Atrodo, kad Jūs esate .
Daugiau informacijos rasite savo „Scania“ rinkos svetainėje.
Lietuva
pardavimų regionas
Gamybos padaliniai

Mūsų esminės vertybės

„Scania“ kelias

„Scania“ sėkmė grindžiama mūsų esminėmis vertybėmis ir valdymo sistema, kuri remiasi mūsų pagrindiniais principais ir ypač - mūsų įsipareigojimu nuolat tobulėti. Tai mūsų unikalios verslo kultūros pagrindas, suteikiantis tvirtą lyderio poziciją pasaulyje, vis labiau priklausančiame nuo saugių, tvarių ir efektyvių transporto sistemų. Mes tai vadiname „Scania“ keliu.

Vertybės

Mūsų sėkmė paremta mūsų vertybėmis: Klientas pirmiausia, Pagarba individui ir Tikslingas išteklių naudojimas. Glaudžiai tarpusavyje susijusios jos nuolat daro įtaką mūsų veiklai ir yra mūsų verslo plėtros pagrindas. Per visą „Scania“ istoriją vertybės pabrėžė mūsų klientų, darbuotojų, įmonės ir mūsų vaidmens visuomenėje svarbą. Manome, kad kelionėje tvaresnės ateities link ir siekiant paspartinti pokyčius, būtnas bendradarbiavimas. Įsipareigoję nuolat tobulėti, mes atnaujinome ir savo vertybes: prie trijų pagrindinių „Scania“ vertybių pridėję tris naujas – Ryžtą, Komandos dvasią ir Vientisumą – dabar turime šešių vertybių rinkinį. Šios vertybės ir toliau bus neatsiejama mūsų įmonės veiklos dalimi, kuriant pasaulinę lyderystę tvaraus transporto srityje.

klientas pirmiausia

Mums sekasi tik tada, kai sekasi mūsų klientams. Suprasdami poreikius teikiame klientams pritaikytus sprendimus, padedančius jiems būti tvarios transporto sistemos lyderiais. Kliento veikla ir efektyvumas yra mūsų vertybių grandinės centre: nuo transporto priemonių, variklių ir paslaugų mokslinių tyrimų ir plėtros, tiekimo bei gamybos iki pardavimo, pristatymo bei finansavimo. 

PAGARBA individui

Mes su kiekvienu žmogumi elgiamės taip, kaip norėtume, kad elgtųsi su mumis. Išklausome ir suprantame. Nuo transporto priemonių vairuotojų iki mūsų darbuotojų ir visuomenės apskritai – bet ką darydami pirmiausia atsižvelgiame į žmogų. Kiekvieno asmens žinios, patirtis ir tikslai padeda mums tobulinti savo veiklą.

tikslingas išteklių naudojimas

Susitelkdami į nuolatinį tobulėjimą visoje organizacijoje užtikriname saugius ir aukštos kokybės produktus bei darbo rezultatus visose srityse. Nukrypimai nuo tikslų ir standartų padeda nustatyti ir pašalinti tai, kas nereikalinga. Stengiamės optimizuoti tiek vidaus, tiek išorės veiklą, efektyviai naudoti išteklius ir sumažinti poveikį aplinkai. 

RYŽ­Tas

Mes atsidavę savo tikslams ir motyvuoti pasiekti aukštesnį lygį. Didžiuojamės įveikdami sunkumus inovatyviais sprendimais ir visada mokomės iš savo patirties. Visumos matymas ir tuo pačiu atskirų detalių suvokimas suteikia daugiau vertės tiek mums, tiek mūsų klientams.

KOMANDos DVASIA

Norėdami tapti lyderiais savo srityje suvienijame savo pajėgas ir atvirai, nepaisydami ribų, dirbame siekdami bendro tikslo. Į savo skirtumus ir įvairoves žvelgiame kaip į galimybes ir skatiname vieni kitus tapti geresniais. Bendrų tikslų ir krypčių nustatymas kuria komandinę dvasią ir jėgą.

vientisumas

Pripažįstame, kad esame socialiai atsakingi ir visada stengiamės teisingai daryti teisingus dalykus. Veikiame atsižvelgdami į kultūrą, pagrindines vertybes ir principus. Laikomės visų teisinių ir atitikties standartų. Santykius su klientais, verslo partneriais ir bendruomene grindžiame pasitikėjimu ir tai yra vienas svarbiausių mūsų turtų. Visada tesime savo pažadus ir atsakome už savo veiklą.