Det virker som du er i .

Gå til din Scania markedsplass for mer informasjon.

Kraftintegreringstjenester

For at kraftsystemene skal fungere på best mulig vis må de tilpasses den tiltenkte bruken, installeres og tilpasses. Scanias kraftintegreringstjenester – som består av installasjonsstøtte og strømoptimalisering – gjør nettopp dette. Med hjelp og støtte fra våre dyktige ingeniører får både produsenter og brukere et enda bedre produkt de kan føle seg trygge på.

Installasjonsstøtte

Med installasjonsstøtte får du råd, veiledning og praktisk hjelp av Scanias ingeniører i de tidlige fasene. Det betyr at strømsystemet spesifiseres og installeres korrekt med fullstendig integrasjon mellom de ulike programvare- og maskinvarekomponentene. Ingeniørstøtten i design- og implementeringsfasene sikrer en sømløs industriell prosess og at alle krav oppfylles, samt sikrer et best mulig produkt med tanke på pålitelighet, effektivitet og reduksjon av utslipp.

Kraftoptimalisering

I tillegg til maskinvaren man kan se spiller programvare og kalibrering en svært viktig rolle for funksjonaliteten og atferden til dagens kraftsystem. Scanias kraftsystemer er utviklet med god balanse mellom en rekke ulike faktorer og gir en god generell profil for et bestemt segment. Med kraftoptimalisering fra Scania, som også vurderer tilpasning av grensesnitt og etterfølgende komponenter, får man et kalibrert og tilpasset kraftsystem som tar ytelsen til et helt nytt nivå.

Eksempler på kraftoptimalisering

Som standard er Scanias kraftsystemer utviklet med jevn balanse mellom ulike egenskaper. Optimaliseringen av disse –drivstoffeffektivitet, transient respons, stabilt turtall, bestemt kraftutbytte og kaldstart-egenskaper – tar ytelsen til et helt nytt nivå, basert på de driftsmessige behovene.

Dumper

Når man frakter tung og potensielt usikret last langs dårlige veier er det avgjørende at man har både det riktige kraftutbyttet der det trengs og et stabilt turtall. I tillegg bidrar det reduserte drivstofforbruket og de utmerkede kaldstart-egenskapene til å forbedre driftsøkonomien og sikre oppetiden.

Gravemaskin

Gravemaskinførere bør alltid kunne stole på at de har kraft der de trenger lett tilgjengelig. Det kan sikres ved å optimalisere kraftsystemet for å gi transient respons og stabilt turtall. Pålitelighet og effektiv drift krever gode kaldstartsegenskaper og drivstoffeffektivitet.

Kraftgenerator

Kraftgeneratorer har ulike behov avhengig av bruksområdet. I de fleste tilfeller er et stabilt turtall og transient respons avgjørende for å håndtere trinnvis belastning og nettkrav, samt maksimere påliteligheten. Et lavt drivstofforbruk kan også være et krav med hensyn til kostnad og miljø.

Patruljebåt

Fartøy i plan trenger gasspjeld-effekt for å sikre rask akselerasjon opp til marsjfart. Dette krever at kraftsystemet har en god transient respons, en bestemt effekt og et stabilt turtall. Samtidig er god drivstoffeffektivitet nødvendig for å redusere kostnader og utslipp.

Kontakt din forhandler

Ta kontakt med oss hvis du lurer på noe om produktene, tjenestene eller andre aktiviteter innen Scania-organisasjonen.

Finn din nærmeste forhandler her
Ring oss
Send oss en e-post
E-mail Workshop
Vis forhandlerens nettsted
ÅPNINGSTID
GODKJENTE KREDITTKORT