Näyttää siltä, että olet sijoittautunut .

Siirry Scania-markkinapaikkaasi saadaksesi lisätietoja.

Uusi Regional BEV

Sähköisesti entistä pidemmälle

Tutustu uuteen työntekijääsi!

Scanian sähköajoneuvot

Scania haluaa johtaa muutosta kohti kestävän kehityksen periaatteita noudattavaa kuljetusjärjestelmää. Sähköajoneuvot ovat tärkein työkalu tässä muutoksessa, sillä ne mahdollistavat hiilipäästöttömät kuljetusratkaisut, jotka ovat asiakkaille edullisia.

Raskaiden sähköajoneuvojen nopean kehityksen myötä myös akkuteknologia ottaa edistysaskelia energian varastointikapasiteetin ja painon suhteen. Latausaika, lataussyklit ja taloudellisuus painoa kohden paranevat nopeasti. Tämä tarkoittaa, että näistä ratkaisuista tulee kustannustehokkaampia, pääasiassa toistuvissa ja ennustettavissa käyttökohteissa. Ne ohittavat vähitellen Scanian johtavat fossiili- ja biopolttoainekäyttöiset ratkaisut useimmissa kuljetuskohteissa. 

 

"Näkemyksemme mukaan sähköiset ratkaisut ovat ensimmäinen nollapäästöteknologia, joka saavuttaa markkinat laaja-alaisesti. Asiakkaan kannalta sähköajoneuvo vaatii vähemmän huoltoa kuin perinteinen ajoneuvo, mikä tarkoittaa parempaa käyttöastetta ja pienempiä kilometri- tai käyttötuntikohtaisia kustannuksia. Olemme oppineet paljon bussisegmentistä, jossa sähköistyminen alkoi varhaisemmin ja sähköratkaisuille on paljon kysyntää. Scanian ajoitus kyseisellä segmentillä ei ollut optimaalinen, mutta se tarjosi arvokasta kokemusta, jota hyödynnämme nyt Scanian nopeasti laajentuvassa bussivalikoimassa. Se antoi meille myös hyvät perustiedot, kun viemme sähköistettyjen kuorma-autojen liiketoimintaamme eteenpäin", Scanian myynti- ja markkinointijohtaja Alexander Vlaskamp sanoo.

 

Yhtiö on jo lanseerannut täysin sähkökäyttöisen kuorma-auton sekä pistokehybridikuorma-auton. Muutaman vuoden päästä Scania aikoo esitellä pitkän matkan sähkökuorma-autot, jotka pystyvät kuljettamaan 40 tonnin kokonaispainon jopa 4,5 tuntia yhdellä latauksella, ja joiden akku latautuu nopeasti kuljettajan pakollisen 45 minuutin lepotauon aikana.

 

Scania arvioi, että vuonna 2025 sähköistettyjen ajoneuvojen osuus on noin 10 prosenttia ajoneuvojen kokonaismyyntimäärästämme Euroopassa ja vuoteen 2030 mennessä vastaava lukema on 50 prosenttia.

Akkusähkö vastaan vety

Scania on investoinut vetyteknologiaan ja on tällä hetkellä ainoa raskaiden ajoneuvojen valmistaja, jonka asiakkailla on käytössä vetyajoneuvoja. Scanian insinöörit ovat saaneet arvokasta tietoa näistä varhaisista testeistä, ja työt teknologian parissa jatkuvat. Vedyn käyttö kuljetuksissa on kuitenkin jatkossakin rajallista, koska vetykäyttöistä kuorma-autoa varten tarvitaan kolme kertaa niin paljon uusiutuvaa sähköä kuin akkusähkökäyttöistä kuorma-autoa varten. Paljon energiaa menetetään tuotannossa, jakelussa ja sähkömuunnoksessa.

 

Korjaus ja huolto on myös otettava huomioon. Vetyajoneuvon hinta on korkeampi kuin akkusähköajoneuvon, koska sen järjestelmät ovat monimutkaisempia – hyvänä esimerkkinä ilma- ja jäähdytysjärjestelmät. Lisäksi vety on räjähdysherkkä kaasu, joka vaatii enemmän ylläpitotoimia turvallisuuden varmistamiseksi.

 

Tästä huolimatta vety on kuitenkin lupaava energiamuoto – se on hyvä tapa varastoida energiaa pitkäaikaisesti, ja sillä on tärkeä rooli hiilestä irtautumisessa, kunhan se tuotetaan ympäristöystävällisellä tavalla. Scania odottaa innolla fossiilittoman teräksen hankkimista kuorma-autoihinsa, koska vedyllä on suurempi rooli useilla teollisuudenaloilla.

 

Kiinteät polttokennot ovat keskeinen osa sähköistä latausjärjestelmää. Tämä ratkaisu on erityisen lupaava alueilla, joilla on runsaasti uusiutuvaa energiaa, ja maaseudulla sähköverkon ulkopuolella.

 

"Emme sulje pois mitään mahdollisuutta, jotta voimme palvella parhaiten sekä asiakkaittemme käyttötaloutta että planeettamme hyvinvointia. On selvää, että Scanian painopiste nyt ja lähitulevaisuudessa on uusiutuvien polttoaineiden sekä sähköajoneuvojen yhdistelmässä. Se on nähtävissä kaikissa segmenteissä", Vlaskamp jatkaa.

Sitoutunut sähköön

Scanian tieteellisten ilmastotavoitteiden mukaan yhtiö leikkaa CO2-päästöjä 50 prosenttia vuoteen 2025 mennessä ja vähentää samalla asiakkaiden ajoneuvojen päästöjä 20 prosenttia. Näiden kauaskantoisten tavoitteiden saavuttamiseksi Scania keskittyy well-to-wheel (lähteeltä pyöriin) -laskelmiin, jotka ovat tiukempia kuin monet lakisäädökset, jotka perustuvat tank-to-wheel (tankista pyöriin) -laskelmiin.

 

Yhtiö sitoutuu lanseeraamaan vähintään yhden uuden sähkötuotteen bussi- ja kuorma-autosegmentissä vuosittain. Samaan aikaan yhteiskunnalliset investoinnit sähköajoneuvojen infrastruktuuriin ovat edelleen ensisijaisen tärkeitä.

 

"Scania keskittyy asiakkaidensa liiketoimintaan. Liikenteenharjoittajien on kyettävä jatkamaan toimeksiantojen suorittamista kestävällä tavalla kohtuullisin kustannuksin", Vlaskamp toteaa.