Wygląda na to, że logujesz się z .
Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony internetowej firmy Scania Poska.
Polska
region sprzedaży
Jednostki produkcyjne

WYSZUKIWANIE TALENTÓW

Pozyskiwanie, rozwijanie i zatrzymywanie pracowników

Przyciąganie odpowiednio wykwalifikowanych ludzi

W dzisiejszym zglobalizowanym świecie firmy muszą wkładać coraz więcej wysiłku w pozyskiwanie, rozwijanie i zatrzymywanie pracowników. Wiceprezes wykonawczy ds. HR Kent Conradson mówi, że choć Scania ma doskonałych pracowników, to osiągnięcie założeń wyznaczonych na rok 2020 wymaga większego wysiłku.

Jak Scania poradzi sobie z coraz większą rywalizacją o utalentowanego pracownika?

Pracownicy są jedynym i najważniejszym warunkiem naszego sukcesu. Bez oddanych i zmotywowanych kadr nie osiągniemy żadnego z celów korporacyjnych. A mamy stać się liderem w branży zrównoważonego transportu. Żeby to osiągnąć, musimy mieć ludzi z odpowiednimi kwalifikacjami. Musimy wykorzystywać bogate i wszechstronne doświadczenie do realizacji nowych zadań.

Co jest najtrudniejsze w rozwijaniu i utrzymywaniu tak wysoko wykwalifikowanej kadry?

Znakomite przywództwo – konsekwentne i stabilne – jest dla 42 000 pracowników Scanii na całym świecie oparciem w dążeniu do celów firmy. Jako globalna korporacja działająca w ponad 100 krajach mamy zróżnicowaną siłę roboczą. Chcemy, by był to nasz atut. W naszych zespołach pracują ludzie z różnych środowisk, a ich doświadczenie i wiedza się uzupełniają.

W jakim stopniu udaje nam się wykorzystywać wiedzę i doświadczenie, do jakich mamy dostęp w naszej globalnej organizacji?

Co roku około 2500 pracowników ma możliwość zmiany ról w firmie. Jest to fantastyczny przykład tego, w jaki sposób Scania korzysta z doświadczenia pracowników w różnych działach na całym świecie. Jednak najważniejszy jest tu rozwój na wszystkich szczeblach organizacji. Tylko tak możemy zapewnić trwałą mobilność na dużą skalę, gwarantującą szanse na rozwój i awans zawodowy.