Wygląda na to, że logujesz się z .
Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony internetowej firmy Scania Poska.
Polska
region sprzedaży
Jednostki produkcyjne
17303-020

Scania liderem w zakresie efektywności paliwowej według Unii Europejskiej

Dane Komisji Europejskiej potwierdzają, że Scania jest najlepszym producentem pojazdów ciężkich, jeśli chodzi o redukcję emisji CO2.

Pojazdy ciężarowe i autobusy są odpowiedzialne za około jedną czwartą emisji CO2 z transportu drogowego w UE i za około 6% całkowitej emisji CO2 w UE. Pomimo pewnej poprawy efektywności zużycia paliwa w ostatnich latach, emisje te nadal rosną, głównie z powodu wzrostu intensywności drogowego transport towarów.

Pierwsze w historii normy emisji

W 2019 r. UE przyjęła pierwsze przepisy dotyczące norm emisji CO2 w UE dla pojazdów ciężarowych o dużej ładowności i wyznaczyła cele w zakresie redukcji średnich emisji na 2025 i 2030 r. Zgodnie z nowymi przepisami producenci muszą zmniejszyć emisję CO2 z nowych pojazdów ciężarowych średnio o 15% od 2025 r. i o 30% od 2030 r. w porównaniu z poziomami z 2019 r.

Niedawno Komisja Europejska opublikowała statystyki dotyczące emisji CO2 z nowych pojazdów ciężarowych dla każdego producenta zarejestrowanego w Unii obejmujące okres od lipca 2019 r. do czerwca 2020 r. Wartości te stanowią podstawę limitów w przepisach dotyczących emisji CO2 i będą podstawą do naliczania opłat drogowych.

„Wyraźny lider rynku”

Jak wynika z raportu Scania jest najlepsza w swojej klasie pod względem efektywności energetycznej i niskiej emisji CO2, z wynikiem 4,7% poniżej limitu CO2 ustalonego przez UE. Scania jest jedynym producentem ciężkich pojazdów ciężarowych, który wyraźnie plasuje się poniżej limitu UE.

Dane dotyczące emisji CO2 opublikowane przez UE pokazują, że istnieje zdecydowany lider rynku pod względem poziomu zużycia paliwa, jest to Scania. Liczby te są oparte na testach komponentów i pojazdów i odzwierciedlają długoterminową pracę Scania w zakresie usprawnień aerodynamiki i układu napędowego. Zaletą certyfikowanych wartości CO2 publikowanych przez UE jest to, że wszyscy muszą próbować je obliczać w ten sam sposób – jest to najuczciwszy dostępny sposób porównywania emisji między producentami – mówi Henrik Wentzel, starszy doradca ds. planowania produktów w Scania.

Andreas Follér, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w firmie Scania, twierdzi, że dane Komisji Europejskiej pokazują również, że Scania jest na dobrej drodze, aby osiągnąć swój oparty na nauce cel klimatyczny – ograniczenie emisji CO2 z pojazdów o 20% do 2025 r., w porównaniu do poziomów emisji z 2015 r.

Prawodawstwo UE, a długofalowe cele klimatyczne

Scania jest jedynym europejskim producentem ciężkich pojazdów, który posiada zatwierdzone oparte na nauce cele klimatyczne (Science Based Target – SBT).

Naszą ambicją jest zmniejszenie wpływu na klimat w krótkim i średnim okresie zarówno w przypadku SBT, jak i prawodawstwa UE. Główna różnica polega na tym, że prawodawstwo UE dotyczące CO2 obejmuje tylko emisje typu „od złoża do koła” (ang. tank-to-wheel). Nasze SBT są mierzone od „od zbiornika do koła” (ang. well-to-wheel). Jeśli spojrzymy tylko na emisje z rury wydechowej, nie ma znaczenia, czy pojazd jest napędzany w 100% HVO, czy w 100% olejem napędowym, czy biogazem lub gazem ziemnym. Ale dla naszego celu opartego na nauce, dla naszych klientów i dla planety ma to duże znaczenie – mówi Andreas Follér.