Atrodo, kad Jūs esate .

Daugiau informacijos rasite savo „Scania“ rinkos svetainėje.

Tachografo keitimas

Pereikite prie privalomojo 2 kartos išmaniojo tachografo jau dabar

Sužinoti daugiau

„Scania“ pranešimų sistema

Sąžiningumas ir įstatymų bei taisyklių, taip pat principų, nustatytų „Scania“ Elgesio kodekse, „Scania“ Tiekėjo elgesio kodekse, „Scania“ Praktikos kodekse ir „Scania“ Nepriklausomo platintojo elgesio kodekse laikymasis ir yra pagrindiniai mūsų įmonės kultūros prioritetai ir kertiniai akmenys. 

Norint įgyvendinti šias vertybes ir išvengti arba sumažinti galimą riziką dėl norminių aktų pažeidimų, itin svarbu, kad galimi darbuotojų ar išorinių partnerių teisės aktų pažeidimai būtų nustatyti ankstyvoje stadijoje, išaiškinti ir sustabdyti, o prireikus būtų taikomos drausminės priemonės.

 

Siekdama skatinti kalbėjimo kultūrą ir aptikti galimus pažeidimus, veikia TRATON GROUP pasaulinė nepriklausoma, nešališka ir konfidenciali informavimo apie pažeidimus sistema valdoma bendradarbiaujant „Scania“ korporacijos tyrimų biurui ir TRATON tyrimų biurui.  Be „Scania“ korporacijos tyrimų biuro, kuris yra pirmasis informatorių kontaktinis centras „Scania“, į TRATON tyrimų biurą taip pat galima kreiptis kaip į pagrindinį visų TRATON grupės prekių ženklų kontaktinį asmenį.

 

„Scania“ informavimo apie pažeidimus sistemą ir vidaus tyrimų procedūras reglamentuoja „Scania“ grupės politika 20. Mūsų informavimo apie pažeidimus sistema yra pagrįsta pagrindiniais principais, tokiais kaip pranešėjų ir tyrimą remiančių asmenų apsauga. Mes gerbiame pranešėjų teisę į konfidencialumą ir mes palaikome nekaltumo prezumpciją bei tyrimo teisingumą bet kurių susijusių asmenų atžvilgiu. Informacija, gauta per informavimo apie pažeidimus sistemą, bus peržiūrima sąžiningai, operatyviai ir slaptai, be to, jos atžvilgiu bus laikomasi aukščiausio lygio konfidencialumo.  Nesiimama jokių veiksmų anoniminiams pranešėjams nustatyti. Mes visiškai netoleruojame atsakomųjų veiksmų prieš informatorius. Tačiau bet koks nesąžiningas pranešimas bus traktuojamas kaip rimtas reguliavimo pažeidimas.

 

Tyrimus palaiko specialios „Scania“ valdymo, rizikos ir atitikties, saugumo, audito, teisės ir žmonių bei kultūros funkcijos. Tyrimas pradedamas tik atidžiai išnagrinėjus faktus ir pagrįstą įtarimą dėl teisės aktų pažeidimo. „Scania“ departamentai, susiję su informavimu ir vidaus tyrimais, glaudžiai bendradarbiauja su kolegomis iš TRATON tyrimų biuro, ypač dėl galimų rimtų reguliavimo pažeidimų.

 

 

Mūsų informavimo kanalai

Mūsų informavimo sistema suteikia šiuos kanalus pranešti apie galimus darbuotojų ar išorinių partnerių padarytus pažeidimus, kad mūsų įmonė galėtų greitai atlikti tyrimą ir tinkamai reaguoti. Tačiau tai neapriboja įstatymų saugomų teisių kreiptis į atitinkamas institucijas. 

 

Visada ir visomis kalbomis vidiniai ir išoriniai informatoriai gali tiesiogiai ir konfidencialiai pranešti kolegoms „Scania“ korporacijos tyrimų biure arba TRATON tyrimų biure apie galimus teisės aktų pažeidimus arba su žmogaus teisėmis ar aplinkosaugos įsipareigojimais susijusią riziką:

 

Scania CV AB

„Scania“ korporacijos tyrimų biuro centras

Vagnmakarvägen 1

151 32 Södertälje, Švedija

El. paštas: whistleblower@scania.com

 

 

TRATON SE

Investigation Office

Dachauer Strasse 641

80995 Munich, Vokietija

El. paštas: investigation-office@traton.com

 

 

Atitinkamos komandos gali pasikalbėti su jumis asmeniškai, telefonu arba el. paštu.

 

 

 

Pranešėjai visada turi galimybę pareikšti savo susirūpinimą dėl šių vidinių funkcijų:

  • Tiesioginiam vadovui
  • Žmonių ir kultūros / žmogiškųjų išteklių funkcijai (vietinei arba centrinei)
  • Grupės vidaus auditui
  • Korporacijos saugumo departamentui
  • Grupės atitikties departamentui
  • Vietiniu arba regioniniu mastu paskirtam kontaktiniam asmeniui daugeliui mūsų juridinių asmenų, įsikūrusių ES. 

 

Tada gavimo funkcija perduos informaciją specialioms informavimo funkcijoms, kaip nurodyta mūsų vidinėse procedūrose.

 

 

 

Pranešėjai visame pasaulyje gali naudoti „TRATON Speak up!“ įrankį, kuris yra prieinamas visą parą keliomis kalbomis, kad būtų galima pranešti apie galimus pažeidimus, susijusius su biuro darbuotojais, pvz., korupcija ar antimonopolinių įstatymų, duomenų apsaugos problemomis, taip pat rizika ir pažeidimais, susijusiais su žmogaus teisėmis ir aplinkosaugos įsipareigojimais, arba kitomis vidinėmis ir įstatyminėmis nuostatomis.

 

Pranešėjai gali užsiregistruoti „Speak up!“ savo vardu arba likti anonimais. Visos užuominos laikomos konfidencialiomis. Net jei pranešimų teikimo kanale jų pageidaujama kalba nesiūloma, pranešėjai gali naudotis bet kuria kalba, kad galėtų pateikti ataskaitą. Mūsų informavimo portalą valdo trečioji šalis, kuri priglobia portalą išoriniuose, sertifikuotuose serveriuose (esančiuose Vokietijoje), todėl pranešėjai gali anonimiškai ir neatsekti pateikti užuominas.

 

„Speak up!“ yra prieinama iš kiekvieno kompiuterio, kuriame veikia internetas. Spustelėkite čia.

 

 

 

Apie reguliavimo pažeidimus taip pat galima pranešti 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, „Volkswagen AG“ teikiama informatorių karštąja linija. Karštoji linija veikia visą parą ir priima užuominas iš visos „Volkswagen“ grupės – jei pageidaujama, taip pat anonimiškai. Visos užuominos apie mūsų įmonę, gautos karštąja linija, siunčiamos tiesiogiai TRATON tyrimų biurui.


Taip galite pasiekti informatorių karštąją liniją:

 

+ 800 444 46300  tarptautiniu nemokamu numeriu. Priklausomai nuo šalies, iš kurios skambinate, gali būti, kad tarptautinė nemokama karštoji linija nepasiekiama, nes kai kurie telefono tinklo teikėjai nepalaiko paslaugos. Jei taip, naudokite siūlomą apmokestinamąjį numerį arba konkrečios šalies numerį. 

 

+ 49 5361 946300  apmokestinamas numeris, jei jūsų vietinis telefono ryšio tiekėjas nepalaiko nemokamos paslaugos. 

 

 

 

Šalis

 

Nemokamas numeris

 

Vietinis telefono numeris

 

Brazilija 0800-5912743 021-23911381
Meksika 001-800-4610242 0155-71000355
Slovakijos Respublika 0800-002576 02-33325602
JAV 833-6571574 908-2198092
Pietų Afrika 0800-994983 021-1003533
Malaizija 1-800-819523 0154-6000099
Argentina 0800-6662992 011-52528632
Vokietija 80 044 446 300 05361-946300

 

 

 

 

„Volkswagen AG“ įgaliojo du išorinius teisininkus (ombudsmenus), kurie gali padėti arba užtikrinti, kad užuominos būtų perduotos TRATON tyrimų biurui – pagal prašymą taip pat anonimiškai.

 

Informaciją apie „Volkswagen AG“ ombudsmenus rasite čia.

 

 


Rekomenduojame pranešti apie netinkamą elgesį vidiniais pranešimo kanalais, kaip aprašyta aukščiau. Tačiau, atsižvelgdamos į ES informavimo apie pažeidimus direktyvą, ES valstybės narės apibrėžė (arba netrukus apibrėš) paskirtas institucijas, kurios taip pat priima pranešimus apie netinkamą elgesį kaip išorinius pranešimo kanalus. Patikrinkite toliau nurodytas šalis, kuriose pranešate, pasinaudodami nuoroda.  

 

 

Kaip apdorojame jūsų ataskaitą?

Mūsų įmonėje darbuotojai, klientai ir kitos trečiosios šalys įvairiais kanalais bet kuriuo metu ir bet kokia kalba gali pranešti apie užuominas apie galimus reguliavimo pažeidimus. Tada užuominas gauna „Scania“ korporacijos tyrimų biuras arba TRATON tyrimų biuras, kurie užtikrina, kad išsamūs ir tinkami tyrimai būtų atliekami konfidencialiai ir laiku.

 

Kvalifikuoti ir patyrę kolegos „Scania“ korporacijos tyrimų biure arba TRATON tyrimų biure nuodugniai išnagrinėja kiekvieną pranešimą apie galimą nusižengimą ir sistemingai laikosi proceso pagal taikomą grupės politiką. Pirmiausia pranešėjai gaus gavimo patvirtinimą iš „Scania“ korporacijos tyrimų biuro arba TRATON tyrimų biuro, kurie įvertins jūsų ataskaitą dėl galimos teisinės rizikos. Tai apima klausimų apie praneštą dalyką išaiškinimą ir turimų faktų rinkimą, ypač iš pranešėjų. Jei šis pradinis įvertinimas rodo pagrindą įtarti rimtą pažeidimą, bus pradėtas tyrimas, kurį atliks specialus tyrimo skyrius „Scania“. Vėliau tyrimo rezultatus teisiškai įvertins TRATON tyrimų tarnyba ir rekomenduos atitinkamas priemones. Jei užuomina nurodo ne tokį rimtą teisės aktų pažeidimą, byla gali būti perduota tinkamam „Scania“ skyriui, kad ji pati ištirtų ir įvertintų, tačiau turi galimybę gauti nurodymų iš „Scania“ korporacijos tyrimų tarnybos. Pranešėjai arba susiję darbuotojai dėl procedūros būsenos ir rezultato visada gali susisiekti su „Scania“ korporacijos tyrimų tarnyba arba TRATON tyrimų tarnyba. Taip pat bus dalijamasi rezultatais, kiek teisiškai įmanoma, atsižvelgiant į būtinybės žinoti principą. Tačiau apdorojimo laikas skiriasi priklausomai nuo procedūros dalyko. 

 

Apie galimus tiekėjų ir kitų trečiųjų šalių padarytus „Scania“ Tiekėjo elgesio kodekso ir „Scania“ Nepriklausomo platintojo elgesio kodekso pažeidimus, įskaitant riziką ir pažeidimus, susijusius su žmogaus teisėmis ir aplinkosaugos įsipareigojimais, taip pat gali būti pranešama „Scania“ korporacijos tyrimų biurui arba TRATON tyrimų biurui. „Scania“ korporacijos tyrimų biuras arba TRATON tyrimų biuras informuos atsakingus padalinius, kurie atitinkamai apdoros pranešimą. Tai visų pirma apima būtinąsias priemones, kad būtų minimizuotas arba nutrauktas pažeidimas ir (arba) rizika.

 

 

Daugiau informacijos apie TRATON GROUP skundų nagrinėjimo procedūros taisykles žr. čia. Be to, „Scania“ paskelbė Žmogaus teisių politika, apibūdinančią organizacijos ir tiekėjų lūkesčius ginti ir gerbti žmogaus teises.

 

 

Pranešėjų duomenų apsauga

„Scania“ renka ir tvarko jūsų pateiktus asmens duomenis, kad įvertintų ir apdorotų jūsų pateiktą užuominą. Daugiau informacijos apie duomenų apsaugą ir teises, kurias turite, galite rasti čia

Ar turite kokių nors rūpesčių ar atsiliepimų apie mūsų produktus ar paslaugas?

Jei turite klausimų ar užklausų dėl mūsų gaminių ar jūsų transporto priemonės, atsiliepimų ar nusiskundimų dėl mūsų ar mūsų verslo partnerių teikiamų paslaugų (pvz., automobilių pardavėjų ar dirbtuvių), susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo centrais. 

Ar turite daugiau klausimų?

Bet kuriuo metu susisiekite su „Scania“ korporacijos tyrimų biuru, jei turite klausimų ar pasiūlymų dėl patobulinimų, susijusių su informavimo sistema. Galite susisiekti su mumis adresu whistleblower@scania.com