Wygląda na to, że logujesz się z .
Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony internetowej firmy Scania Polska.
Polska
region sprzedaży
Jednostki produkcyjne

SPRZEDAŻ

Obszar roboczy

Sprzyjanie rentowności klientów

Świat zmienia się szybko, więc rynek także musi się zmieniać. Nasz model biznesowy koncentruje się na tym, jak możemy zwiększyć rentowność naszych klientów.

Długookresowe relacje z klientami są podstawą rentowności Scanii. Jeśli dostarczamy klientom właściwe produkty i właściwe usługi, pomagamy im osiągać lepsze dochody z działalności operacyjnej. Wysokiej jakości pojazdy i usługi przekładają się na wysoką dyspozycyjność, a w konsekwencji zyski. Maksymalna ładowność i elastyczność także mają spore znaczenie dla utrzymania ciągłego strumienia przychodów przez klientów.

W bliskich kontaktach z klientami zyskujesz wiedzę na temat ich różnych potrzeb, a relacje z klientami rozciągają się na cały okres eksploatacji pojazdu. Sama sprzedaż jest tylko punktem wyjścia.