Wygląda na to, że logujesz się z .
Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony internetowej firmy Scania Poska.
Polska
region sprzedaży
Jednostki produkcyjne

Scania dba o bezpieczeństwo dzieci na drogach

W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego poruszających się po drogach, Scania Polska przy zaangażowaniu swoich oddziałów w całej Polsce rozdała kilka tysięcy dziecięcych kamizelek odblaskowych. Dzięki elementom odblaskowym dzieci będą bardziej widoczne i tym samym bezpieczniejsze na drodze.

Scania Polska w ramach aktywnego wspierania akcji mających na celu podnoszenie bezpieczeństwa na drodze przekazała placówkom oświatowym położonym bezpośrednio przy drogach z nasilonym ruchem pojazdów kilka tysięcy kamizelek odblaskowych.  Dzięki zaangażowaniu lokalnych wydziałów drogówki przekazanie odblasków połączono z prelekcjami prowadzonymi przez policjantów na temat zasad bezpieczeństwa.

„Dzieci należą do grupy najmniej świadomych i najbardziej bezbronnych uczestników ruchu drogowego. Dlatego właściwa edukacja i zwiększanie świadomości potencjalnych zagrożeń jest tak bardzo istotne. Nasza akcja ma uzmysłowić najmłodszym jak duże znaczenie dla ich bezpieczeństwa ma używanie elementów odblaskowych” mówi Paweł Paluch, Dyrektor Marketingu Scania Polska. 

Zgodnie z polskimi przepisami dzieci do lat 15 poruszające się po zmierzchu poza terenem zabudowanym powinny nosić elementy odblaskowe. Zapis ten często nie jest respektowany.