Je lijkt je te bevinden in .

Ga naar uw Scania-marktsite voor meer informatie.

Totale order van 3.065 voertuigen afgerond

Scania levert laatste Gryphus aan Defensie

23 APRIL 2024

Breda – Binnenkort verlaat de laatste Scania Gryphus het terrein van Scania Production Zwolle en markeert daarmee een intensieve periode van bijna 7 jaar waarin 3.065 voertuigen met verschillende specificaties werden geproduceerd. Nu ligt de nadruk grotendeels op de service en het onderhoud van de voertuigen. Hiervoor hebben Defensie en Scania een hybride prestatiecontract ondertekend waarin Scania garant staat voor een optimale inzetbaarheid van het wagenpark. In het servicecontract zijn unieke afspraken gemaakt voor een verregaande samenwerking tussen medewerkers van Defensie en Scania. Zowel bij Scania Production Zwolle als de dealerorganisatie van Scania Nederland en alle toeleveranciers heeft deze order een boost gegeven aan de werkgelegenheid.

In 2017 plaatsten Defensie en Scania de handtekeningen onder de overeenkomst voor de levering van 2.037 2-, 3- en 4-assige All Wheel Drive trucks met laadvermogens van 5 en 10 ton, en trekkers voor zeer uiteenlopende toepassingen. Dit als onderdeel van het DVOW programma (Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen). De basis van de voertuigen wordt gevormd door het modulaire concept van Scania. In 2018 werden als eerste batch de Scania Gryphus 6x6 lesvoertuigen geproduceerd en afgeleverd aan Defensie. In de jaren daarna werd niet alleen volgens schema door de fabriek van Scania in Zwolle geproduceerd, maar werd door Defensie ook twee keer gebruik gemaakt van een optie om het aantal voertuigen te verhogen tot de 3.065 trucks die uiteindelijk zijn geleverd. De voertuigen worden ingezet bij de volgende onderdelen van Defensie: de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee en het Defensie Ondersteunings Commando. 

De projectgroep die vanuit zowel Defensie als Scania het project Gryphus v.w.b. de productie succesvol heeft afgerond.

Pantsercabines

De initiële order omvatte tevens de levering van een significant aantal pantser-wisselcabines. Bij inzet van de voertuigen in risicovolle gebieden kunnen deze cabines gemonteerd worden om de inzittenden te beschermen tegen projectielen, landmijnen en bermbommen. De veranderde geopolitieke situatie in de wereld vandaag de dag heeft ertoe geleid dat deze order werd uitgebreid. Deze cabines zijn centraal opgeslagen en kunnen snel worden geplaatst en ingezet.

Optimale samenwerking

De basis voor het unieke servicecontract werd al eerder gelegd tijdens de inzet van de 555 Scania WLS voertuigen, waarvan de laatste in 2006 werd geleverd. Tijdens de inzet van deze voertuigen ontstond een nauwe samenwerking tussen Defensie en Scania, waarbij Scania als marktpartij nauw betrokken was bij het inzetbaar houden van de vloot. Deze samenwerking heeft Defensie geïnspireerd tot het sluiten van prestatiecontracten voor onderhoud aan militaire systemen door de leverancier. 

State Owned Workshop

Voor de Gryphus werd daarna nog een extra stap gezet. Niet alleen kan service en onderhoud plaatsvinden in een van de 22 gespecialiseerde Scania werkplaatsen in Nederland, maar ook in State Owned Workshops (SOW) op defensieterrein onder Scania toezicht. Hier sleutelen defensiemonteurs aan de Gryphus onder leiding van een Scania Supervisor, gebruikmakend van Scania systemen en onderdelen. Als onderdeel van het servicecontract traint Scania op continubasis defensiemonteurs om zelfstandig onderhoud uit te voeren. Bijvoorbeeld als Defensie in gebieden optreedt waar het te onveilig is voor Scaniamonteurs. 

Trots!

Vanuit Scania wordt uiterst tevreden teruggekeken op de periode van productie en vooruitgekeken naar de samenwerking om alle voertuigen inzetbaar te houden. Managing Director Scania Nederland Janko van der Baan: “Ik heb in 2017 uit naam van geheel Scania het contract met Defensie mogen ondertekenen en ben trots op wat er sindsdien allemaal is gebeurd. Ik dank alle collega’s – en dat zijn er heel veel – die aan de productie van deze voertuigen hebben bijgedragen. Nu ligt de bal bij alle servicecollega’s in het land, en tijdens missies over de grenzen, bij onze collega’s in het buitenland, om het wagenpark optimaal te servicen en inzetbaar te houden. Daarvoor staan wij met z’n allen garant.”