Wygląda na to, że logujesz się z .

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony internetowej firmy Scania Polska.

Partnerstwo Scania i Flix na rzecz ograniczenia emisji CO2 i zwiększenia roli obiegu zamkniętego

19 września 2023

·       Scania dostarczy 50 autobusów długodystansowych z technologią Bio-LNG (LBG), które będą eksploatowane przez partnerów Flix w całej sieci FlixBus do 2025 roku.

·       W ramach partnerstwa Flix i Scania przyczynią się do stopniowego zwiększania wykorzystania biogazu w transporcie autobusowym. Zapewni to wiele korzyści w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym oczekiwaną redukcję emisji CO2 o około 80 proc. w przypadku autobusów całkowicie zasilanych Bio-LNG.

·       Modernizacja floty jest kluczowym czynnikiem przyczyniającym się do dekarbonizacji w długoterminowej strategii Flix, przy założeniu osiągnięcia pełnej neutralności węglowej w Europie do 2040 r. 

Flix i Scania ogłaszają nawiązanie długoterminowego partnerstwa na rzecz bardziej zrównoważonego długodystansowego transportu autobusowego. Obie firmy postrzegają współpracę jako szansę na przyspieszenie przejścia na zrównoważoną mobilność poprzez opracowywanie nowych rozwiązań i wpływ na projektowanie potrzebnej infrastruktury.

 

Głównym celem jest dostarczenie partnerom Flix Bus do 50 autobusów długodystansowych zasilanych LNG (skroplonym gazem ziemnym). Zastosowane technologie, opracowane i wyprodukowane przez Scania, mają na celu umożliwienie zamiennego stosowania LNG i Bio-LNG (LBG), aby ułatwić przejście na najbardziej zrównoważone rozwiązanie na gaz.

 

W początkowej fazie projektu autobusy mogą być zasilane różnymi mieszankami paliw pochodzenia biologicznego i kopalnego. Celem jest stopniowe zwiększanie udziału Bio-LNG (LBG) z odpadów organicznych w mieszankach, aż do momentu, gdy autobusy będą zasilane wyłącznie Bio-LNG. Doprowadzi to do oczekiwanej redukcji emisji CO2 średnio o około 80 proc. Cel ten mieści się w ramach długoterminowego celu Scania i Flix, jakim jest neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla.

 

Modernizacja autobusów zostanie przeprowadzona do końca 2025 r. Irizar, globalny producent autobusów, zintegruje model i6s Efficient z podwoziem Scania.

 

Wcześniejsze doświadczenia Scania z autobusami napędzanymi biogazem pozwoliły już na znaczne obniżenie emisji CO2 w porównaniu z silnikami wysokoprężnymi, jak również zmniejszenie hałasu przy jednoczesnym utrzymaniu równoważnej mocy i momentu obrotowego. Zalety te sprawiają, że biogaz jest opłacalną, wpisującą się w koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym opcją dla przewoźników wykonujących długodystansowy przewóz osób, którzy chcą w rentowny sposób poprawić swoje wyniki w zakresie zrównoważonego transportu.

 

Zmiany klimatyczne w coraz większym stopniu odbijają się na naszej planecie i życiu ludzi. Jako globalna organizacja zajmująca się technologiami przewozowymi mamy świadomość swojej odpowiedzialności za torowanie drogi ku bardziej zrównoważonej przyszłości dla dobra społeczności, którym służymy. Dlatego chętnie korzystamy z każdej okazji do zmniejszenia naszego śladu węglowego. Modernizacja floty ma kluczowe znaczenie dla tego celu. Scania jest niezwykle cennym sojusznikiem dla Flix i naszych partnerów – przewoźników, którzy prowadzą działalność w różnych krajach. Cieszymy się, że możemy skorzystać z ich bogatego doświadczenia i know-how, aby przyczynić się do zmian w przewozie osób na długich dystansach. Z czasem pomoże nam to również dostosować ofertę do rosnącego zapotrzebowania na opcje podróży o niskim wpływie na środowisko ze strony coraz bardziej świadomego ekologicznie społeczeństwa – tłumaczy Fabian Stenger, dyrektor operacyjny Flix.

 

Naszą ambicją jest bycie liderem w przewodzeniu zmianie w kierunku zrównoważonego systemu transportowego, a współpraca z Flix stanowi znaczący krok w tym kierunku. Rozwiązania na biogaz doskonale wpisują się w ducha gospodarki o obiegu zamkniętym i można je wdrożyć tu i teraz, oferując już dziś zrównoważony sposób na zrealizowanie celów klimatycznych i wzmocnienie odpowiedzialności społecznej. Autobusy długodystansowe na LBG/LNG stanowią również rozsądny wybór, ponieważ zapewniają zasięg i moc potrzebną do obsługi dowolnej trasy, przy niskich kosztach zarówno pod względem inwestycji, jak i eksploatacji. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z Flix, ponieważ wiemy, że szerokie wdrożenie rozwiązań na biogaz może wywrzeć pozytywny wpływ, nie tylko z punktu widzenia operatora, lecz także władz i całego społeczeństwa – mówi Johanna Salomonsson Lind, wiceprezes i dyrektor ds. transportu pasażerskiego w Scania.

 

Flix i Scania nieustannie poszukują sposobów na zmniejszenie swojego wpływu na środowisko. Oba podmioty są uczestnikami inicjatywy Science-Based Targets (SBTi), która zapewnia firmom jasno określoną ścieżkę redukcji emisji zgodnie z celami porozumienia paryskiego.

 

Udział Flix w SBTi wiąże się z ogłoszonym niedawno zobowiązaniem do pełnej dekarbonizacji w Europie do 2040 r., znacznie wyprzedzającym ramy czasowe określone w porozumieniu paryskim. Ten długoterminowy cel jest realizowany poprzez wdrożenie holistycznej strategii klimatycznej opartej na czterech zasadach, w której kluczową rolę odgrywa modernizacja floty dzięki alternatywnym napędom i paliwom. Wśród nich ogromny potencjał wykazują technologie biogazowe, które są już gotowe do wykorzystania we flocie FlixBus. Oczywiście kluczową rolę w uczynieniu z biogazu cennego źródła energii odgrywa dostępność infrastruktury tankowania w Europie.

 

Jako pierwszy duży producent ciężkich pojazdów użytkowych, który zobowiązał się do realizacji SBTi, Scania postawiła sobie za cel ograniczenie emisji CO2 z działalności wewnętrznej o 50 proc. do 2025 r. oraz wspieranie klientów w ograniczaniu emisji z użytkowanych rozwiązań transportowych o 20 proc. w tym samym okresie.

 

Biogaz: dlaczego warto go wybrać i jakie są jego zalety?

 

Korzystanie z biogazu przynosi szereg korzyści zarówno na poziomie środowiskowym, jak i społeczno-ekonomicznym. Biogaz nie zawiera paliw kopalnych, jest odnawialny, produkowany lokalnie i ogranicza emisje. Skroplenie sprężonego biogazu umożliwia przewożenie większej ilości paliwa, a tym samym zwiększenie zasięgu.

 

Przechodząc na lokalnie produkowany płynny biogaz jako paliwo w transporcie długodystansowym, operatorzy mogą znacznie zmniejszyć wpływ na klimat, zarówno swój, jak i swoich klientów. Zasilanie gazem ma również pozytywny wpływ na ogólną jakość powietrza. Napędzane tym paliwem silniki Scania emitują mniej cząstek stałych i tlenków azotu (NOx) oraz pracują ciszej. Przynosi to korzyści zarówno kierowcom i pasażerom, jak i całemu społeczeństwu.

 

Więcej informacji na temat wizji i działań Flix w zakresie zrównoważonego rozwoju można znaleźć w pierwszym raporcie ESG za rok finansowy 2022, dostępnym do pobrania tutaj: https://corporate.flixbus.com/sustainability

 

Sprawozdanie roczne i raport zrównoważonego rozwoju Scania za rok finansowy 2022: https://www.scania.com/group/en/home/investors/annual-review.html