Näyttää siltä, että olet sijoittautunut .

Siirry Scania-markkinapaikkaasi saadaksesi lisätietoja.

Uusi Regional BEV

Sähköisesti entistä pidemmälle

Tutustu uuteen työntekijääsi!

Scania investoi lisää Northvoltiin

Vuonna 2018 Scania ilmoitti investoinnista Northvoltiin sekä kumppanuudesta raskaiden ajoneuvojen akkukennoteknologian kehittämiseen ja kaupallistamiseen. Yrityksillä on myös sopimus volyymisitoumuksesta ja akkukennojen tulevasta kapasiteetista. Northvoltin uuden osakeannin myötä Scania kasvattaa sijoitustaan yritystenväliseen kumppanuuteen.

Ajoneuvojen sähköistyminen etenee nopeasti. Raskaille kuorma-autoille ja linja-autoille tarvitaan kuitenkin latausinfrastruktuurin ja akkukennojen jatkuvaa kehittämistä. Akkuteknologia muuttuu ja kehittyy nopeasti, ja viime vuosina on tapahtunut suuria edistysaskeleita akkukennojen mukauttamisessa raskaisiin ajoneuvoihin sopiviksi. Kumppanuus Northvoltin kanssa on yksi monista strategisista hankkeista, jotka tukevat Scanian pyrkimyksiä kohti kestävämpiä kuljetusratkaisuja.

 

"Scania on ollut Northvoltille tärkeä kumppani jo alusta alkaen. Odotamme innolla tämän kumppanuuden vahvistumista tulevina vuosina, kun kasvatamme akkukennojen tuotantomäärää Scanian uusia sähkökuorma-autoja varten", Northvoltin perustaja ja toimitusjohtaja Peter Carlsson sanoo.

 

Viimeisimmän osakeantinsa myötä Northvolt aikoo investoida tuotantokapasiteetin laajentamiseen, tutkimus- ja kehitystyöhön sekä kierrätystoimiin tukeakseen tavoitetta 150 GWh:n tuotantokapasiteetista Euroopassa vuoteen 2030 mennessä. Tämä on erityisen tärkeää Scanialle. Akkujen kysyntä on jo nyt korkealla tasolla ja jatkaa kasvuaan. Toistaiseksi akkuja on kuitenkin ollut saatavilla rajallisesti, ja kestävän kehityksen mukaisesti valmistettujen akkujen tarjonta on vieläkin vähäisempää.

 

"Tällä hetkellä akkujen kestävä hankinta ja tuotanto on haaste koko autoteollisuudelle. Northvolt perustettiin tehtävänä rakentaa maailman ympäristöystävällisin akku, jolla on minimaalinen hiilijalanjälki ja korkeimmat kierrätysstandardit. Northvoltin missio vastaa siten hyvin Scanian tarkoitusta eli edistää siirtymistä kohti kestävää kuljetusjärjestelmää", Scanian hankintajohtaja Anders Williamsson sanoo.