You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Scania tidigarelägger resultatrapporteringen

Under processen att färdigställa rapporten för det tredje kvartalet har det blivit tydligt att både Scanias resultat för perioden och utsikterna för 2006 är betydligt bättre än marknadsförväntningarna, vilket meddelades i en pressrelease den 11 oktober.

Mot bakgrund av detta, samt att MAN förvärvat stora mängder A- och B-aktier i Scania i marknaden, anser företagsledningen att det är av yttersta vikt att samtliga aktieägare har tillgång till likvärdig information för att möjliggöra en korrekt värdering av bolaget.

Scanias ledning har därför idag beslutat att publicera en preliminär kvartalsrapport för det tredje kvartalet. Den fullständiga rapporten kommer, som tidigare meddelats, att presenteras den 16 oktober.

För frågor kontakta:

Cecilia Edström, Senior Vice President, Corporate Relations,

telephone +46 70 588 35 57