You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Scania utvidgar samarbetet med KTH – stöder nyinrättad professur i hållfasthetslära

Kvalitet har länge varit en internationell konkurrensfördel för svensk industri. För att bibehålla den positionen krävs att nya högkvalitativa produkter kan tas fram till lägre kostnader. Som ett led i det arbetet bidrar Scania med 12 miljoner kronor till KTH för finansieringen av Sverker Sjöströms professur i Tillförlitliga konstruktioner.

– För svensk industris konkurrenskraft är det viktigt med en ökad satsning på forskning och studier i gränsområdet mellan hållfasthetslära och konstruktions- och produktionsteknik, säger Scanias forsknings- och utvecklingschef Hasse Johansson.

Den nya professuren, som inrättas vid KTH:s institution för hållfasthetslära, uppkallas efter Dr Sverker Sjöström, som var verksam inom Scania åren 1947-1985, varav 22 år som bolagets tekniska direktör. Scanias finansiering för professuren löper under 6 år och omfattar 2 miljoner kronor per år.

Framtagningen av prototyper med efterföljande provningsarbete har blivit allt kostsammare och det finns mycket pengar att spara om detta kan ersättas med analyser och beräkningar. Ett sådant arbetssätt kräver dock att man på ett trovärdigt sätt kan verifiera tillförlitlighet och livslängd. 

– Professuren öppnar för en mycket intressant koppling mellan akademisk forskning och industrinära problemställningar, säger professor Peter Gudmundson, prefekt vid KTH Hållfasthetslära. Vi ser framför oss ett än närmare samarbete med Scania, men även med andra industrier, där forskning, utbildning och industriell utveckling kan samverka på nya och spännande sätt. 

Sverker Sjöström har genom sin egen forskning och i arbetet som Scanias tekniska direktör svarat för banbrytande insatser av avgörande industriell betydelse inom kunskapsområdet tillförlitliga konstruktioner. Hans doktorsavhandling vid KTH, On Random Load Analysis (1961), var en pionjärinsats inom området och har varit bidragande till utvecklingen inom ämnena hållfasthetslära och matematisk statistik.

– Under den tid som Sverker Sjöström ledde Scanias tekniska utveckling lades en solid grund för våra framgångar. Som en av hans efterträdare ser jag det som en viktig uppgift att vårda och utveckla det fina arv som han har lämnat över till oss. Även inrättandet av en professur i hans namn är ett led i detta, säger Hasse Johansson. 

År 2003 belönades Sverker Sjöström med Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens Stora guldmedalj för sina insatser, som givit Scania viktiga konkurrensfördelar inom teknikområdet och utgör en viktig grund för företagets ledande ställning i lastbilsbranschen.

Scanias samarbete med KTH är brett och präglas av långsiktighet. Det omfattar i dag områdena produktionsteknik, förbränningsmotorteknik, maskinteknik, fordonsteknik, informationsteknik och akustik. För närvarande är ett 15-tal Scania-doktorander verksamma på KTH, och tre av högskolans professorer har bakgrund inom Scania.

KTH svarar för en tredjedel av Sveriges kapacitet av teknisk forskning och ingenjörsutbildning på högskolenivå. Utbildningen och forskningen är av hög internationell klass och täcker ett brett område – från naturvetenskap till alla grenar inom tekniken samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, arbetsvetenskap och miljöteknik.

För ytterligare information, kontakta:

• Peter Gudmundsson, prefekt KTH Hållfasthetslära,

tel 08 790 75 48

• Hans-Åke Danielsson, presschef Scania,

tel 08 553 856 62

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. En växande del av verksamheten utgörs av produkter och tjänster inom service och finansiering, som garanterar Scanias kunder kostnadseffektiva transportlösningar och hög tillgänglighet. Scania är verksamt i ett hundratal länder och har 30 000 anställda. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Sydamerika med möjlighet till globalt utbyte av såväl komponenter som kompletta fordon. Under 2004 uppgick faktureringen till 56,7 miljarder kronor och resultatet efter skatt till 4,1 miljarder kronor.

[N5031SE] Hans-Åke Danielsson