Wygląda na to, że logujesz się z .
Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony internetowej firmy Scania Poska.
Polska
region sprzedaży
Jednostki produkcyjne

PALIWO NIEKOPALNE

36 autobusów Scania na gaz w Norwegii

Kierunek: autobusy zasilane paliwami niezależnymi od kopalin

W czerwcu 2015 r. norweski operator sieci transportu publicznego Nobina Akershus zamówił 36 napędzanych gazem autobusów Scania OmniExpress Euro 6. Autobusy mają być używane do przewozów wewnętrznych firmy w miejscowości Ski na południe od Oslo i są elementem realizowanej w tym regionie strategii odchodzenia od paliw kopalnych.

Bob Sebro jest kierownikiem operacyjnym w regionie Akershus, gdzie w miejscowości Ski mieści się baza firmy Nobina. Firma obsługuje autobusy na zamówienie publicznej spółki Ruter, która odpowiada za planowanie, koordynację i marketing transportu publicznego na terenie Oslo i Akershus. „Używamy paliw niekopalnych, bo nasza firma zobowiązała się do całkowitego odejścia od paliw kopalnych do 2020 r.”, wyjaśnia Sebro.

Nobina uznała, że autobusy napędzane gazem najlepiej sprawdzą się w obszarze Ski, ze względu na istniejącą tam infrastrukturę oraz dostępność biogazu. Nowe autobusy zostały z powodzeniem wprowadzone do użytku w połowie 2015 r. „Zarówno autobusy, jak i stacje dystrybucji gazu, sprawdzają się bardzo dobrze”, przekonuje Sebro.

Sprawniejsza flota

Nowe autobusy zastąpiły starsze pojazdy. Poprzednia flota składała się z różnych autobusów, natomiast w nowej są tylko dwa rodzaje: 18 pojazdów o długości 15 metrów i tyle samo 13-metrowych.

„Wewnątrz prawie niczym się od siebie nie różnią, co bardzo ułatwia pracę kierowcom”, zapewnia Sebro.

Różne procedury tankowania

W Ski dowiedzieliśmy się, że najważniejsza różnica między autobusami na biogaz i na olej napędowy polega na tankowaniu. „Tankujemy po każdym powrocie do bazy”, mówi Sebro. „Jeśli chodzi o właściwości jezdne, autobusy na gaz i na olej napędowy niczym się od siebie nie różnią”.