You seem to be located in .
Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony internetowej firmy Scania.
Polska
region sprzedaży
Production units

Maksymalne ograniczenie wpływu na środowisko

Scania dąży do ograniczenia wpływu swoich produktów na środowisko naturalne — zarówno podczas produkcji, jak i eksploatacji. Zmierzamy do celu, uwzględniając działanie naszych samochodów ciężarowych, autobusów i silników na środowisko przez cały okres ich eksploatacji.