Zdá sa, že sa nachádzate v .

Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.

Koncoročná správa spoločnosti Scania za obdobie január – december 2021

22. Marec 2022

Zhrnutie celého roka 2021

  • Čisté tržby vzrástli o 17 % na 146 146 mil. švédskych korún (z pôvodných 125 125 mil.)
  • Prevádzkový zisk bez položiek ovplyvňujúcich porovnateľnosť sa zvýšil o 86 % na 16 523 mil. švédskych korún (z pôvodných 8 887 mil.)
  • Prevádzkový zisk dosiahol 11 294 mil. švédskych korún (z pôvodných 8 887 mil.) a boli negatívne ovplyvnený rezervou vo výške 5 229 mil. švédskych korún v dôsledku rozsudku Všeobecného súdu týkajúceho sa vyšetrovania Európskej komisie v oblasti hospodárskej súťaže
  • Peňažný tok v oblasti Vehicles and Services (Vozidlá a služby) predstavoval 5 688 mil. švédskych korún (z pôvodných 9 180 mil.)

Komentár Christiana Levina, prezidenta a generálneho riaditeľa spoločnosti

 

„Rok 2021 bol pre spoločnosť Scania charakteristický rekordne vysokým dopytom po nákladných vozidlách, pričom sme čelili mimoriadnej výzve pri uspokojovaní tohto dopytu v dôsledku nedostatku výrobných súčiastok v dodávateľskom reťazci. Organizácia vynaložila spolu s našimi dodávateľmi mimoriadne veľké úsilie, aby sa v takejto zložitej situácii dostalo k našim zákazníkom dostatok nákladných vozidiel. Nedostatok výrobných súčiastok, najmä polovodičov, znamenal, že sme v treťom a štvrtom štvrťroku 2021 boli nútení znížiť objem výroby. Prerušenie výroby viedlo k strate objemu nákladných vozidiel a k zvýšeniu nákladov. Zvýšeným nákladom na materiál a prepravu sme čelili aj v našich dodávateľských a zásobovacích tokoch. Napriek tomu sme pokračovali v dosahovaní dobrých výsledkov a v roku 2021 sa v porovnaní s minulým rokom zvýšili tržby aj zisk.

 

Napriek silnému dopytu po nákladných vozidlách sa to neodrazilo v plnej miere v príjme objednávok, keďže sme boli pri zadávaní objednávok vo štvrtom štvrťroku obmedzení z dôvodu existujúcich veľkých objednávok a začiatku výroby v rámci nového programu pohonných systémov Scania. Dodávky vozidiel sa vo štvrtom štvrťroku znížili, zatiaľ čo servisná činnosť zostala silná s nárastom tržieb o 16 %. Tržby a výnosy spoločnosti Scania v oblasti vozidiel a služieb sa vo štvrtom štvrťroku v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšili. Vysoká úroveň aktivity našich zákazníkov sa odráža aj v čoraz väčšom portfóliu a nízkych úverových stratách v oblasti finančných služieb

 

Počas turbulentného roku 2021 sme sa naďalej sústredili na záväzok spoločnosti Scania v oblasti dekarbonizácie a podnikli sme niekoľko dôležitých krokov smerom k udržateľnej doprave. Vo štvrtom štvrťroku sme predstavili model Scania Super s pohonnou jednotkou na báze našej novej platforme motorov, ktorá prináša úsporu paliva minimálne o 8 %. Rovnako ako všetky naše vozidlá aj tento model je pripravený na prevádzku na obnoviteľné palivá. Vo štvrtom štvrťroku sme tiež uviedli na trh našu druhú generáciu hybridov a plug-in hybridov. V rámci inovatívnych partnerstiev so zákazníkmi sme vyvinuli aj plne elektrické nákladné vozidlá pre najťažšie aplikácie, čím sme ukázali, že všetky aplikácie možno elektrifikovať. Sériová výroba našej e-ponuky; hybridov, plug-in hybridov a plne elektrických nákladných vozidiel teraz prebieha na výrobných linkách súčasne s výrobou vozidiel so spaľovacím motorom.

 

Naďalej investujeme do elektrifikácie s cieľom podporiť tento prechod. V roku 2021 sme zvýšili investície do výskumu a vývoja a v súčasnosti investujeme viac do technológií spojených s elektrifikáciou ako do tradičných technológií spaľovacích motorov. Zaviazali sme sa, že každý rok prinesieme našim zákazníkom aspoň jednu novú aplikáciu elektrického produktu v segmente autobusov a nákladných vozidiel.“

Podrobnejšie informácie poskytne:

Romana Polachová, Marketing and Communication Manager, Scania CER (Czech Republic, Hungary, Slovakia)

Telefon: +420 724 696 857

E-mail: romana.polachova@scania.cz