Zdá sa, že sa nachádzate v .
Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.
Slovensko
predajný región
Miesto výroby

Naše kľúčové hodnoty

Kľúčové hodnoty spoločnosti Scania definujú našu kultúru.

Vďaka spoločnému spôsobu zmýšľania a práce prispieva každý jednotlivec k posilneniu a zlepšeniu prevádzky spoločnosti so silným zameraním na sústavné zdokonaľovanie.

ZÁKAZNÍK NA PRVOM MIESTE

Náš úspech závisí od úspechu našich zákazníkov. Vďaka porozumeniu podnikania našich zákazníkov poskytujeme riešenia na mieru, ktoré im pomôžu dosiahnuť prvenstvo v systéme trvalo udržateľnej dopravy. Prevádzka a efektívnosť zákazníka sú stredobodom nášho hodnotového reťazca. Od výskumu a vývoja, zdrojov a výroby až po predaj, dodanie a financovane vozidiel, motorov a servisu.

REŠPEKTOVANIE JEDNOTLIVCA

V centre všetkého čo robíme je jednotlivec. Neustále zlepšujeme spôsob našej práce získavaním vedomostí, skúseností a ambícií každého jednotlivca. Nové myšlienky vznikajúce počas pracovného dňa vedú ku zvyšovaniu kvality, efektívnosti a spokojnosti s prácou.

ZNIŽOVANIE ODPADOV

V celej našej organizácie kladieme veľký dôraz na nepretržité zlepšovanie, pričom poskytujeme bezpečný a vysoko kvalitný výkon vo všetkých oblastiach. Odchýlky od cieľov a noriem nám pomáhajú identifikovať a znižovať mieru odpadu. Pri každej činnosti sa snažíme optimalizovať náš tok a efektívnosť zdrojov pri minimálnom vplyve na životné prostredie.

ODHODLANIE

Sme úplne odhodlaní a motivovaní dosiahnuť výkon nad rámec ďalšej úrovne. S hrdosťou riešime problémy prostredníctvom inovatívnych riešení a vždy sa učíme z vlastných skúseností. Dbáme na detaily a zároveň v plnej miere zohľadňujeme širšie súvislosti, čím vytvárame hodnotu pre nás aj našich zákazníkov.

TÍMOVÝ DUCH

So zreteľom na spoločný cieľ dostať sa na vrchol odvetvia spájame sily a nadviazali sme otvorenú cezhraničnú spoluprácu. Rozdiely a rozmanitosť vnímame ako príležitosti a navzájom sa vyzývame k dosiahnutiu lepších výsledkov. Cesta za spoločným cieľom posilňuje silu kolektívu a pocit skupinovej príslušnosti.

INTEGRITA

Uvedomujeme si, že máme sociálnu zodpovednosť a vždy sa snažíme robiť správne veci správnym spôsobom. Konáme v súlade s našou kultúrou, kľúčovými hodnotami a zásadami. Dodržujeme všetky právne normy a štandardy. Dôvera nám pomáha budovať vzťahy so zákazníkmi, obchodnými partnermi a spoločnosťou ako celkom, a preto je jednou z našich najsilnejších stránok. Vždy dodržiavame sľuby a nesieme zodpovednosť za naše činy.