Odvedite me u Scaniu u Hrvatsku .

Za više informacija idite na Scania tržište.

Sustav za prijavu nepravilnosti tvrtke Scania

Integritet i sukladnost sa zakonima i propisima, baš kao i načelima definiranim u Kodeksu ponašanja tvrtke Scania, Kodeksu ponašanja dobavljača tvrtke Scania, Kodeksu prakse tvrtke Scania i Kodeksu ponašanja neovisnih distributera tvrtke Scania glavni su prioriteti i temelji naše korporacijske kulture. 

Da bi se ostvarile te vrijednosti i izbjegli ili minimizirali potencijali rizici zbog kršenja propisa, ključno je u ranoj fazi prepoznati potencijalna kršenja propisa od strane zaposlenika ili vanjskih partnera, zaustaviti ih i po potrebi primijeniti disciplinske mjere.

 

Radi promicanja kulture upozoravanja na nepravilnosti i otkrivanja potencijalnih prijestupa, GRUPACIJA TRATON primjenjuje globalni neovisni, nepristrani i povjerljivi sustav za prijavu nepravilnosti, kojim zajednički upravljaju korporacijski istražni ured tvrtke Scania i istražni ured tvrtke TRATON.  Osim korporacijskom istražnom uredu tvrtke Scania kao prvoj točki kontakta za zviždače u tvrtki Scania, moguće je obratiti se i istražnom uredu tvrtke TRATON kao središnjoj točki kontakta za sve robne marke u sklopu grupacije TRATON.

 

Sustav za prijavu nepravilnosti tvrtke Scania i postupke za provođenje internih istraga regulira Pravilnik 20 grupacije Scania. Naš sustav za prijavu nepravilnosti zasnovan je na temeljnim načelima kao što je zaštita zviždača i osoba koje pomažu u istragama. Poštujemo pravo zviždača na povjerljivost i pridržavamo se pretpostavke nedužnosti i pravednosti istraga za predmetne osobe. Informacije dobivene putem sustava za prijavu nepravilnosti bit će pravedno, pravovremeno i na obziran način pregledane i tretirat će se kao informacije s najvišom razinom povjerljivosti.  Ne poduzimaju se nikakve radnje u cilju utvrđivanja identiteta anonimnih zviždača. Imamo nultu toleranciju prema odmazdi protiv zviždača. No svaka prijava u zloj namjeri tretirat će se kao teško kršenje propisa.

 

Istrage podržavaju nadležne funkcije u tvrtki Scania za upravljanje, za rizik i sukladnost, za sigurnost, za reviziju te za zaposlenike i kulturu. Istraga se pokreće tek nakon pažljivog ispitivanja činjenica i opravdane sumnje na kršenje propisa. Odjeli tvrtke Scania uključeni u prijavu nepravilnosti i interne istrage blisko surađuju s kolegama u istražnom uredu tvrtke TRATON, a posebice kada se radi o potencijalno teškim kršenjima propisa.

 

 

Naši kanali za prijavu nepravilnosti

Naš sustav za prijavu nepravilnosti nudi sljedeće kanale za prijavu potencijalnih kršenja propisa od strane zaposlenika ili vanjskih partnera da bi se omogućila brza istraga i odgovarajuća reakcija od strane naše tvrtke. No to ne ograničava zakonski zaštićena prava na obraćanje relevantnim nadležnim tijelima. 

 

Interni i vanjski zviždači potencijalna kršenja propisa ili rizike povezane s ljudskim pravima ili obvezama u pogledu zaštite okoliša mogu u svakom trenutku i na svim jezicima izravno i povjerljivo prijaviti kolegama u korporacijskom istražnom uredu tvrtke Scania ili istražnom uredu tvrtke TRATON:

 

Scania CV AB

Središnji korporacijski istražni ured tvrtke Scania

Vagnmakarvägen 1

151 32 Södertälje, Švedska

E-pošta: whistleblower@scania.com

 

 

TRATON SE

Istražni ured

Dachauer Strasse 641

80995 Munich, Njemačka

E-pošta: investigation-office@traton.com

 

 

Relevantni timovi dostupni za razgovor s vama osobno, putem telefona ili putem e-pošte.

 

 

 

Zviždači se u svakom trenutku mogu u vezi svega što ih brine obratiti sljedećim internim funkcijama:

  • izravnom rukovoditelju
  • funkciji za zaposlenike i kulturu / ljudske resurse (lokalnoj ili središnjoj)
  • funkciji za grupnu unutarnju reviziju
  • funkciji za korporativnu sigurnost
  • funkciji za grupnu sukladnost
  • lokalnoj ili regionalno određenoj osobi za kontakt za većinu naših pravnih subjekata sa sjedištem u Europskoj uniji. 

 

Funkcija za zaprimanje zatim će te informacije proslijediti nadležnim funkcijama za prijavu nepravilnost, kako je navedeno u našim internim postupcima.

 

 

 

Zviždači diljem svijeta mogu upotrebljavati alat Upozoravanje na nepravilnosti! tvrtke TRATON, koji je non-stop dostupan na nekoliko jezika, za dojave o potencijalnim kršenjima propisa iz područja privrednog kriminala, kao što protukorupcijski ili antitrustovski zakon, problemi sa zaštitom podataka te rizici i povreda ljudskih prava i obveza u pogledu zaštite okoliša ili drugih internih i zakonskih odredbi.

 

Zviždači se mogu registrirati za alat Prijava nepravilnosti! sa svojim imenom ili ostati anonimni. Sve se dojave tretiraju kao povjerljive. Čak i ako se njihov željeni jezik ne nudi u kanalu za prijavu, zviždači mogu podnijeti prijavu na bilo kojem jeziku. Našim portalom za prijavu nepravilnosti upravlja treća strana, koja hostira portal na vanjskim, certificiranim poslužiteljima (koji se nalaze u Njemačkoj), pa nam zviždači mogu poslati dojave na anoniman i nesljediv način.

 

Alat Upozoravanje na nepravilnosti! dostupan je sa svakog računala s internetskom vezom. Kliknite ovdje.

 

 

 

Kršenja propisa mogu se prijaviti i putem dežurne 24 sata na dan, sedam dana u tjednu dostupne telefonske linije za zviždače koju osigurava Volkswagen AG. Dežurna je linija dostupna non-stop i prihvaća dojave iz svih robnih marki grupacije Volkswagen – po želji također anonimno. Sve dojave koje se odnose na našu tvrtku koje se prime putem dežurne linije prosljeđuju se izravno istražnom uredu tvrtke TRATON.


Broj dežurne linije za zviždače:

 

+ 800 444 46300  (međunarodni besplatni broj). Ovisno o državi iz koje zovete, međunarodni besplatni broj možda neće biti dostupan jer neki teleoperateri ne podržavaju tu uslugu. U tom slučaju upotrijebite navedeni broj koji se naplaćuje ili broj za svoju državu. 

 

+ 49 5361 946300 (broj koji se naplaćuje), ako vaš teleoperater ne podržava uslugu besplatnih brojeva. 

 

 

 

Država

 

Besplatni broj

 

Lokalni telefonski broj

 

Brazil 0800-5912743 021-23911381
Meksiko 001-800-4610242 0155-71000355
Republika Slovačka 0800-002576 02-33325602
SAD 833-6571574 908-2198092
Južnoafrička Republika 0800-994983 021-1003533
Malezija 1-800-819523 0154-6000099
Argentina 0800-6662992 011-52528632
Njemačka 80 044 446 300 05361-946300

 

 

 

 

Volkswagen AG ovlastio je dva vanjska odvjetnika (pravobranitelja) koji mogu pomoći ili osigurati da se dojave proslijede istražnom uredu tvrtke TRATON Investigation Office – na zahtjev također anonimno.

 

Ovdje potražite informacije o pravobraniteljima tvrtke Volkswagen AG.

 

 


Potičemo prijavljivanje prijestupa putem internih kanala za prijavljivanje na prethodno opisan način. No s obzirom na Direktivu o zviždačima EU-a, zemlje članice definirale su (ili će uskoro definirati) nadležna tijela koja također prihvaćaju prijave prijestupa kao vanjski kanali za prijavljivanje. Pogledajte informacije o prijavi za sljedeće države putem sljedeće veze.  

 

 

Kako obrađujemo vašu prijavu?

U našoj tvrtki potencijalna kršenja propisa mogu prijaviti zaposlenici, klijenti i druge treće strane putem raznih kanala, bilo kad i na bilo kojem jeziku. Dojave zatim zaprima korporacijski istražni ured tvrtke Scania ili istražni ured tvrtke TRATON, koji jamče da će se temeljite i odgovarajuće istrage provesti na povjerljiv i pravovremen način.

 

Kvalificirani i iskusni kolege u korporacijskom istražnom uredu tvrtke Scania ili istražnom uredu tvrtke TRATON pažljivo proučavaju svaku prijavu potencijalnog prijestupa i sustavno slijede postupak u skladu s primjenjivim pravilnikom grupacije. Zviždači će najprije dobiti potvrdu primitka od korporacijskog istražnog ureda tvrtke Scania ili istražnog ureda tvrtke TRATON, koji će zatim procijeniti vašu prijavu u pogledu potencijalnih pravnih rizika. To uključuje pojašnjavanje pitanja o prijavljenom slučaju te prikupljanje dostupnih činjenica od zviždača. Ako ta početna procjena pokaže razloge za sumnju u teško kršenje propisa, pokrenut će se istraga od strane nadležne istražne jedinice unutar tvrtke Scania. Nakon toga će istražni ured tvrtke TRATON pravno procijeniti rezultate istrage i bit će preporučene odgovarajuće mjere. Ako dojava upućuje na manje teško kršenje propisa, slučaj se može predati odgovarajućem tijelu unutar tvrtke Scania radi vlastite istrage i procjene, ali uz mogućnost dobivanja upute od korporacijskog istražnog ureda tvrtke Scania. Zviždači ili uključeni zaposlenici mogu se u svakom trenutku obratiti korporacijskom istražnom uredu tvrtke Scania ili istražnom uredu tvrtke TRATON u vezi statusa i ishoda postupka. Ishod će također podijeliti u mjeri u kojoj je to zakonski moguće s obzirom na načelo nužnosti pristupa podacima. No vrijeme obrade razlikuje se ovisno o predmetu postupka. 

 

Potencijalna kršenja kodeksa ponašanja dobavljača tvrtke Scania i kodeksa ponašanja neovisnih distributera tvrtke Scania od strane dobavljača i drugih trećih strana, uključujući rizike i kršenja propisa koji se odnose na ljudska prava i obveza u pogledu zaštite okoliša, također se mogu prijaviti korporacijskom istražnom uredu tvrtke Scania ili istražnom uredu tvrtke TRATON. Korporacijski istražni ured tvrtke Scania ili istražni ured tvrtke TRATON obavijestit će odgovorne odjele, koji će prijavljeni slučaj obraditi na odgovarajući način. To posebice uključuje poduzimanje potrebnih koraka za minimiziranje ili uklanjanje kršenja propisa i/ili rizika.

 

 

Dodatne informacije o pravilima postupka podnošenja pritužbi GRUPACIJE TRATON potražite ovdje. Uz to, Scania je objavila Pravilnik o ljudskim pravima, u kojem se opisuju očekivanja od organizacija i dobavljača da štite i poštuju ljudska prava.

 

 

Zaštita podataka za zviždače

Scania prikuplja i obrađuje osobne podatke koje date u svrhu procjene i obrade vaše dojave. Dodatne informacije o zaštiti podataka i svojim pravima potražite ovdje

Imate li pitanja ili povratne informacije u vezi s našim proizvodima ili uslugama?

Ako imate bilo kakva pitanja ili upite u vezi naših proizvoda ili svog vozila, povratne informacije ili pritužbe za usluge koje smo pružili mi ili naši poslovni partneri (kao što su zastupništva automobila ili radionice), obratite se našim centrima za pomoć korisnicima. 

Imate li dodatnih pitanja?

Ako imate bilo kakva pitanja ili prijedloge za poboljšanja sustava za prijavu nepravilnosti, u bilo kojem se trenutku možete obratiti korporacijskom istražnom uredu tvrtke Scania. Možete nam se obratiti putem adrese whistleblower@scania.com