Du verkar vara belägen i .

Gå till din Scania marknadsplats för mer information.

Alternativa bränslen

Det bästa alternativet

Biobränslen utgör det bästa, och i vissa fall enda, tillgängliga alternativet för att minska koldioxidutsläppen väsentligt på kort sikt innan andra lösningar som eldrift blir mer livskraftiga.

Scania utvecklar och erbjuder marknadens största motorportfölj som kan drivas med alternativ till fossila bränslen. Vi erbjuder allt från etanoldrivna lastbilar och bussar till fordon som drivs med flytande eller komprimerad biogas. Alla våra Euro 5- och 6-motorer kan drivas med HVO (hydrerad vegetabilisk olja) och nästan alla våra fordon kan drivas med FAME-biodiesel. Vi har utvecklat vår motorportfölj under mer än 25 års tid och lanserade etanoldrivna bussar redan under 1990-talet.

 

Biobränslen kan ge transportsektorn ett nästan omedelbart bidrag till koldioxidfria lösningar. Enligt Pathways-studien utgör en ökad användning av dessa förnybara bränslen den snabbaste vägen till att uppnå de största minskningarna av koldioxidutsläppen på kort sikt.

 

Den begränsade tillgången till biogas förblir dock en utmaning för transportsektorn. Innan det här problemet är löst kommer naturgas att fortsätta spela en viktig roll i det hållbara transportsystemet, eftersom den gör det möjligt för oss att öka gasfordonens marknadsandel och därigenom uppmuntra till användningen av gasdrivna lösningar. Under tiden samarbetar vi med partnerföretag för att förbättra och göra det möjligt att snabbt skala upp infrastrukturen för leverans av biogas.

HVO
 

Vätebehandlad vegetabilisk olja (HVO, Hydrogenated Vegetable Oil) är en modern metod för att producera högkvalitativa biobaserade dieseldrivmedel utan att ge avkall på tillgänglighet, motorer, system för avgasefterbehandling eller avgasutsläpp.

HVO kan tillverkas från olika källor, till exempel spillolja, rapsolja och animaliskt fett. Dessa energikällor kan resultera i betydande sänkningar av den totala mängden växthusgasutsläpp. Jämfört med vanlig diesel, kan koldixodidutsläppen i bästa fall sänkas med upp till 90 procent.

 

Biodiesel
 

Biodiesel (eller FAME som i Fatty Acid Methyl Ester, fettsyrametylestrar) kan tillverkas av olika råvaror, till exempel rapsolja, växter och förbrukad matolja. En fördel med biodiesel är att det är en vätska, som är tillgänglig i stora kvantiteter.

Hållbar biodiesel kan blandas ut med diesel eller användas i 100 procent ren form. Jämfört med vanlig diesel, beräknas koldixodidutsläppen i bästa fall sjunka med upp till 85 procent.

 

Biogas
 

Biogas kan produceras från ett antal olika källor, men den mest kostnadseffektiva och hållbara metoden är att använda sig av lokalt avfall eller rötslam. Biogas består av samma molekyl som naturgas, men biogas är ett förnybart drivmedel och naturgas ett fossilt. De två drivmedlen kan användas parallellt.

 

Naturgas
 

Naturgas är metangas som finns i fickor i jordskorpan. Den utvinns ur särskilda gasfyndigheter eller i samband med oljeutvinning. Naturgas är ett fossilt drivmedel, men eftersom metanmolekylen innehåller endast en kolatom blir mängden koldioxid som släpps ut vid förbränning mindre än i en motor som drivs av standarddiesel.

 

Bioetanol
 

Bioetanol är i dag det mest använda biodrivmedlet inom transportsektorn. Det är också ett drivmedel som med största sannolikhet kommer att kunna levereras i både stora och bestående volymer i framtiden. En stor fördel är att bioetanolen är flytande och finns i stora volymer över hela världen.

Bioetanol kan tillverkas av flera olika råvaror som sockerrör, vete och spannmål. Det går även att använda stärkelse- eller sockerrikt avfall som cellulosa eller bröd. Dessutom är bioetanol jämförelsevis enkelt att producera, även i liten skala. Jämfört med vanlig diesel, beräknas koldixodidutsläppen i bästa fall sjunka med upp till 90 procent.

 

Hybrid
 

Hybriden körs på elektricitet, i kombination med ett biodrivmedel. Detta minskar bränsleförbrukningen avsevärt, vilket i sin tur resulterar i lägre utsläppsnivåer. En ytterligare fördel med hybridfordon är de lägre bullernivåerna, vilket gör det möjligt att köra i städer under tidiga morgnar, sena kvällar och nätter.

Leveranser utanför rusningstid ger åtskilliga fördelar, till exempel kortare körtider, lägre bränsleförbrukning och minskade koldioxidutsläpp. Dessutom ökar nyttjandegraden för fordonet. Jämfört med vanlig diesel, kan koldixodidutsläppen i bästa fall sänkas med upp till 90 procent.

 

Pluginhybrid
 

Pluginhybridversionen av lastbilen kan alltid börja sitt arbete fulladdad. Lastbilens batterier kan även laddas under förarens arbetsskift, till exempel i samband med lastning och lossning eller när föraren vilar.

Den här kombinationen av elektrisk drivlina och traditionell motor minskar bränsleförbrukningen, vilket ger lägre utsläpp och bullernivåer. Hybriddriften kan minska CO2-utsläppen med upp till över 90 procent jämfört med användning av vanlig diesel (vid kombinerad hybrid- och HVO-drift).