You seem to be located in .
Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony internetowej firmy Scania.
Polska
region sprzedaży
Production units

Kontakt z firmą Scania

Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania o produkty, usługi lub działania Scania Polska.

Polska

Centrala firmy Scania Polska

Aleja Katowicka 316, Stara Wieś, 05-830 Nadarzyn

+48 22 356 01 00