Wygląda na to, że logujesz się z .
Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony internetowej firmy Scania Poska.
Polska
region sprzedaży
Jednostki produkcyjne

Ekologiczne autobusy miejskie Scania w Słupsku

W dniu 8 lutego 2006r. Prezydent Miasta Słupska, Miejski Zakład Komunikacji w Słupsku oraz Scania Polska S.A. podpisali porozumienie o wprowadzeniu do eksploatacji floty ekologicznych autobusów miejskich zasilanych etanolem E95.

Pionierska umowa obejmuje wprowadzenie na ulice Słupska floty nowoczesnych pojazdów Scania, których silniki napędzane są etanolem E95, ekologicznym paliwem odnawialnym o minimalnej szkodliwości dla środowiska naturalnego. 

Na podstawie zawartej umowy, Scania przekaże do eksploatacji Miejskiemu Zakładowi Komunikacji w Słupsku na okres 5 lat pięć nowoczesnych, napędzanych ekologicznym paliwem E95, autobusów miejskich, wyprodukowanych w słupskich zakładach Scania Production Słupsk. Producent zobowiązał się również do zapewnienia kompleksowej obsługi serwisowej.

Umowa o współpracy miasta z koncernem Scania obejmuje również stworzenie systemy stałego monitorowania emisji szkodliwych substancji oraz kosztów eksploatacji  pojazdów, prowadzone przez jeden z polskich instytutów naukowych. Ponadto sygnatariusze porozumienia potwierdzili zamiar stałego zwiększania ilości eksploatowanych pojazdów zasilanych etanolem oraz rozbudowę niezbędnej infrastruktury.

Strony porozumienia uzgodniły, że podejmą wspólne działania mające na celu promocję wykorzystania ekologicznych autobusów, w tym również zmianę aktów prawnych dotyczących wykorzystania etanolu jako biopaliwa. 

                                                                   

Scania Production Słupsk. W słupskim zakładzie Scania, w latach 1994 - 2003 powstawały nowoczesne samochody ciężarowe oraz podwozia do autobusów. Od 2003 roku zakład jest europejskim centrum produkcji autobusów miejskich Scania. Największym w Polsce odbiorcą autobusów miejskich Scania jest miasto Kraków, które obecnie eksploatuje 128 pojazdów.