Wygląda na to, że logujesz się z .
Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony internetowej firmy Scania Poska.
Polska
region sprzedaży
Jednostki produkcyjne

Scania częścią konsorcjum, wspierającego wprowadzanie w Europie na szeroką skalę pojazdów ciężarowych na gaz

Przedstawiciele konsorcjum BioLNG EuroNet poinformowali o powziętym zobowiązaniu do promowania rozwoju LNG (skroplonego gazu ziemnego), jako paliwa stosowanego w transporcie drogowym w Europie w ramach nowej infrastruktury. Powinna ona przyczynić się do wykorzystywania LNG na szeroką skalę.

Dzięki działaniom podejmowanym niezależnie przez każdego z członków konsorcjum, czyli Shell, Disa, Scania, Osomo i Iveco, na drogach pojawi się 2000 więcej pojazdów ciężarowych o silnikach napędzanych LNG. Ponadto zbudowanych zostanie 39 stacji LNG oraz zakład produkcyjny BioLNG w Holandii.

Stacje LNG będą stanowić część ogólnoeuropejskiej sieci. Powstaną na terenie Belgii, Francji, Niemiec, Holandii, Polski i Hiszpanii. Zostaną rozmieszczone co 400 km wzdłuż głównych korytarzy sieci drogowych – od Hiszpanii po wschód Polski.

LNG jest coraz bardziej przystępnym cenowo paliwem dla pojazdów ciężarowych, dzięki czemu, w miarę rozwoju sektora transportowego, stanie się ważnym źródłem energii. Chcemy oferować naszym klientom energię o niższym poziomie emisji dwutlenku węgla, a nowe stacje LNG są istotnym elementem tej układanki. 

Z niecierpliwością czekam na moment, kiedy europejscy kierowcy będą mogli zacząć z nich korzystać – podkreślił Istvάn Kapitάny, wiceprezes wykonawczy ds. sprzedaży detalicznej Shell.

Przewiduje się, że zakład BioLNG będzie w ciągu roku produkował 3000 ton BioLNG. W procesie produkcji wykorzystywany będzie biometan uzyskiwany z odpadów. BioLNG będzie sprzedawany użytkownikom końcowym za pośrednictwem sieci stacji LNG.

Program obejmuje stacje paliw, produkcję biopaliwa i dotacje, które są niezbędne w przypadku idących z duchem czasu klientów, chcących zainwestować w nowe pojazdy ciężarowe, pomimo dodatkowych kosztów początkowych. LNG, który zmniejsza emisję dwutlenku węgla o około 20 proc., jest obecnie szerzej dostępny. Zmniejszający emisję CO2 o ponad 90 proc. biogaz może, w miarę wzrostu jego produkcji, być w coraz większym stopniu mieszany z gazem ziemnym – powiedział Jonas Nordh, dyrektor ds. zrównoważonych rozwiązań transportowych w Scania.

 

Celem konsorcjum BioLNG EuroNet jest propagowanie LNG, jako paliwa wykorzystywanego w transporcie drogowym w Europie.

 

O projekcie BioLNG EuroNet:

·         Projekt BioLNG EuroNet skupia głównych graczy na rynku europejskim: firmy Shell, DISA, Osomo, Scania i Iveco. Partnerzy projektu chcą wesprzeć Unię Europejską w osiągnięciu celu, jakim jest zredukowanie do 2030 r. emisji CO2 o 60 proc., poprzez zainicjowanie długoterminowego obniżenia w Europie kontynentalnej emisyjności transportu drogowego, w którym wykorzystywane są pojazdy ciężarowe.

·         Zakład BioLNG, który ma powstać w Holandii, będzie odbierał odpady komunalne z supermarketów i restauracji, a następnie przetwarzał je na biogaz. Technologia ta będzie wykorzystywać nową, opatentowaną technikę separacji membranowej, która umożliwi biologiczne pozyskiwanie LNG.

·         Planowane 2000 nowych pojazdów ciężarowych na LNG zostanie oddanych
w leasing użytkownikom końcowym w ramach konkurencyjnych rozwiązań
w zakresie finansowania w celu obniżenia kosztów. Finansowane będą jedynie dodatkowe koszty pojazdu ciężarowego na LNG w porównaniu
z pojazdem z silnikiem diesla. Średnie koszty kwalifikowalne w przypadku każdego pojazdu na LNG ograniczone są do maksymalnej kwoty na poziomie 30 000 euro.

·         Gęstość energetyczna BioLNG umożliwia pojazdom ciężarowym pokonywanie dłuższych dystansów, co zapewnia lepsze dopasowanie do potrzeb przewoźników teraz i w przyszłości. Ze względu na wykorzystanie przemysłowych odpadów organicznych jako surowca, emisje CO2 będą znacznie niższe niż w przypadku tradycyjnych paliw. BioLNG ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia długoterminowego celu, jakim jest dalsze obniżenie emisyjności sektora transportu drogowego w Europie do 2030 r.. BioLNG praktycznie eliminuje emisje siarki, a także zapewnia redukcję emisji NOx
i cząstek stałych.

·         Przewiduje się, że każdy członek konsorcjum BioLNG EuroNet otrzyma
20-proc. finansowanie z UE na pokrycie kosztów swoich zobowiązań.

·         Fundusze UE otrzymane przez członków konsorcjum BioLNG EuroNet wchodzą w zakres instrumentu „Łącząc Europę” dla sektora transportu.

 

Pobierz PDF