Wygląda na to, że logujesz się z .
Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony internetowej firmy Scania Polska.
Polska
region sprzedaży
Jednostki produkcyjne

E-FAKTURA SCANIA - zamień papierową fakturę na fakturę elektroniczną!

Szybki dostęp

Dostęp do elektronicznych faktur można uzyskać poprzez podanie adresu e-mail, na który będą wysyłane informacje o wystawionych fakturach oraz link do portalu. Otrzymywanie e-faktur jest bezpłatne.

Aktywacja

Zgłoś chęć otrzymywania e-faktur w Biurze Obsługi Klienta Scania lub na adres e-mail accounting.spl@scania.pl. Zarówno zgoda na aktywację faktur w wersji elektronicznej, jak i późniejsze ich otrzymywanie od Scania nie wiąże się z żadnymi kosztami ze strony odbiorcy dokumentu. UWAGA! Podczas aktywacji koniecznie podaj swój numer NIP lub numer klienta w systemie Scania (jeśli już został nadany, można go znaleźć na dotychczasowych fakturach).

Potwierdzenie

Na wskazany adres e-mail zostanie wysłane zaproszenie z systemu. Po zaakceptowaniu oświadczenia (zgody na otrzymywanie e-faktur), zostanie wygenerowane tymczasowe hasło, które przyjdzie na wskazany adres e-mail. Po zalogowaniu, hasło to należy zmienić. Rozpoczęcie wystawiania e-faktur przez Scania nastąpi od następnego dnia po zaakceptowaniu zgody przez klienta.

Rezygnacja

W celu dezaktywacji e-faktury należy wysłać prośbę na adres accounting.spl@scania.pl lub skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Scania. Zakończenie wystawiania faktur w postaci elektronicznej przez Scania nastąpi od następnego dnia po cofnięciu przez Klienta zgody na otrzymywanie e-faktur.

Dostęp -> Kliknij i pobierz

Zaloguj się na swoje konto w serwisie e-faktura (https://efaktura.scania.pl) następnie kliknij na wybrany dokument i pobierz go w formacie PDF.

e-faktura

e-faktura została stworzona z myślą o wygodzie użytkowników, wystawiana jest w formacie pliku PDF. Faktura elektroniczna (e-faktura) jest dokumentem finansowym, funkcjonującym na równi z fakturą papierową, różni się wyłącznie sposobem jej dostarczenia do Klienta. Podstawą funkcjonowania zarówno e-faktury, jak i faktury papierowej jest Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. 2011 nr 177 poz. 1054, z późn. zm.)