Atrodo, kad Jūs esate .
Daugiau informacijos rasite savo „Scania“ rinkos svetainėje.
Lietuva
pardavimų regionas
Gamybos padaliniai

Statybos procesas

Sklandus srautas

Pritaikytas kiekvienam etapui

Dideli statybos ir infrastruktūros projektai yra sudėtingi ir didesnio pelningumo galima pasiekti, tik jei yra sklandžios ir gerai veikiančios logistikos grandinės.

„Scania“ šią pramonės šaką nuodugniai išanalizavo ir nustatė iššūkius, su kuriais transporto įmonės ir rangovai susiduria įvairiuose statybos projekto etapuose.

Todėl „Scania“ savo klientams gali teikti geriausius ir jų poreikiams pritaikytus sprendimus. „Scania“ laikosi požiūrio, kad visos statybos pramonėje veikiančios įmonės vaidina svarbų vaidmenį kuriant sklandų statybos procesą.

Byggbild_for_korr_20170509

1. KASIMO IR GRIOVIMO DARBAI

Prieš pradedant įgyvendinti statinio projektą, pirmiausia reikia parengti statybvietę. Savivarčiai išgabena iškastą gruntą ir atgabena naujus užpildus. Įrangai atgabenti į statybvietę ir jai išgabenti dažnai naudojami vilkikai su platformomis. Taip pat naudojami savivarčiai, ekskavatoriai, ratiniai krautuvai, akmenų skaldyklės, generatorių sistemos ir kita įranga. Joje galima sumontuoti „Scania“ variklius, kurie yra pagaminti modulinės sistemos pagrindu, iš riboto skaičiaus gerai patikrintų komponentų. Tai suteikia patikimą ir greitą prieigą prie dalių ir paslaugų. Didesniuose projektuose dažnai tenka įrengti pagalbinę infrastruktūrą ir laikinus kelius.

2. ŽVYRO KARJERAS

Iš karjerų ir žvyro kasviečių gaunami užpildai, kuriuos galima naudoti statybvietėse: smėlis, žvyras, skalda, šlakas ir perdirbto betono skalda. Čia svarbus vaidmuo tenka savivarčiui, taip pat savivarčiams su lankstiniais rėmais, ratiniams krautuvams, generatorių sistemoms ir akmenų skaldyklėms. Visoje šioje technikoje galima sumontuoti „Scania“ variklius.

3. BETONO GAMYKLA

Betono gamykla statybvietei tiekia statybos procesui reikiamas medžiagas. Joje gamybai naudojamas smėlis, vanduo, užpildas iš netoliese esančio žvyro karjero, lakieji pelenai, potašas, cementas arba bitumas ir kitos žaliavos. Čia savo vertę įrodo savivarčiai ir betono maišyklės – jie statybines medžiagas gabena į betono gamyklą ir į statybvietes.

4. SĄVARTYNAS

Statant didelius infrastruktūros objektus dažnai susidaro dideli perteklinių medžiagų (pvz., akmens, smėlio ir betono skaldos) kiekiai. Šios medžiagos dažnai grąžinamos į žvyro karjerą (žr. 2 pav.) ir kt., kad jas vėl būtų galima panaudoti kituose statybos projektuose. Sąvartyne reikia įvairių transporto priemonių. Savivarčiai sunkvežimiai medžiagas gabena iš statybvietės, o buldozeriai su „Scania“ varikliais gali būti naudojami kraštovaizdžiui atkurti.

5. PAMATAI IR STATYBA

Šiame etape užverda tikras darbas. Savivarčiai atgabena reikiamų medžiagų; sunkiasvoriai sunkvežimiai atgabena įrangą ir statybines medžiagas; statybinių konteinerių sunkvežimiai ir kabliniai krautuvai statybvietėje surenka statybinių medžiagų atliekas; mobilieji kranai, kuriuose sumontuoti „Scania“ varikliai, perkelia statybos elementus; betonmaišės į statybvietę atgabena betoną, kuris betono siurbliais perpumpuojamas į reikiamą vietą; „Scania“ variklių varomi kompresoriai ir generatorių sistemos tiekia elektros energiją. Šioje įtemptoje aplinkoje pelningai dirbti gali tokia statybos įmonė, kuriai pavyksta pasiekti sklandų logistikos grandinės veikimą.

6. PRIJUNGTI PRIE SERVISO CENTRO

Sunkvežimiams veikiant logistikos sraute, jų duomenys per „Scania“ parko valdymo sistemą perduodami operatoriams. Jie naudojami transporto priemonėms sekti, techninei priežiūrai planuoti ir optimizuoti, kontroliuoti, kaip vairuotojams sekasi siekti užsibrėžtų tikslų, ir kitoms su transporto priemonėmis ir vairuotojais susijusioms paslaugoms. Technine priežiūra ir dalimis rūpinasi „Scania“ stiprus techninės priežiūros tinklas, kurį sudaro apie 1700 serviso punktų visame pasaulyje, pagalbą kelyje teikia „Scania“ pagalba, o vietoje – lauko remonto dirbtuvės. Be to, „Scania“ autoservisų paslaugas galima specialiai pritaikyti antstatų ir priekabų techninei priežiūrai ir remontui.