Du verkar vara belägen i .

Gå till din Scania marknadsplats för mer information.

Uppkoppling

Uppkoppling utgör den viktigaste egenskapen

Digitala uppkopplingsmöjligheter och datadelning är viktiga faktorer inom hållbara transporter. Genom att tillåta samordning och kontroll av hela system kan uppkopplade och självkörande fordon öka effektiviteten och säkerheten samt minska koldioxidutsläppen betydligt.

Transporter är en av de branscher där utvecklingen inom uppkopplingar går snabbast. Tekniken erbjuder uppenbara fördelar med tanke på att sektorns lönsamhet bygger på effektiva flöden.

 

Scanias investeringar i uppkoppling och datadelning ger oss värdefulla insikter i våra kunders behov och hur de använder våra produkter och tjänster. Dessa insikter gör att vi kan hjälpa kunderna att öka deras effektivitet. Uppkopplade telematikenheter, fordonssensorer, mobila enheter m.m. ger fordonsparksansvariga tillgång till en mängd information om lastbilens beteende och kan visa när något inte fungerar normalt.

 

Insamlingen av data i realtid från fler än 430 000 uppkopplade fordon har hjälpt Scania att utveckla tjänster som sänker bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen samt maximerar tillgängligheten. Dessa tjänster anpassas via särskilda avtal för varje lastbil och baseras på användningsdata i realtid. Det resulterar i färre och kortare stopp, mindre slöseri i form av onödiga oljebyten och upp till två dagars mindre stilleståndstid per fordon och år.

 

Inom en inte alltför avlägsen framtid kommer vi troligen att få se självkörande lastbilar och fordon som kommunicerar direkt med varandra under drift. Det gör att ett fordon till exempel kan varna ett bakomliggande fordon om hinder på vägen eller kraftiga stormar.

Förartjänster

Scania har under många år tillhandahållit förarutbildningar och coachningstjänster på sina marknader över hela världen. Antalet uppkopplade fordon som använder fordonsdatorer för att skicka information trådlöst till transportledningssystem växer dessutom stadigt. I dag kombinerar Scania de tillgängliga verktygen i uppkopplade fordon med företagets förarutbildnings- och förarcoachningstjänster. Resultatet är Scanias förartjänster.

 

De nya verktyg som finns tillgängliga i uppkopplade fordon gör det möjligt att samla in data om enskilda förares vardagliga körteknik. En coach analyserar sedan dessa data tillsammans med föraren under ett telefonsamtal och identifierar områden som kan förbättras, till exempel bromspunkter och utrullning. Förarens data jämförs även anonymt med andra förare för att ge en uppfattning om vilka förbättringar som är möjliga att genomföra.

Smartare gruvdrift

Scania genomför ett pilotprojekt där hela transportflödet i samband med gruvdrift mäts och utvärderas med avseende på viktiga prestandaindikatorer. Data överförs trådlöst varje sekund från lastbilarna i produktionsflödet till Scanias fältverkstad. Verkstaden är ansvarig för att uppfylla avtalsmålen avseende mängden transporterat material och fordonens tillgänglighet. Det gör det möjligt att ta viktiga beslut som påverkar driften av gruvan i realtid. Det här är ett första steg mot att utvärdera transporttjänster i termer av deras effektivitet och produktionsvolymer i ett logistikflöde snarare än i termer av investeringskostnaden.