Wygląda na to, że logujesz się z .
Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony internetowej firmy Scania Poska.
Polska
region sprzedaży
Jednostki produkcyjne

Nocne dostawy są bardziej wydajne

Praca pojazdów ciężarowych nocą przynosi wiele korzyści ekonomicznych, środowiskowych oraz społecznych. Zalety te znacznie przewyższają ewentualny dyskomfort związany z emisją hałasu. Taki jest wynik dwuletnich badań prowadzonych w Sztokholmie, gdzie obowiązuje zakaz dostaw samochodami ciężarowymi w godzinach 22.00 6.00.

Badania były prowadzone przez ekspertów Zintegrowanego Laboratorium Badawczego Transportu (ITRL) Królewskiego Instytutu Technologicznego (KTH) w Sztokholmie. Scania, jako partner projektu udostępniła pojazdy dystrybucyjne napędzane biogazem, przygotowane tak, aby pracowały możliwie najciszej.

Testy pod osłoną nocy

Każdy z dwóch pojazdów ciężarowych biorących udział w eksperymencie był wyposażony w mikrofony rejestrujące poziom hałasu emitowanego w bezpośrednim otoczeniu pojazdu oraz tego docierającego do sąsiednich domów.

Okazuje się, że dźwięk wytwarzany przez pojazdy ciężarowe – zwłaszcza wyciszone – był mniej uciążliwy niż hałas związany z załadunkiem i rozładunkiem.

Rejestrując poziom hałasu wokół pojazdu, możemy wyliczyć, w jakim natężeniu dźwięk jest odbierany na poziomie ulicy oraz w sąsiadujących budynkach. Podczas naszych badań najważniejsze dla nas jest to, w jaki sposób hałas jest postrzegany przez mieszkańców – komentuje Ragnar Glav, menedżer techniczny w wydziale akustyki pojazdowej w Scania.

Pojedyncza skarga

Przy ocenie skutków hałasu nocnych dostaw ważne jest, aby wziąć pod uwagę szum z tła – twierdzi Romain Rumpler z KTH analizując wyniki podobnego badania.

Dowiódł on, że w obszarach o dużej gęstości ruchu dźwięk nocnych dostaw w znikomy sposób wpływa na ogólny poziom hałasu, a jego znaczenie rośnie w spokojnych okolicach. Nic dziwnego, że jedyna skarga, jaka napłynęła w ciągu dwóch lat trwania eksperymentu, pochodziła z cichej dzielnicy.

W ramach projektu badawczego pojazd Scania P340 4x2 używany przez dystrybutora produktów spożywczych Martin & Servera odbywał dwa nocne kursy, zaopatrując 30 restauracji i hoteli w centrum Sztokholmu. Dotychczas otrzymywały one zaopatrzenie w ciągu dnia, przeważnie w godzinach 7.00-9.00, czyli w porannym szczycie.

Cenne doświadczenie

Stwierdzono, że średnia prędkość podczas nocnych dostaw jest o 30-60% wyższa niż w ciągu dnia. Kierowcy mogli obsłużyć więcej klientów i zatrzymywać się w punktach rozładunku na krócej.

Uzyskujemy oszczędności na paliwie. Wyższa wydajność przewozów sprawia, że firmy transportowe mogą jeszcze efektywniej wykorzystać jedną na pięć ciężarówek – stwierdza Anastasios Koutoulos z KTH.

Władze miasta analizują wyniki badań i będą nadal poszukiwać sposobów zwiększania mobilności przy równoczesnej redukcji jej wpływu na klimat, zanieczyszczenie powietrza i emisję hałasu.

To cenne doświadczenie, które stanowi dla nas bazę bazę do dalszych badań nad hałasem – mówi Elin Skogens z Miejskiego Biura Administracji Ruchu.

Tymczasem włodarze Sztokholmu przedłużyli zezwolenie dla dwóch pojazdów ciężarowych prowadzących eksperymentalnie dostawy w nocy i udzieliło go kolejnemu.

Spodziewamy się, że nocne dostawy zostaną dopuszczone, ale dopiero po usystematyzowaniu kilku kwestii, w tym ustanowienia nowych przepisów i sposobów ich egzekwowania – dodaje Elin Skogens.

15237-006