Polska

ZMIERZAJĄC W PRZYSZŁOŚĆ

Scania zapewnia precyzyjne rozwiązania do rozmaitych zastosowań, co umożliwia operatorom zwiększenie wydajności i dyspozycyjności przy jednoczesnym zmniejszeniu szkodliwego wpływu na środowisko naturalne. W ostatecznym rozrachunku liczy się zwiększenie przychodów klienta.