Zdá sa, že sa nachádzate v .

Pre viac informácií prejdite na stránky spoločnosti Scania.

Prehľad hospodárenia spoločnosti Scania za január až september 2021

5. Novembra 2021

Zhrnutie prvých deviatich mesiacov roka 2021

  • Čisté tržby vzrástli o 21 % na 107 594 miliónov švédskych korún (z 88 843 miliónov
  • Prevádzkový zisk výrazne vzrástol a dosiahol 12 806 miliónov švédskych korún (z pôvodných 5 249 miliónov)
  • Peňažný tok v oblasti Vehicles and Services (Vozidlá a služby) predstavoval 1 776 miliónov švédskych korún (oproti pôvodným 3 358 miliónom)
  • V treťom štvrťroku sa čisté tržby zvýšili o 8 % na 32 818 miliónov švédskych korún (z 30 374 miliónov) a prevádzkový zisk vzrástol o 26 % na 3 073 miliónov švédskych korún (oproti pôvodným 2 436 miliónom)

Komentár Christiana Levina, prezidenta a generálneho riaditeľa spoločnosti

 

„I keď v treťom štvrťroku bolo tempo rastu nižšie, celosvetové oživenie za prvých deväť mesiacov tohto roka pokračovalo. Dopravná aktivita našich zákazníkov zostala aj v tomto období vysoká a dopyt po produktoch a službách spoločnosti Scania bol silný v podstate na všetkých trhoch.“

 

Spoločnosť Scania dokázala dlhodobo udržať svoju výrobu a čeliť neplánovaným odstávkam spôsobeným nedostatkom výrobných súčiastok. Kvôli prerušeniu dodávok od našich dodávateľov v súvislosti s pandemickou situáciou sme počas tretieho štvrťroka museli nakoniec objem výroby znížiť, čo malo dosah na náš dodávateľský reťazec. Tým sa znížil objem predaja, a to najmä nákladných vozidiel. Nedostatok súčiastok spôsobil tiež nárast nákladov v našich zásobovacích a dodávateľských tokoch. Prerušenie dodávok v treťom štvrťroku negatívne ovplyvnilo tržby aj zisk. Vďaka flexibilite a schopnosti rýchlo znižovať náklady sa nám aj napriek tomu podarilo dosiahnuť vysoké zisky a preukázateľné zlepšenie oproti porovnateľnému obdobiu roka 2020, ktoré bolo výrazne zasiahnuté pandémiou. Situácia s nedostatkom polovodičov stále nie je vyriešená, ale snažíme sa ju aj naďalej riešiť prostredníctvom dynamického plánovania výroby a transparentnosti v komunikácii s našimi zákazníkmi a dodávateľmi.

 

Dodávky nových vozidiel sa oneskorili, ale naša servisná činnosť je aj naďalej na tom veľmi dobre. Podľa údajov z našich prepojených vozidiel je zrejmé, že pri oneskorení dodávok nových vozidiel sú vo vozových parkoch intenzívnejšie využívané staršie vozidlá, čo pozitívne prispieva k servisnej činnosti. Počas prvých deviatich mesiacov roka vzrástli tržby zo servisných služieb v miestnej mene o 14 %. V oblasti Financial Services (Finančné služby) sme dosiahli vysoké príjmy a platobná schopnosť našich zákazníkov sa na väčšine trhov dostala späť na rovnakú úroveň ako pred pandémiou.

 

V súčasnosti všeobecne zaznamenávame dobrú úroveň dopytu po vozidlách. Vzhľadom na to, že sú dnes dlhé dodacie lehoty a čaká sa na zavedenie nového radu Scania Euro 6, neodráža sa zatiaľ táto skutočnosť v počte prijatých objednávok nákladných vozidiel.

 

Budúcnosť podnikania našej spoločnosti je vzhľadom na neistú situáciu vo svetovej ekonomike ťažké predvídať. K tomu navyše prispieva pokračujúca pandémia, nedostatok súčiastok a politická neistota s napätými obchodnými vzťahmi. Atmosféru v našom odvetví ovplyvňuje aj rastúce povedomie o klimatických rizikách a ich dôsledkoch. Správa Medzivládneho panelu OSN pre zmenu klímy (IPCC) prišla ako varovný vedecký signál – doteraz najvýraznejšie varovanie, že sme dosiahli bod zlomu.

 

V rámci príprav na novembrovú klimatickú konferenciu COP26 v Glasgowe sa Scania spolu s ďalšími spoločnosťami, organizáciami a vládami zapojila do celého radu aktivít, ktorých cieľom je načrtnúť ďalšie kroky. Spoločnosť Scania sa napríklad pripojila ku Klimatickému záväzku a je teraz jednou zo spoločností, ktoré sa zaviazali dosiahnuť nulové čisté emisie uhlíka 10 rokov pred termínmi Parížskej dohody. Nedávno sme sa tiež zúčastnili diskusie v rámci akcie OSN Týždeň pre klímu a spoločne s mnohými nadnárodnými spoločnosťami sme podpísali otvorený list vládam krajín G20.

 

Posolstvo je úplne jasné – aby sme obmedzili globálne otepľovanie, musíme sa pričiniť viac. Nulové čisté emisie uhlíka môžeme dosiahnuť už do roku 2040. Ťažká nákladná doprava už nie je odvetvím, ktorého transformácia by bola náročná. Vieme, ako znížiť emisie, a máme na to dostupné technológie. Už v roku 2023 nákladné vozidlá Scania po 45 minútach dobíjania zvládnu prevážať 40 ton nákladu štyri hodiny. Teraz potrebujeme získať podporu od zákonodarcov, ktorí rozhodujú o podobe smerníc a investícií do infraštruktúry, aby sme mohli začať našu víziu nulových emisií uplatňovať.“

 

Podrobnejšie informácie poskytne:
Viktor Tamayo, PR and Communication Coordinator CZ & SK
Telefon: +420 602 344 874
E-mail: viktor.tamayo@scania.cz