Polska
ECOLUTION

ECOLUTION

POROZMAWIAJMY O TYM, CO JEST POZA ZBIORNIKIEM PALIWA

Rewolucja w oszczędności paliwa

„Ecolution by Scania” to nasze najbardziej wszechstronne i najefektywniejsze rozwiązanie umożliwiające zwiększenie ekonomiki paliwowej. Doskonałe zrozumienie specyfiki Twojej działalności pomaga nam w zoptymalizowaniu Twojego pojazdu, usług w zakresie zarządzania bazą kierowców i zaproponowaniu rozszerzonego programu przeglądów. Rezultatem jest mniejsze zużycie paliwa i emisji CO₂.

ANALIZA

W oparciu o dane operacyjne z pojazdu opracowujemy rozwiązania umożliwiające ograniczenie zużycia paliwa i emisji spalin.

ROZWIĄZANIE

Dzięki wspólnej pracy optymalizujemy Twoją konfigurację, styl jazdy i przeglądy, oferując najlepsze rozwiązanie.

WYNIK

Ecolution by Scania umożliwia ograniczenie zużycia paliwa i emisji CO₂ średnio o 10%.

WIĘKSZA OPŁACALNOŚĆ W SZERSZEJ PERSPEKTYWIE

ANALIZA

Ecolution by Scania dostosowuje się do specyfiki Twojej firmy. Każda decyzja jest starannie przemyślana pod kątem Twoich potrzeb. Aby poznać te potrzeby, analizujemy szereg parametrów Twojej działalności.

TWÓJ TRANSPORT

Szczegółowe potrzeby wynikające z rodzaju Twojej działalności formułują podstawowe założenia.

TWÓJ ŁADUNEK

Masa przewożonych ładunków jest jednym z parametrów wpływających na optymalny wybór układu napędowego.

TWOJE DROGI

Topografia dróg, prędkość jazdy i intensywność ruchu drogowego – uwzględniane są wszystkie te czynniki.

TWOI KIEROWCY

Analizujemy styl jazdy kierowców, by pomóc im w ograniczeniu zużycia paliwa, podzespołów pojazdu i maksymalnym wyeliminowaniu usterek.

ROZWIĄZANIE

Przeprowadzamy dogłębne analizy, na podstawie których tworzymy szczegółowy plan osiągnięcia wspólnego celu. Aby uzyskać założone rezultaty w zakresie zużycia paliwa, podejmujemy działania w następujących obszarach:

POJAZD
JAZDA
OBSŁUGA SERWISOWA
PARTNERZY
UKŁAD NAPĘDOWY
SPOJLERY
PALIWA ALTERNATYWNE
DOBÓR PRZEŁOŻEŃ

Zoptymalizowana konfiguracja pojazdu

Specyfikacja pojazdu jest tworzona pod kątem jak najniższego zużycia paliwa, lecz bez żadnych kompromisów pod względem wydajności. Optymalizacja ta polega m.in. na wyborze silnika, przełożenia przekładni głównej, spoilerów, systemów wspomagających, a także ewentualnym wykorzystaniu paliw alternatywnych, takich jak biogaz, etanol lub biodiesel.

Zespół napędowy

Zoptymalizowany układ napędowy to taki, w którym silnik, skrzynia biegów i tylna oś są ze sobą dobrane tak, że zapewniają najlepszą ekonomikę paliwową i efektywność pracy.

ZOPTYMALIZOWANA KONFIGURACJA POJAZDU

Specyfikacja pojazdu jest tworzona pod kątem jak najniższego zużycia paliwa, lecz bez żadnych kompromisów pod względem wydajności. Optymalizacja ta polega m.in. na wyborze silnika, przełożenia przekładni głównej, spoilerów, systemów wspomagających, a także ewentualnym wykorzystaniu paliw alternatywnych, takich jak biogaz, etanol lub biodiesel.

Spoilery

Spoilery polepszają własności aerodynamiczne pojazdu i znacznie zmniejszają opór powietrza. Zarówno spoilery dachowe, jak i spoilery boczne kabiny są dostępne w kilku rozmiarach i wybierane zależnie od konkretnego zastosowania pojazdu.

ZOPTYMALIZOWANA KONFIGURACJA POJAZDU

Specyfikacja pojazdu jest tworzona pod kątem jak najniższego zużycia paliwa, lecz bez żadnych kompromisów pod względem wydajności. Optymalizacja ta polega m.in. na wyborze silnika, przełożenia przekładni głównej, spoilerów, systemów wspomagających, a także ewentualnym wykorzystaniu paliw alternatywnych, takich jak biogaz, etanol lub biodiesel.

PALIWA ALTERNATYWNE

Jednym ze sposobów dalszej redukcji emisji CO2 jest wykorzystanie paliw alternatywnych. Przykładami takich paliw są biodiesel, gaz ziemny, RME i etanol — Scania promuje ich szersze wykorzystanie, w zależności od potrzeb klienta.

ZOPTYMALIZOWANA KONFIGURACJA POJAZDU

Specyfikacja pojazdu jest tworzona pod kątem jak najniższego zużycia paliwa, lecz bez żadnych kompromisów pod względem wydajności. Optymalizacja ta polega m.in. na wyborze silnika, przełożenia przekładni głównej, spoilerów, systemów wspomagających, a także ewentualnym wykorzystaniu paliw alternatywnych, takich jak biogaz, etanol lub biodiesel.

DOBÓR PRZEŁOŻEŃ

Wybór odpowiedniej skrzyni biegów i przełożenia przekładni głównej, uwzględniający specyfikę Twoich zadań transportowych, zapewnia działanie silnika w optymalnym zakresie prędkości obrotowych. Scania Opticruise automatycznie wybiera najwłaściwszy bieg.

POCZĄTEK SZKOLENIA
STARE SPOSOBY PROWADZENIA POJAZDU
INFORMACJA ZWROTNA — NATYCHMIAST I CO MIESIĄC
SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE

ZOPTYMALIZOWANY STYL JAZDY

Edukacja jest długookresową inwestycją. Ale w przypadku szkoleń kierowców na efekty nie trzeba czekać długo. Wielu właścicieli flot transportowych nie zdaje sobie sprawy lub nie wierzy, że szkolenia są aż tak skuteczne. Nasze szkolenia przynoszą wymierne, trwałe korzyści zarówno nowym, jak i doświadczonym kierowcom.

POCZĄTEK SZKOLENIA

Prawie natychmiast po rozpoczęciu kursu w Szkole Jazdy Scania kierowcy zaczynają jeździć defensywnie, ograniczając zużycie paliwa nawet o 10 %.

ZOPTYMALIZOWANY STYL JAZDY

Edukacja jest długookresową inwestycją. Ale w przypadku szkoleń kierowców na efekty nie trzeba czekać długo. Wielu właścicieli flot transportowych nie zdaje sobie sprawy lub nie wierzy, że szkolenia są aż tak skuteczne. Nasze szkolenia przynoszą wymierne, trwałe korzyści zarówno nowym, jak i doświadczonym kierowcom.

STARE SPOSOBY PROWADZENIA POJAZDU

Niestety, po wstępnym szkoleniu wciąż łatwo wrócić do starych nawyków, niezależnie od tego, jak dobre efekty udawało się uzyskać na początku treningu.

ZOPTYMALIZOWANY STYL JAZDY

Edukacja jest długookresową inwestycją. Ale w przypadku szkoleń kierowców na efekty nie trzeba czekać długo. Wielu właścicieli flot transportowych nie zdaje sobie sprawy lub nie wierzy, że szkolenia są aż tak skuteczne. Nasze szkolenia przynoszą wymierne, trwałe korzyści zarówno nowym, jak i doświadczonym kierowcom.

INFORMACJA ZWROTNA — NATYCHMIAST I CO MIESIĄC

Kierowcy otrzymują natychmiastową informację zwrotną na temat stylu i wydajności jazdy. Trener skontaktuje się z kierowcą miesiąc po zakończeniu początkowego szkolenia i przedstawi opinię na podstawie informacji pozyskanych z modułu telematycznego zainstalowanego w pojeździe. Comiesięczne opinie ułatwiają stałe doskonalenie stylu jazdy kierowcy i ograniczanie zużycia paliwa.

ZOPTYMALIZOWANY STYL JAZDY

Edukacja jest długookresową inwestycją. Ale w przypadku szkoleń kierowców na efekty nie trzeba czekać długo. Wielu właścicieli flot transportowych nie zdaje sobie sprawy lub nie wierzy, że szkolenia są aż tak skuteczne. Nasze szkolenia przynoszą wymierne, trwałe korzyści zarówno nowym, jak i doświadczonym kierowcom.

SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE

Systemy wspomagające, takie jak Scania Active Prediction i Scania Driver Support, pomagają kierowcy w użytkowaniu pojazdu w sposób zapewniający jak najniższe zużycie paliwa.

REGULACJA SPOILERA DACHOWEGO
STAN OPON
GEOMETRIA OSI

ZOPTYMALIZOWANA OBSŁUGA SERWISOWA

W celu utrzymania pojazdów w jak najlepszym stanie Scania oferuje specjalny program obsługi technicznej, w ramach indywidualnej umowy. Poza regularnymi czynnościami kontrolnymi, program ten obejmuje kontrolę ustawienia spoilera, geometrii ustawienia kół, stanu opon, ciśnień w oponach i szereg innych czynności.

REGULACJA SPOILERA DACHOWEGO

Testy w tunelu aerodynamicznym i pomiary zużycia paliwa udowadniają, że duży wpływ na to zużycie ma wysokość spoilera dachowego względem zabudowy. Stacja obsługi odpowiednio reguluje tę wysokość.

ZOPTYMALIZOWANA OBSŁUGA SERWISOWA

W celu utrzymania pojazdów w jak najlepszym stanie Scania oferuje specjalny program obsługi technicznej, w ramach indywidualnej umowy. Poza regularnymi czynnościami kontrolnymi, program ten obejmuje kontrolę ustawienia spoilera, geometrii ustawienia kół, stanu opon, ciśnień w oponach i szereg innych czynności.

STAN OPON

Zbyt niskie lub zbyt wysokie ciśnienie w oponach może być kosztowne, a nawet niebezpieczne. Właściwe ciśnienie zapewnia niski opór toczenia i najniższe zużycie paliwa, a w konsekwencji także dużą trwałość opon.

ZOPTYMALIZOWANA OBSŁUGA SERWISOWA

W celu utrzymania pojazdów w jak najlepszym stanie Scania oferuje specjalny program obsługi technicznej, w ramach indywidualnej umowy. Poza regularnymi czynnościami kontrolnymi, program ten obejmuje kontrolę ustawienia spoilera, geometrii ustawienia kół, stanu opon, ciśnień w oponach i szereg innych czynności.

GEOMETRIA OSI

Nieprawidłowa geometria ustawienia osi powoduje wzrost zużycia paliwa. Jej okresowy pomiar i ewentualna regulacja skutkuje spadkiem zużycia eksploatacyjnego i kosztów eksploatacji w perspektywie długookresowej – dzięki zwiększeniu trwałości opon. Odchylenie geometrii o jeden stopień zazwyczaj zwiększa zużycie paliwa o ponad 1%.

WYZNACZANIE CELU
COMIESIĘCZNY RAPORT
SPOTKANIA PODSUMOWUJĄCE

CIĄGŁE MONITOROWANIE

Kluczem do osiągnięcia wyznaczonego celu jest ścisła współpraca obydwu stron. Scania odgrywa wiodącą rolę we wszystkich działaniach wymagających Twojego zaangażowania, dostarczając Ci comiesięcznych raportów o postępach. Raporty uzupełniają kwartalne spotkania – wspólne dyskusje o możliwościach dalszej poprawy.

WYZNACZANIE CELU

Twoje dotychczasowe wyniki wyznaczają poziom odniesienia w kwestii zużycia paliwa. W oparciu o wyniki analizy zostaje określone – w uzgodnieniu z Tobą – docelowe zużycie paliwa. Kluczowe znaczenie ma współpraca, a rolę wiodącą w ciągłym doskonaleniu efektywności odgrywa Scania.

CIĄGŁE MONITOROWANIE

Kluczem do osiągnięcia wyznaczonego celu jest ścisła współpraca obydwu stron. Scania odgrywa wiodącą rolę we wszystkich działaniach wymagających Twojego zaangażowania, dostarczając Ci comiesięcznych raportów o postępach. Raporty uzupełniają kwartalne spotkania – wspólne dyskusje o możliwościach dalszej poprawy.

COMIESIĘCZNY RAPORT

Co miesiąc otrzymujesz raport postępów pokazujący aktualny stan na tle zarówno Twojego referencyjnego zużycia paliwa, jak i zużycia docelowego.

CIĄGŁE MONITOROWANIE

Kluczem do osiągnięcia wyznaczonego celu jest ścisła współpraca obydwu stron. Scania odgrywa wiodącą rolę we wszystkich działaniach wymagających Twojego zaangażowania, dostarczając Ci comiesięcznych raportów o postępach. Raporty uzupełniają kwartalne spotkania – wspólne dyskusje o możliwościach dalszej poprawy.

SPOTKANIA PODSUMOWUJĄCE

Co trzy miesiące spotykamy się i omawiamy rezultaty i możliwości dalszej poprawy oraz określamy kolejne działania prowadzące do celu.

WYNIK

Ecolution by Scania przynosi korzyści finansowe Twojej firmie i dba o środowisko naturalne. Wypracowane wspólnie udoskonalenia przynoszą efekty natychmiastowe, jak i długofalowe.

OSZCZĘDNOŚĆ PALIWA

„Ecolution by Scania” działa. Oszczędności paliwa, wynikające z konfiguracji Ecolution przekraczają 10%, w porównaniu z pojazdem referencyjnym. Zaczynasz oszczędzać od razu i oszczędzasz przez cały okres programu Ecolution.

ZMNIEJSZENIE EMISJI SPALIN

Ecolution by Scania imponująco zmniejsza koszty działalności, a jednocześnie ogranicza emisję spalin bez ograniczania tempa Twojej firmy. To bardzo ważny krok w kierunku ograniczenia zatrucia atmosfery związkami węgla.

DROGA DO SUKCESU

„Ecolution pozwala skutecznie oszczędzać pieniądze. Największa oszczędność paliwa osiągnięta przez pojedynczego kierowcę wyniosła 16%”.

Jesper Bundgaard Madsen

Dyrektor generalny Vendelbo Spedition A/S, Dania

POROZMAWIAJMY O ECOLUTION

Cieszymy się, że możemy zaoferować bezpłatną analizę Ecolution.

+48 22 356 01 55

​Poproś o połączenie zwrotne
Ecolution | Scania Polska
Polska
Map

Porozmawiajmy o interesach

Znajdź najbliższego dealera

Scania Assistance

Służymy pomocą – 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.

Zadzwoń do nas
+48 22 331 22 33 / +42 12 482 08 399
Znajdź najbliższego dealera