Wygląda na to, że logujesz się z .
Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony internetowej firmy Scania Poska.
Polska
region sprzedaży
Jednostki produkcyjne

Proces budowy

Płynność

Dostosowane do każdego etapu

Duże projekty budowlane i infrastrukturalne to skomplikowane działania, w których dobrze działający łańcuch logistyczny jest kluczem do osiągania wyższej rentowności.

Scania przeprowadziła dogłębną analizę branży, aby wychwycić problemy, przed którymi stają firmy transportowe i podwykonawcy na różnych etapach projektu budowlanego.

Jest w stanie dostarczać swoim klientom najlepsze, dedykowane rozwiązania. Uważamy, że wszystkie firmy działające w tej branży odgrywają istotną rolę w zapewnieniu płynności procesu budowy.

Byggbild_for_korr_20170509

1. WYKOPY I ROZBIÓRKA

Po pierwsze, plac budowy musi zostać przygotowany do projektu budowlanego. Wywrotki wywożą wydobyty materiał i przywożą nowe materiały. Ciągników siodłowych z naczepami często używa się do transportu maszyn na plac budowy i z placu budowy. Na placu budowy znajdują się też inne maszyny, takie jak wywrotki, wozidła, koparki, ładowarki kołowe, kruszarki i agregaty prądotwórcze. We wszystkich mogą być zainstalowane silniki Scania, zbudowane w systemie modułowym przy użyciu ograniczonej liczby sprawdzonych komponentów. Dzięki temu dostęp do części i usług jest szybki i niezawodny. W przypadku większych projektów często konieczna jest budowa infrastruktury pomocniczej i dróg tymczasowych.

2. ŻWIROWNIA

Kamieniołomy i żwirownie produkują kruszywa, które mogą być wykorzystywane na budowie. Są to: piasek, żwir, tłuczeń, żużel i kruszony beton z recyklingu. Tutaj ważną rolę odgrywają wywrotki, a także przegubowe wozidła, ładowarki kołowe, generatory prądotwórcze i kruszarki, w których mogą być zainstalowane silniki Scania.

3. WĘZEŁ BETONIARSKI

Węzeł betoniarski zapewnia dostawy materiału na potrzeby procesu budowy. Materiały wejściowe to piasek, woda, kruszywo z pobliskiej żwirowni, popiół lotny, potaż i cement lub bitumin. Tutaj w łańcuchu wartości ujawnia się znaczenie wywrotek i betonomieszarek, które przewożą materiały zarówno do węzła, jak i z węzła na plac budowy.

4. SKŁADOWISKO

Duże projekty infrastrukturalne często generują ogromne ilości zbędnych materiałów, takich jak skały, piasek i kruszony beton. Ten materiał jest często poddawany recyklingowi i kierowany do innych projektów budowlanych, na przykład do żwirowni (patrz: 2). Na terenie składowiska potrzebne są różnego rodzaju pojazdy. Wywrotki przywożą materiał z placu budowy, a spychacze wyposażone w silniki Scania mogą służyć do przywracania krajobrazu.

5. FUNDAMENTY I BUDOWLA

Tutaj sprawy zaczynają nabierać kształtów… Wywrotki przywożą potrzebny materiał. Pojazdy ciężarowe dużej ładowności przywożą ciężki sprzęt i materiał budowlany. Bramowce i ładowarki hakowe zabierają z placu budowy materiały odpadowe. Ruchome dźwigi z silnikami Scania przenoszą elementy konstrukcyjne. Betonomieszarki dowożą beton, który jest pompowany do odpowiedniego miejsca przez pompy betonu, a kompresory i generatory prądotwórcze z silnikami Scania zapewniają energię. W tym gorączkowym środowisku firma budowlana, która potrafi utrzymać płynność w łańcuchu logistycznym, może być rentowna.

6. POWIĄZANIE Z WARSZTATEM

Gdy pojazdy ciężarowe krążą w strumieniu logistycznym, dane są przesyłane z pojazdów do operatorów korzystających z systemu Scania Fleet Management. Służy on do śledzenia pojazdów, planowania i optymalizacji obsługi, wykonywania analiz dla kierowców w celu umożliwienia im osiągnięcia założonych celów i do świadczenia innych usług związanych z pojazdem i kierowcą. Serwis i dostawy części są organizowane na podstawie silnej sieci serwisowej firmy Scania. Składa się ona z 1700 punktów serwisowych na całym świecie, pomocy drogowej Scania Assistance lub pomocy na miejscu za pośrednictwem warsztatów modułowych firmy Scania. Oprócz tego obsługa warsztatowa Scania może być dostosowana w taki sposób, aby zapewniała konserwacje i naprawy zabudowy oraz przyczep.