Odvedite me u Scaniu u Hrvatsku .

Za više informacija idite na Scania tržište.

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Za pružanje najboljih proizvoda i usluga koristimo našu globalnu organizaciju i globalnu mrežu pouzdanih partnera. To znači da možemo – s vremena na vrijeme – dijeliti vaše podatke (sve ili odabrane dijelove) unutar Scania Grupe, kao i s pouzdanim poslovnim partnerima koji nam pomažu.

 

Tipični primjeri uključuju:

·       kada nešto kupite u Scania Lifestyle webshop-u, dijelimo neke podatke s partnerima koji upravljaju vašim plaćanjem ili vam isporučuju pakete

·       možemo obrađivati ​​vaše podatke u IT sustavima koje razvijaju, isporučuju ili ugošćuju naši vanjski IT partneri

·       možemo koristiti treće strane da nam pomognu u organizaciji događaja na kojima sudjelujete, da vam pružimo hotel, prijevoz itd.

·       kada pozovete našu pomoć na cesti (Scania Assistance), možemo podijeliti vaše podatke s trećim stranama, kao što su npr. tvrtke za vuču vozila

·       kada naš kupac (ili vi ili vaš poslodavac) odluči primiti uslugu od određene treće strane u kojoj se koriste podaci o vozaču i vozilu

·       kada naš kupac (bilo vi ili vaš poslodavac) odobri pristup dijeljenju podataka s nadograditeljem, komponentom ili drugim dobavljačem proizvoda

·       kada radimo istraživanje i razvoj, možemo dijeliti podatke sa sveučilištima, istraživačkim ustanovama ili drugim pouzdanim partnerima.

 

U slučajevima kada moramo podijeliti vaše podatke s našim poslovnim partnerima, osiguravamo da se prema njima odnose s istim poštovanjem i integritetom kao i mi. Također možemo podijeliti vaše podatke s državnim tijelima ako to zahtijeva zakon ili ako je zakonit pravni zahtjev primljen od tijela za provedbu zakona ili nekog drugog tijela. 

 

GDJE SCANIA OBRAĐUJE MOJE PODATKE?

 

Scania je globalna tvrtka koja posluje u preko stotinu zemalja. Da bismo pružili najbolje proizvode i usluge, koristimo našu globalnu organizaciju i globalnu mrežu pouzdanih partnera. To znači da bismo ponekad mogli obrađivati vaše podatke (sve ili odabrane dijelove) unutar i izvan Europske unije. Pritom se uvijek pridržavamo postojećih propisa i osiguravamo da se vaši podatci obrađuju na siguran način. Ako se vaši podatci prenose izvan Europske unije, to se provodi uz odgovarajuće mjere zaštite.

 

U ovom kontekstu „obrada“ znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podatcima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

 

KAKO ŠTITITE MOJE PODATKE?

 

Obvezali smo se uvijek štititi vaše podatke, stoga ćemo poduzeti sve razumne pravne, tehničke i organizacijske sigurnosne mjere da na odgovarajući način zaštitimo osobne podatke koje obrađujemo od manipulacije, gubitka, uništavanja ili nezakonitog pristupa. Naše sigurnosne mjere kontinuirano se poboljšavaju u skladu s razvojem dostupnih sigurnosnih proizvoda i usluga.


KOLIKO DUGO ČUVATE MOJE PODATKE?

 

Određene aktivnosti obrade imaju svoja pojedinačna razdoblja čuvanja, koja se primjenjuju na njih prema pravnoj osnovi i/ili svrsi obrade. Stoga minimiziramo ili brišemo vaše podatke čim više nije potrebno:

  • ispuniti naše ugovorne obveze prema vama
  • ispuniti svrhu za koju su podaci prikupljeni
  • ispuniti naše zakonske obveze

Pogledajte također izjave o privatnosti za tržište i usluge dostupne putem www.scania.com

 


KOJA SU MOJA PRAVA?

 

  pravo pristupa

 

Možete zatražiti izvadak iz registra koji pokazuje koje osobne podatke obrađujemo u vezi s vama. To je za vas besplatno.

Izvadak iz registra poslat ćemo na vašu adresu koja je registrirana u našim sustavima ili ga, ako tako odlučite, možete preuzeti u našem uredu gdje se morate identificirati prije nego što dostavimo podatke.

 

 PRAVO NA ISPRAVAK

 

Imate pravo ažurirati svoje podatke kako biste osigurali da uvijek imamo točne podatke.

 

PRAVO NA BRISANJE

  • Bez nepotrebnog odgađanja možete izbrisati svoje osobne podatke ako vrijedi neki od sljedećih uvjeta:
  • Ako podatci više nisu potrebni za svrhe za koje su prikupljeni.
  • Ako se obrada temelji isključivo na vašoj privoli, a vi povlačite svoju privolu.
  • Ako je brisanje potrebno za ispunjavanje zakonske obveze.

 

PRAVO NA PRIGOVOR

 

Uvijek imate pravo prigovora na obradu vaših osobnih podataka za izravan marketing. To je apsolutno pravo, što znači da ćemo obustaviti svu daljnju upotrebu vaših podataka za izravni marketing ako podnesete prigovor.

 

Također imate pravo prigovora na bilo koju obradu koja se temelji na legitimnom interesu. Ako podnosite prigovor, potrebno je detaljno odrediti na što prigovarate i zašto. Mi tada moramo izložiti uvjerljive legitimne razloge za obradu koji nadjačavaju interese, prava i slobode pojedinca ili pokazati da su svrha naše obrade utvrđivanje, ostvarivanje ili obrana pravnih zahtjeva.

 

PRAVO NA OGRANIČAVANJE

 

Imate pravo zatražiti privremeno ograničenje obrade podataka. Obrada može biti ograničena u sljedećim situacijama:

  • Ako smatrate da su vaši podatci netočni i zato ste od nas zatražili ispravak. Tada možete zatražiti da obrada vaših podataka bude ograničena dok provjeravamo jesu li vaši podatci netočni.
  • Ako obrada podataka nije zakonita, ali se vi protivite brisanju vaših podataka i umjesto toga zatražite ograničavanje upotrebe tih podataka.
  • Kada su vam potrebni podatci da biste mogli odrediti, nametnuti ili obraniti pravne zahtjeve, čak i ako više ne trebamo vaše podatke u svrhu naše obrade.

 

PRAVO NA PRENOSIVOST PODATAKA

 

Imate pravo dobiti podatke koje ste nam dostavili da biste ih mogli koristiti drugdje. Ovo se pravo primjenjuje samo u slučajevima kada se obrada vaših podataka temelji na pravnoj osnovi da ste dali svoj pristanak na obradu podataka ili ako ste sklopili ugovor s nama.

 

OBAVIJEST O POVREDI (PRIGOVOR)

 

Ako smatrate da se vaši podatci obrađuju suprotno važećim propisima, molimo vas da nam to prijavite što je prije moguće. Također imate pravo podnijeti prigovor nadležnom tijelu za zaštitu podataka u svojoj zemlji.

 

KAKO VAS KONTAKTIRATI AKO IMAM PITANJA?

 

scania@scania.hr