Wygląda na to, że logujesz się z .
Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony internetowej firmy Scania Poska.
Polska
region sprzedaży
Jednostki produkcyjne

Scania Polska z nagrodą „Odpowiedzialny i Przyjazny Pracodawca”

Firma została wyróżniona przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) za zaangażowanie w tworzenie przyjaznego środowiska pracy oraz aktywną postawę we wprowadzaniu Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

Nasze relacje pracownikami, z klientami i partnerami biznesowymi budujemy na zaufaniu, które jest jednym z naszych najcenniejszych zasobów. W Scania Polska wierzymy w Pracownicze Plany Kapitałowe ponieważ program ten pozwala na budowanie przyjaznego środowiska pracy, oszczędności emerytalnych i bezpieczeństwa finansowego naszych pracowników. Jako firma zdajemy sobie sprawę ze społecznej odpowiedzialności, jaka na nas spoczywa i zawsze dążymy do tego, aby postępować właściwie – komentuje Agata Kokoszczyńska, dyrektor ds. zarządzania zasobami ludzkimi, Scania Polska S.A.

Scania Polska znalazła się wśród wyróżnionych firm w ramach drugiej tury programu, obejmującej przedsiębiorstwa zatrudniające od 50 do 250 osób. W ramach przygotowań do wdrożenia PPK w organizacji, Scania zachęcała pracowników do udziału w programie, m.in. tworząc materiały informacyjne dla pracowników. W materiałach przedstawiono korzyści i ryzyka związane z udziałem w programie.

Tylko współpracując, przy jednoczesnym udziale pracowników, pracodawców oraz państwa, możliwe jest stworzenie stabilnego systemu, który przyniesie korzyści wszystkim zaangażowanym stronom – dodaje Agata Kokoszczyńska.