Wygląda na to, że logujesz się z .
Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony internetowej firmy Scania Poska.
Polska
region sprzedaży
Jednostki produkcyjne

Scania dąży do graniczenia globalnego ocieplenia

W odpowiedzi na wezwanie Organizacji Narodów Zjednoczonych przedstawiciele Scania zobowiązali się do podjęcia działań walce ze zmianami klimatu. Obejmują one wyznaczenie celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w tempie i na taką skalę, jakie nakazują przedstawiciele świata nauki.

Biznes ma do odegrania kluczową rolę w ograniczaniu globalnego ocieplenia i budowaniu gospodarki opartej na zerowej emisji dwutlenku węgla w przyszłości. Podjęcie decyzji o podpisaniu się pod apelem Organizacji Narodów Zjednoczonych wzmacnia nasze zaangażowanie w działania, które mają na celu dążenie do zrównoważonego rozwoju sektora transportu – podkreślił Henrik Henriksson, prezes i dyrektor generalny Scania.

W okresie poprzedzającym szczyt ONZ w sprawie działań na rzecz klimatu, który odbył się 23 września w Nowym Jorku, liderzy biznesu zostali wezwani do wyznaczenia ambitnych celów dla swoich organizacji, by ograniczyć wzrost temperatury na świecie do 1,5°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej.

Scania prowadziła przez ostatnie lata liczne działania zmierzające do ograniczenia poziomu emisji generowanych przez własną działalność oraz do ograniczenia śladu transportowego. Przedstawiciele firmy zobowiązali się także do realizacji szeregu celów, w tym do zmniejszenia emisji CO2 zarówno w transporcie lądowym[1], jak i wynikającej z własnej działalności firmy[2] o połowę do 2025 r., a także do przestawienia się w 100 proc. na energię elektryczną niepochodzącą z paliw kopalnych do 2020 r.[3]

Większość emisji CO2 powstaje jednak podczas wykorzystywania produktów firmy. Scania od dziesięcioleci doskonali produkowane przez siebie pojazdy, podnosząc ich efektywność paliwową. Od ponad 25 lat w ofercie Scania znajduje się najszersza na rynku gama produktów, które działają w oparciu o alternatywę dla paliw kopalnych. Częścią obecnego zobowiązania Scania jest przyspieszenie zmian w  kierunku zrównoważonego systemu transportowego i uwzględnienie emisji pochodzących z wykorzystania jej produktów w celu dotyczącym dekarbonizacji.

Podczas szczytu ONZ poświęconego działaniom w dziedzinie klimatu Scania należy do grona tych organizacji, których zadaniem jest podkreślenie znaczenia przemysłu w osiągnięcia zrównoważonego rozwoju społeczeństwa. W Nowym Jorku Henrik Henriksson wziął udział zarówno w szczycie, jak i w kilku innych spotkaniach na wysokim szczeblu, koncentrujących się na walce ze zmianami klimatycznymi.

Scania podjęła już wiele ważnych kroków w walce ze zmianami klimatycznymi. Musimy jednak kontynuować te prace i upewnić się, że inni do nas dołączą. Musimy pracować w ramach partnerstwa z innymi, którzy podzielają nasze ambicje dotyczące klimatu i zrównoważonego rozwoju – podkreśla Henrik Henriksson.

Aby wyrazić swoje zaangażowanie, w przededniu Szczytu Klimatycznego ONZ, 20 września, Scania zorganizowała Dzień Klimatu, podczas którego 52 tys. pracowników firmy w ponad 100 krajach przerwało pracę na jedną godzinę, żeby dowiedzieć się więcej na temat wyzwań klimatycznych i zrównoważonego rozwoju.

[1] Obniżenie emisji CO2 z transportu lądowego o 50 proc. w przeliczeniu na jednostkę transportową, wykorzystując 2016 r. jako punkt odniesienia.

[2] Ograniczenie emisji CO2 w swojej działalności o 50 proc. do 2025 r., wykorzystując rok 2015 jako punkt odniesienia.

[3] Tam, gdzie spełnione są niezbędne warunki wstępne.

 

Podierz PDF