Wygląda na to, że logujesz się z .
Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony internetowej firmy Scania Polska.
Polska
region sprzedaży
Jednostki produkcyjne

Przyszłość Scania skoncentrowana na wzroście i elastyczności

„Zapotrzebowanie na środki transportu zależy od wzrostu gospodarczego. Na wielu naszych rynkach prognozy nie są zbyt pomyślne w krótkim okresie, ale w dłuższym dobra koniunktura powróci. Dlatego nadal inwestujemy w badania i rozwój oraz zwiększanie potencjału produkcyjnego i sieć serwisową”, powiedział prezes i dyrektor generalny Scania Martin Lundstedt na firmowym Dniu Rynków Kapitałowych w Södertälje w środę, 26 września 2012 r.

Scania realizuje obecnie inwestycje, które będą podstawą dla czerpania korzyści w przyszłości.

Scenariusz przewidujący produkcję 150 000 pojazdów rocznie i dalszą ekspansję usług serwisowych opiera się na polepszeniu sytuacji ekonomicznej w Europie oraz na dalszym wzroście nowych rynków. W licznych sektorach rośnie zapotrzebowanie na wydajną logistykę, napędzane między innymi przez dążenie do ograniczenia jej wpływu na środowisko naturalne. Dla firmy Scania stwarza to nowe możliwości.

„Polepszając nasze zrozumienie działania systemów logistycznych, niezależnie od tego czy chodzi o wydobycie złóż czy handel detaliczny, możemy tak wyposażyć nasze produkty i udoskonalić serwis, aby doprowadzić do zmniejszenia kosztów transportu. To z kolei będzie miało pozytywny wpływ na zysk naszego klienta. Rzecz polega na wykorzystywaniu wiedzy o zadaniach transportowych nabywcy, aby mu pomagać. Na dostarczaniu mu właściwej obsługi przez cały okres eksploatacji pojazdów i umożliwieniu używania ich w sposób optymalny dla rentowności i ograniczenia wpływu na środowisko”.

Jednym z przykładów jest pakiet Ecolution by Scania wprowadzony na europejskie rynki, w którym Scania wspólnie z klientem wyznacza cele dotyczące oczekiwanego zużycia paliwa. Pojazdy są tak wyposażone, a serwis tak ukierunkowany, aby maksymalnie obniżyć zapotrzebowanie na paliwo. Częścią pakietu jest szkolenie kierowców, rozciągnięte o późniejszy kontakt z trenerem, tzw. follow-up. Obserwacja sposobu jazdy kierowców, pozwala klientowi na bieżąco rozwiązywać problemy

i stale doskonalić ekonomiczny styl prowadzenia pojazdów. Jeśli to możliwe, wykorzystuje się paliwa alternatywne, aby dodatkowo zmniejszyć emisję dwutlenku węgla.

„Takie rozwiązania jak Ecolution by Scania dają silny impuls do wzmocnienia sprzedaży usług związanych z produktem”, mówi Lundstedt.

Przedsiębiorstwa transportowe oczekujące wysoce efektywnych pojazdów mnożą się również poza Europą. Scania widzi olbrzymią szansę na wzmocnienie pozycji na licznych rynkach. Więcej pojazdów Scania na drogach krajów przeżywających dynamiczny rozwój to również wyższa sprzedaż części zamiennych oraz usług serwisowych.

Rosnące rynki, takie jak Chiny przeobrażają się na olbrzymią skalę. Według raportu Banku Światowego w 2010 r. koszty logistyki w Chinach wynosiły blisko 20% krajowego PKB. W Europie było to mniej niż 10%.

„Wraz z rozkwitem bardziej efektywnych systemów logistycznych, będzie w Azji rósł popyt na produkty i usługi Scania”, mówi Lundstedt.

Podczas Dnia Rynków Kapitałowych przemówił również Jan Ytterberg, dyrektor finansowy Scania. Podkreślił, że w scenariuszu wzrostu firma narzuca sobie ścisłe reguły postępowania, aby zachować pełną elastyczność w obliczu zmian popytu. W przeszłości Scania radziła sobie z nagłymi spadkami zamówień i potrafiła wypracować zysk.

„Zwiększamy powierzchnię produkcyjną na bazie istniejących fabryk i zachowujemy pewną liczbę pracowników na umowach czasowych. Możemy więc działać elastycznie. Wzrost sprzedaży usług związanych z produktem również pomaga nam utrzymać zyskowność w całym cyklu ekonomicznym”, mówi Ytterberg.