Odvedite me u Scaniu u Hrvatsku .

Za više informacija idite na Scania tržište.

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Za pružanje najboljih proizvoda i usluga koristimo našu globalnu organizaciju i globalnu mrežu pouzdanih partnera. To znači da s vremena na vrijeme dijelimo vaše podatke (sve ili odabrane dijelove u različitim kategorijama podataka) unutar Scania Grupe, kao i s pouzdanim poslovnim partnerima koji nam pomažu.

 

Tipični primjeri uključuju:

·       kada nešto kupite u Scania Lifestyle webshop-u, dijelimo neke osobne podatke s partnerima koji upravljaju webshopom

·       možemo obrađivati ​​vaše osobne podatke u IT sustavima koje razvijaju, isporučuju ili ugošćuju naši vanjski IT partneri

·       možemo koristiti treće strane da nam pomognu u organizaciji događaja na kojima sudjelujete, da vam pružimo hotel, prijevoz itd.

·       kada pozovete našu pomoć na cesti (Scania Assistance), možemo podijeliti vaše osobne podatke s trećim stranama, kao što su npr. tvrtke za vuču vozila

·       kada naš kupac (ili vi ili vaš poslodavac) odluči primiti uslugu od određene treće strane u kojoj se koriste podaci o vozaču i vozilu

·       kada zaključujete ugovor sa Scanijom radi dobivanja financijskog/osiguravajućeg proizvoda ili usluge, možemo podijeliti informacije sa pouzdanim stranama radi provjere kreditne sposobnosti

·       kada radimo istraživanje i razvoj, možemo dijeliti osobne podatke sa sveučilištima, istraživačkim ustanovama ili drugim pouzdanim partnerima.

·       ako odlučite prihvatiti kolačiće (cookies) trećih stranaka, vaši osobni podaci mogu se dijeliti sa ovim trećim stranama (za više informacija o kolačićima, pogledajte našu Politiku kolačića)

 

U slučajevima kada moramo podijeliti vaše osobne podatke s našim poslovnim partnerima, osiguravamo da se prema njima odnose s istim poštovanjem i integritetom kao i mi. Također, možemo dijelimo vaše osobne podatke s državnim tijelima ako to zahtijeva zakon ili ako je zakonit pravni zahtjev primljen od tijela za provedbu zakona ili neke druge zakonodavne institucije. 

Ako se vaši osobni podaci prenose iz EU u 'treću zemlju', to se radi korištenjem odgovarajućih mehanizama prijenosa uz primjenu prethodnih procjena i odgovarajućih zaštitnih mjera.

 

GDJE SCANIA OBRAĐUJE MOJE PODATKE?

 

Scania je globalna tvrtka koja posluje u više od 100 zemalja. To znači da ponekad možemo odlučiti da obrađujemo vaše osobne podatke (sve ili odabrane dijelove) unutar, kao i izvan EU. Pri tome se uvijek pridržavamo postojećih zakona i propisa, kao i sudskih odluka kako bismo osigurali da se vašim osobnim podacima upravlja na siguran način. Ako se vaši osobni podaci prenose izvan EU, to se radi pomoću odgovarajućih mehanizama prijenosa uključujući relevantne prethodne procjene i odgovarajuće zaštitne mjere. Najčešće se primenjuju Standardne ugovorne klauzule (SCC), koje izdaje Europska komisija. Imate pravo dobiti kopiju relevantnog zaključenog SCC-a, ako su vaši osobni podaci dio prijenosa, osiguranog od strane SCC-a. 

 

U navedenim slučajevima pronaći ćete informacije prilikom pristupa određenoj aplikaciji/sistemu/usluzi. Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica, uvijek ste dobrodošli da nas kontaktirate:

- za Scania Hrvatska d.o.o. na dpo-ear@scania.com

- za Scania Credit Hrvatska d.o.o. na dpc.hr@scania.com

ili možete razgovarati sa svojom kontakt osobom u tvrtki Scania.

 

U ovom kontekstu „obrada“ znači bilo koju operaciju ili skup operacija sa osobnim podacima kao što su; prikupljanje, snimanje, organiziranje, strukturiranje, skladištenje, prilagođavanje ili izmjena, pronalaženje, savjetovanje, upotreba, otkrivanje prijenosom, širenje ili na drugi način stavljanje na raspolaganje, poravnavanje ili kombinacija, ograničenje, brisanje ili uništavanje.

 

KAKO ŠTITITE MOJE PODATKE?

 

Obvezali smo se uvijek štititi vaše podatke, stoga ćemo poduzeti sve razumne pravne, tehničke i organizacijske sigurnosne mjere da na odgovarajući način zaštitimo osobne podatke koje obrađujemo od manipulacije, gubitka, uništavanja ili nezakonitog pristupa. Naše sigurnosne mjere kontinuirano se poboljšavaju u skladu s razvojem dostupnih sigurnosnih proizvoda i usluga.


KOLIKO DUGO ČUVATE MOJE PODATKE?

 

Određene aktivnosti obrade imaju svoja pojedinačna razdoblja čuvanja, koja se primjenjuju na njih prema pravnoj osnovi i/ili svrsi obrade. Stoga minimiziramo ili brišemo vaše osobne podatke čim više nije potrebno:

  • ispuniti naše ugovorne obveze prema vama
  • ispuniti svrhu za koju su podaci prikupljeni
  • ispuniti naše zakonske obveze

 


KOJA SU MOJA PRAVA?

 

PRAVO NA INFORMIRANJE

 

Imate pravo biti informirani o osobnim podacima koje obrađujemo o vama. Osim toga, imate pravo biti obaviješteni o pojedinostima obrade, uključujući zašto će se vaši osobni podaci obrađivati, koliko dugo će se čuvati vaši osobni podaci, primatelji ili kategorije primatelja osobnih podataka, zakoniti interes koji teži nas (ako je primjenjivo) i bilo koji prijenos iz „treće zemlje“ (zemlja izvan EU / EEA) koji se odvija.

Ove informacije pružamo u ovoj Izjavi o privatnosti, ali kao što je gore spomenuto, konkretnije informacije o tome kako se vaši osobni podaci obrađuju u određenim slučajevima mogu se naći u detaljnijim obavještenjima o privatnosti, uključujući dodatke ugovora i opise usluga. U ovim slučajevima ćete pronaći informacije prilikom pristupa aplikaciji/sistemu/servisu.

 

Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica, uvijek ste dobrodošli da nas kontaktirate:

- za Scania Hrvatska d.o.o. na dpo-ear@scania.com

- za Scania Credit Hrvatska d.o.o. na dpc.hr@scania.com

ili možete razgovarati sa svojom kontakt osobom u tvrtki Scania.

 

PRAVO PRISTUPA

 

Imate pravo da od nas dobijete potvrdu da li obrađujemo vaše osobne podatke. Kada je to slučaj, imate pravo da dobijete kopiju, možete zatražiti izvod iz registra koji pokazuje koje osobne podatke obrađujemo u vezi s vama i pored toga određene informacije, uključujući svrhe obrade, primatelja kategorija, predviđeno vrijeme čuvanja i postojanje automatiziranog donošenja odluka (uključujući profiliranje). Nakon što potvrdimo vaš identitet, izvod će vam biti uručen na siguran način, u razumljivom i lako dostupnom obliku.

 

 PRAVO NA ISPRAVAK

 

Imate pravo ažurirati svoje podatke kako biste osigurali da uvijek imamo točne podatke.

 

PRAVO NA BRISANJE

 

  • Možete, bez nepotrebnog odgađanja, izbrisati svoje osobne podatke ako se primjenjuje bilo koji od sljedećih uvjeta:
  • Ako osobni podaci više nisu potrebni za svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni; 
  • Ako ste se usprotivili njegovoj upotrebi i ne postoje drugi zakoniti razlozi da ga koristimo i obrađujemo; 
  • Ako se obrada zasniva isključivo na vašem pristanku i vi povučete svoju suglasnost;
  • Ako je brisanje potrebno radi ispunjavanja zakonske obaveze ili ako su osobni podaci obrađeni nezakonito; 
  • Mogu postojati situacije u kojima se gore navedeno neće primjenjivati, predviđene zakonom, npr. ako moramo obraditi osobne podatke da bismo bili u skladu sa pravom EU ili važećim zakonom države, ili za uspostavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnog zahtjeva.

 

PRAVO NA PRIGOVOR

 

Uvijek imate pravo prigovora na obradu vaših osobnih podataka za direktni marketing. Ovo je apsolutno pravo, što znači da ako uložite prigovor ili odjavite pretplatu, više nećemo obrađivati vaše osobne podatke te ćemo zaustaviti svako daljnje korištenje vaših osobnih podataka za direktni marketing.

 

Također imate pravo prigovora na bilo koju obradu koju zasnivamo na zakonitom interesu ili zadatku koji se obavlja u javnom interesu, uključujući profiliranje na osnovu ovih osnova. Zatim morate detaljno navesti čemu prigovarate i zašto. Obrada će tada prestati, osim ako ne pokažemo uvjerljive legitimne razloge za obradu, koji imaju prednost nad interesima, pravima i slobodama pojedinca; ili pokazati da je naša obrada za uspostavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

 

PRAVO NA OGRANIČAVANJE

 

Imate pravo da zatražite privremeno ograničenje obrade vaših osobnih podataka. Obrada može biti ograničena u sljedećim situacijama:

• Kada smatrate da su vaši osobni podaci netačni i zbog toga ste od nas zatražili ispravku. Zatim možete zatražiti da se obrada vaših osobnih podataka ograniči dok mi provjeravamo da li su vaši osobni podaci netočni;

• Kada je obrada osobnih podataka nezakonita, a vi se protivite brisanju vaših osobnih podataka i umjesto toga zahtijevate da se upotreba ovih osobnih podataka ograniči;

• Kada su vam potrebni vaši osobni podaci da biste mogli utvrditi, sprovesti ili braniti pravne zahtjeve, čak i ako nam vaši osobni podaci više nisu potrebni u svrhu naše obrade;

• Do provjere da li naši legitimni razlozi imaju prednost nad pravima i slobodama pojedinca kada ste uložili prigovor na obradu, a obrada je zasnovana na zakonskom osnovu legitimnog interesa ili zadatka obavljenog u javnom interesu.

 

PRAVA U VEZI S AUTOMATSKIM DONOŠENJEM ODLUKA, UKLJUČUJUĆI PROFILIRANJE

 

Imate pravo da ne budete predmet odluke zasnovane isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući profiliranje, koje može proizvesti pravne efekte ili slično što značajno utječe na vas. Imate pravo prigovora na takvu obradu.

 

Ovo se, međutim, ne primjenjuje ako je odluka neophodna da bismo sklopili ili izvršili ugovor s vama, ili ako je odluka odobrena zakonima Unije ili države članice kojima podliježemo, ili ako se odluka temelji na vašem izričitom pristanku.

 

PRAVO NA PRENOSIVOST PODATAKA

 

Imate pravo da dobijete osobne podatke koje ste nam dali kako bismo ih obrađivali na drugom mjestu. Ovo pravo se primjenjuje u slučajevima kada je naša obrada vaših osobnih podataka zasnovana na pravnom osnovu da ste dali pristanak za obradu osobnih podataka ili ako ste sklopili ugovor s nama i obrada se obavlja automatiziranim putem.

 

OBAVIJEST O POVREDI (PRIGOVOR)

 

Ako smatrate da se vaši osobni podaci obrađuju u suprotnosti sa važećim propisima, prijavite nam to što je prije moguće. Također, imate pravo podnijeti žalbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

 

SCANIA KONTAKT UKOLIKO IMAM PITANJA

 

Uvijek ste dobrodošli da kontaktirate našeg službenika za zaštitu podataka grupe ili razgovarate sa svojim lokalnim Scania kontaktom.

 

Online: www.scania.com/group/en/home/admin/misc/privacy-statement/contact-privacy.html

Telefon: +46 8 553 810 00

Poštanska adresa: Scania CV AB, ATT: Ured za zaštitu podataka, ZCD, S-151 87 Södertälje, Švedska.