You seem to be located in .
Vá ao seu site de mercado Scania para mais informações.
Portugal
region sprzedaży
Production units

Ny personaldirektör vid Scania

Hans Narfström har utsetts till personaldirektör och chef för Scanias globala personalstab. Han utnämns samtidigt till medlem av Scanias koncernledning.

Narfström är sedan 1997 VD för Scania Parts Logistics och har tidigare innehaft ett flertal ledande befattningar inom Scania, bl a som teknisk chef vid Scanias produktionsanläggning i Tucuman, Argentina.

För ytterligare information, kontakta Anita Bohlin tel 070-542 67 10.