Wygląda na to, że logujesz się z .
Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony internetowej firmy Scania Poska.
Polska
region sprzedaży
Jednostki produkcyjne

Scania deklaruje redukcję emisji CO2 o połowę

Przedstawiciele Scania określili dwa główne cele rozwoju, które zamierzają osiągnąć do 2025 r., aby ograniczyć globalne ocieplenie. Emisja tlenków węgla związana z działalnością Scania zostanie zredukowana o połowę w skali globalnej. Ponadto w tym samym stopniu emisja zostanie ograniczona w transporcie lądowym i logistyce w Europie i Ameryce Łacińskiej.

Eksperci Scania stale pracują nad zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych związanych z pracą pojazdów ciężarowych. Wynika to ich zaangażowania w rozwój zrównoważonego transportu oraz realizację celów wyznaczonych na paryskim szczycie klimatycznym. Starania te znajdują wyraz w redukcji śladu węglowego, powstającego na skutek działalności firmy oraz transportu ogółem.

Opracowaliśmy długoterminową wizję działalności naszej organizacji, która jest neutralna dla klimatu. Aby stała się faktem, stawiamy przed sobą wyzwanie redukcji emisji CO2 o 50 proc. do 2025 r. we wszystkich naszych globalnych operacjach – komentuje Ruthger de Vries, wiceprezes wykonawczy i dyrektor produkcji i logistyki w Scania.

Ustanowione w Scania cele zostaną osiągnie poprzez dalszą optymalizację procesów produkcyjnych, jeszcze lepsze wykorzystywanie energii oraz przestawienie się na pozyskiwanie jej ze źródeł odnawialnych. W 2017 r. eksperci Scania zapowiedzieli, że do 2020 r. będzie z nich pochodzić cała wykorzystywana w firmie energia elektryczna.

Codziennie w ramach Scania przeprowadzane są niezliczone operacje logistyczne. Dlatego drugi z postawionych celów jest związany z rolą firmy, jako ważnego zleceniodawcy transportu.

Każdego dnia rozmawiamy z naszym klientami o najbardziej przyjaznych dla środowiska rozwiązaniach w prowadzonej przez nich działalności transportowej. Nasze własne operacje logistyczne są w dużej mierze praktycznym laboratorium, w którym rozwiązania te są testowane oraz rozwijane nowe możliwości. Będąc znaczącym zleceniodawcą transportu w naturalny sposób staramy się stanowić punkt odniesienia dla branży i zobowiązujemy się do znacznego zmniejszenia śladu węglowego – dodaje Ruthger de Vries.

Przyjmując model, w którym redukcja CO2 ma tę samą wagę, co koszt przy wyborze rozwiązania transportowego, inżynierowie Scania dążą do ograniczenia emisji wynikającej z operacji logistycznych i transportu lądowego w Europie i Ameryce Łacińskiej o 50 proc. do 2025 r.

Pobierz PDF