Atrodo, kad Jūs esate .

Daugiau informacijos rasite savo „Scania“ rinkos svetainėje.

Serviso pasiūlymai žiemai

Pasinaudokite patraukliais transporto priemonės priežiūros, dalių bei remonto pasiūlymais

Sužinoti daugiau

TEISINIS PRANEŠIMAS

Jei turite kokių nors klausimų apie mūsų teisinį turinį, nedvejodami kreipkitės į mus.

Sąlygos: „Scania CV AB (publ)“, toliau – „Scania“, yra šios svetainės ir, jei nenurodyta kitaip, viso jos turinio savininkė.

 

Eidami į šią svetainę ir ją naudodami jūs sutinkate su toliau aprašytomis sąlygomis. Atkreipiame jūsų dėmesį, kad „Scania“ gali bet kada ir vien savo nuožiūra keisti šias sąlygas. Todėl „Scania“ rekomenduoja reguliariai jas peržiūrėti.

 

Paskutinį kartą šios sąlygos buvo pakeistos 2009-07-01.

 

Nustačius, kad kuri nors iš šių sąlygų yra neteisėta ar negaliojanti, tai neturi jokios įtakos likusių sąlygų galiojimui ir vykdymui.

 

Naudojimas

 

Šios svetainės turinį galima naudoti pagal „Creative Commons 3.0“ licenciją. Tai reiškia, kad galite žiūrėti, kopijuoti, spausdinti ir platinti visus dokumentus, kuriuos čia skelbia „Scania“, su sąlyga, kad taip nesiekiama naudoti turinį komerciniais tikslais, kad platindami dokumentus juose pateikiate nuorodą į „Scania“ ir kad išlaikomi visi turinyje pateikti pranešimai apie autorių ar kitokias nuosavybės teises.

 

Jokio šios svetainės turinio negalima modifikuoti, siųsti, licencijuoti, perduoti ar parduoti prieš tai negavus rašytinio „Scania“ sutikimo.

 

Prekių ženklai ir autorių teisės

 

Visi prekių ženklai, ženklai, logotipai, tekstai, vaizdai ir programinė įranga, pateikiami šioje svetainėje, yra, jei nenurodyta kitaip, „Scania“ ar jos filialų nuosavybė, saugoma pagal intelektinės nuosavybės teisių įstatymus.

 

Bet koks ženklų, logotipų, tekstų, vaizdų ir programinės įrangos naudojimas yra draudžiamas, nebent jis jau yra leidžiamas pagal pirmesnes nuostatas.

 

Neleistas bet kokios šioje svetainėje esančios medžiagos naudojimas ar platinimas gali užtraukti civilines bei baudžiamąsias sankcijas pagal taikomus įstatymus. „Scania“ visu leidžiamu mastu gins savo intelektinės nuosavybės teises.

 

Informavimo politika

 

Šiame serveryje informacija pateikiama „tokia, kokia yra“, be jokių išreikštų ar numanomų garantijų, įskaitant, be apribojimo, numanomas tinkamumo parduoti, tinkamumo konkrečiam tikslui ar pažeidimų nebuvimo garantijas.

 

„Scania“ negarantuoja, kad šioje svetainėje pateikta informacija yra tiksli ir išsami.

 

„Scania“ neįsipareigoja naujinti šioje svetainėje pateiktą informaciją ar medžiagą. Ši informacija bet kada ir be įspėjimo gali būti keičiama, o pakeitimai bus įtraukti į naujas šios svetainės laidas.

 

„Scania“ jokiu atveju nėra atsakinga už jokią žalą, tiesioginę ar netiesioginę, baudžiamąją, netyčinę, specialią, pasekminę ar kitokią, atsiradusią dėl ar kaip nors susijusią su šios svetainės ar jos turinio naudojimu ar negalėjimu jų naudoti, remiantis sutartimi, deliktu, griežta atsakomybe ar kt., net jei įspėjama apie tokios žalos galimybę.

 

Kitos svetainės

 

Šioje svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines. Bet tokios nuorodos yra skirtos tik lankytojų patogumui, ir „Scania“ neprisiima jokios atsakomybės už tokių svetainių turinį, informacijos tikslumą ar privatumo išsaugojimą.

 

Privatumo politika

 

„Scania“ gerbia asmenų privatumą ir nerenka bei netvarko jokių asmeninių duomenų, nebent įmonei „Scania“ juos savanoriškai pateikia atitinkamas asmuo. Prašome mums pranešti, jei nenorite, kad rinktume duomenis apie jus.

 

„Scania“ laikosi nacionalinių duomenų apsaugos įstatymų, reglamentuojančių duomenų naudojimą ir rinkimą. Jūsų vardas, el. pašto adresas ir pašto adresas gali būti atskleisti trečiosioms šalims, kad galėtume atsakyti į jūsų paklausimus. Kitais atvejais duomenys bus naudojami tik pardavimų ir gaminių plėtojimui.

Išskyrus pirmiau nurodytus atvejus, jokie duomenys nebus parduodami ar atskleidžiami trečiosioms šalims.

 

Susisiekite

 

Jei turite kokių nors klausimų apie šias sąlygas ir ypač apie privatumo politiką, nedvejodami kreipkitės į mus.