Wygląda na to, że logujesz się z .
Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony internetowej firmy Scania Polska.
Polska
region sprzedaży
Jednostki produkcyjne

HR

Obszar roboczy

W bliskiej współpracy z działem zasobów ludzkich

Praca w dziale zasobów ludzkich jest wykonywana ściśle według wyznaczonych procesów i we współpracy z całą organizacją.

Ponieważ to pracownicy decydują o tym, czy osiąga się sukces, Scania chce ich przyciągać, rozwijać i zatrzymywać. Każdy kierownik jest odpowiedzialny za swoich pracowników i ma poparcie działu zasobów ludzkich we wszystkim, co tyczy się rozwoju organizacji i jej pracowników.

Wraz z kolegami z całego świata i przy pomocy centrali będziesz się troszczyć o to, aby Scania miała do dyspozycji wykwalifikowane osoby, które będą w stanie sprostać wyzwaniom przyszłości.