Wygląda na to, że logujesz się z .
Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony internetowej firmy Scania Poska.
Polska
region sprzedaży
Jednostki produkcyjne

Scania Polska S.A. wspiera rozwój biopaliwa na polskim rynku.

Scania Polska S.A. i PKN ORLEN podpisały List Intencyjny dotyczący współpracy w zakresie promocji i wprowadzania nowego biopaliwa na bazie bioetanolu na polski rynek.

List sygnowali Thomas Bertilsson, Dyrektor Generalny Scania Polska S.A., Andrzej Jaworski, Dyrektor Działu Sprzedaży Autobusów Scania Polska S.A., Dariusz Formela, Członek Zarządu ds. Organizacji i Grupy Kapitałowej oraz Robert Gmyrek, Dyrektor Biura Alternatywnych Źródeł Energii PKN ORLEN.

 

 Podpisanie listu intencyjnego zapoczątkuje szeroko rozumiane działania mające na celu promocję na rynku polskim biopaliwa na bazie bioetanolu (E95). W ramach współpracy planowane jest przeprowadzenie projektu badawczo - eksploatacyjnego przy wykorzystaniu nowego biopaliwa E95. PKN ORLEN zapewni przeprowadzenie badań laboratoryjnych biopaliwa E95, natomiast Scania Polska wprowadzi do swojej oferty handlowej skierowanej na rynek polski, samochody przystosowane do zasilania bioetanolem. Obie firmy wspólnie przeprowadzą min. próby eksploatacyjne nowego biopaliwa wraz z zainteresowanym stosowaniem ekologicznego środka transportu samorządem lokalnym.  Do projektu  włączone zostanie także akredytowane laboratorium badawcze.

"Mam nadzieję, że podpisany list intencyjny stanie się początkiem owocnej współpracy pomiędzy liderem branży naftowej w Europie Centralnej, jakim jest PKN ORLEN, a liderem sektora pojazdów ciężarowych, autobusów miejskich i turystycznych jakim jest Scania. Kooperacja ze spółką Scania to kolejny etap działalności w segmencie alternatywnych źródeł energii, który przyczyni się do poprawy stanu środowiska oraz realizacji NCW" - powiedział Dariusz Formela, Członek Zarządu PKN ORLEN.

 

Reprezentujący Scanię, Thomas Bertilsson podkreślił, że "Nasza firma oferuje swoim klientom pojazdy Scania zapewniające najwyższą ekonomikę eksploatacji przy możliwie najmniejszym wpływie na środowisko, a podpisanie listu intencyjnego z PKN ORLEN stanowi kolejny krok  na drodze do redukcji emisji spalin".

Scania Polska i PKN ORLEN zakładają, iż zainicjowana współpraca przyczyni się do wypracowania rozwiązań, popularyzujących zastosowanie biopaliw w Polsce.