Wygląda na to, że logujesz się z .
Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony internetowej firmy Scania Polska.
Polska
region sprzedaży
Jednostki produkcyjne

Bioetanol - realna alternatywa dla transportu zbiorowego

Już dziś dysponujemy sprawdzoną technologią oraz środkami transportu publicznego, które wykorzystują paliwa odnawialne - zwracają uwagę przedstawiciele środowisk naukowych oraz producenci środków transportu i paliw.

18 września 2008 z inicjatywy Scania Polska S.A., PKN ORLEN S.A. oraz Stowarzyszenia "Bioetanol-Ekologia-Transport", pod honorowym patronatem Jacka Majchrowskiego, Prezydenta Miasta Krakowa, odbyło się seminarium na temat zastosowania  paliw odnawialnych w transporcie zbiorowym.

Podczas seminarium wykłady i prezentacje przedstawili: Profesor Zdzisław Chłopek z Politechniki Warszawskiej, Prezes Stowarzyszenia "Bioetanol-Ekologia-Transport", dr inż. Krzysztof Warsicki - Biuro ds. Biopaliw PKN ORLEN, January Senko - Prezes MZK Słupsk, Mariusz Szałkowski - Członek Zarządu MPK Kraków oraz Alexander Vlaskamp - Dyrektor Generalny Scania Polska S.A.

 

Uczestnicy seminarium, przedstawiciele zakładów komunikacji i instytucji odpowiedzialnych za organizację transportu miejskiego z całej Polski mieli okazję zapoznać się z prezentacjami przygotowanymi zarówno przez środowisko naukowe, przedstawicieli firm eksploatujących pojazdy zasilane etanolem, jak i producenta paliw. Seminarium było też okazją do podsumowania intensywnych testów autobusu miejskiego Scania CN 270 UB 4x2 EB z najnowszym silnikiem etanolowym III generacji, przeprowadzonych w ciągu ostatnich miesięcy przez zakłady komunikacji miejskich w wielu miastach Polski.

Jednym z najważniejszych tematów, na który zwracali uwagę uczestnicy seminarium to ocena ekologicznych skutków zastosowania paliw odnawialnych do zasilania silników spalinowych o zapłonie samoczynnym w skali lokalnej i globalnej, jak również skutków eksploatacyjnych i ekonomicznych.

Przedstawiciele Scania Polska S.A., dystrybutora eksploatowanych w wielu miastach Europy, w tym również przez MZK Słupsk, pojazdów wykorzystujących ekologiczne, odnawialne paliwo etanolowe podkreślali, że etanol jest dziś realną alternatywą dla paliw pochodzenia kopalnego, a ponadto umożliwia znaczące ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

 

"Proces przejścia na paliwa alternatywne powinien się rozpocząć już dziś", podkreślali przedstawiciele Scania przypominając, że koncern od wielu już lat produkuje autobusy przystosowane do zasilania etanolem, paliwem najlepiej dostosowanym do wymogów transportu w rejonach miejskich i spełniającym międzynarodowe standardy.

 

Podczas seminarium zwrócono również uwagę, że technologia wykorzystania paliwa na bazie bioetanolu zyskuje coraz więcej zwolenników. Świadczy o tym chociażby podpisany w bieżącym roku przez Scania Polska S.A. oraz PKN ORLEN S.A. List Intencyjny dotyczący współpracy w zakresie promocji i wprowadzania na polski rynek nowego biopaliwa na bazie bioetanolu. "W ramach współpracy zaplanowano przeprowadzenie projektu badawczo-eksploatacyjnego przy wykorzystaniu nowego biopaliwa E95.

PKN ORLEN zapewni przeprowadzenie badań laboratoryjnych biopaliwa E95, natomiast Scania Polska wprowadzi do swojej oferty handlowej skierowanej na polski rynek samochody przystosowane do zasilania bioetanolem. Obie firmy wspólnie przeprowadzą m.in. próby eksploatacyjne nowego biopaliwa wraz z samorządem lokalnym zainteresowanym wykorzystaniem ekologicznych pojazdów. Do projektu włączone zostanie także akredytowane laboratorium badawcze".

 

Uczestnicy seminarium podkreślali, że szerokie wykorzystanie paliw odnawialnych powinno być uznane za jeden z podstawowych elementów polityki energetycznej państwa tym bardziej, że umożliwia ono zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski, zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia ludzi, m.in. cząstek stałych i tlenków azotu.

Seminarium:

Zastosowanie Paliw Odnawialnych w Transporcie Zbiorowym

Kraków, 18 września 2008

Patronat Honorowy:

Jacek Majchrowski

Prezydent Miasta Krakowa