Wygląda na to, że logujesz się z .

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony internetowej firmy Scania Polska.

pojazdy używane scania - oferta specjalna

SPRAWDŹ OFERTĘ tygodnia

POSTĘP W REALIZACJI CELÓW KLIMATYCZNYCH SCANIA

19 Marzec 2021

Po raz pierwszy od wyznaczenia długofalowych celów klimatycznych opartych na naukowych podstawach (Science Based Targets), Scania ogłasza postęp w redukcji emisji CO2. Dotyczy to zarówno działalności firmy, jak i użytkowania produkowanych przez nią pojazdów.

43% – o tyle Scania zredukowała już ślad węglowy wynikający z własnej działalności w stosunku do 2015 r. Było to możliwe dzięki podniesieniu wydajności energetycznej operacji firmy oraz rosnącego udziału energii ze źródeł odnawialnych. Oznacza to, że Scania jest na dobrej drodze do osiągnięcia redukcji emisji bezpośredniej i pośredniej o 50% do 2025 r.

 

– Realizujemy nasz plan redukcji emisji dwutlenku węgla związany z globalną aktywnością Scania z wyprzedzeniem. Jest to możliwe w dużej mierze dzięki przestawieniu naszych fabryk w 2020 r. na energię elektryczną z czystych źródeł – komentuje Henrik Henriksson, prezes i dyrektor generalny Scania.

 

Scania zobowiązała się również do zmniejszenia emisji CO2 związanej z wykorzystywaniem jej produktów o 20% do 2025 r. w porównaniu z 2015 r.

 

– Zauważamy również postęp w zmniejszaniu emisji wynikającej z eksploatacji naszych pojazdów, która stanowi ponad 90% całkowitej emisji Scania. W odniesieniu do 2015 r. emisję z tego źródła zredukowano do 95,8%, a plan zakłada redukcję co najmniej do 80% przed 2025 rokiem. Ślad węglowy produktów Scania jest mierzony „od złoża do koła” (ang. well-to-wheel) i obejmuje produkcję paliw i energii elektrycznej do ich zasilania – dodaje Henrik Henriksson.

 

Postęp jest w toku. Scania blisko współpracuje z klientami podnosząc wydajność energetyczną konwencjonalnych układów napędowych i zwiększając udział biopaliw, co ma wpływ zarówno na produkty nowe, jak i te będące już w użytku.

 

Scania będzie powiększać flotę pojazdów elektrycznych, wprowadzając corocznie co najmniej jeden zelektryfikowany produkt przeznaczony do nowych zadań w gamie pojazdów ciężarowych i autobusów.

 

– Nasze cele klimatyczne są głęboko zakorzenione w naszych codziennych decyzjach. Stanowią podstawę naszej strategii i są częścią celów korporacyjnych. Wytyczają nam kierunek naszych działań. Nieustannie dążymy redukcji wpływu naszych procesów, produktów i usług na środowisko – podsumowuje Henrik Henriksson.

 

Informacja jest częścią „Raportu rocznego o zrównoważonym rozwoju Scania 2020”. Cały raport jest dostępny tutaj.