Näyttää siltä, että olet sijoittautunut .

Siirry Scania-markkinapaikkaasi saadaksesi lisätietoja.

Uusi Regional BEV

Sähköisesti entistä pidemmälle

Tutustu uuteen työntekijääsi!

Kuinka vetypolttokennolla varustettu sähkökuorma-auto toimii?

Sähköistys, automaatio sekä erilaiset hybridiratkaisut ja vaihtoehtoiset polttoaineratkaisut ovat jo nyt herättäneet paljon huomiota. Vetyä käyttävä polttokennoteknologia on kuitenkin jäänyt muiden varjoon.

Täysin sähkökäyttöiset kuorma-autot on varustettu sähköisellä voimansiirtolinjalla, ja energia muunnetaan vetykaasusta sähköksi ajoneuvojen polttokennoissa. Polttokennokäyttöisessä kuorma-autossa on myös akku, josta saadaan tarvittaessa ylimääräistä tehoa ja johon ajoneuvo kerää jarrutuksista muodostuvaa sähköenergiaa.

 

Hedvig Paradis on Lundin yliopiston Head of New Business Concepts ja polttokennotekniikan tohtori. Paradis on työskennellyt jo vuosia tämän nopeasti kehittyvän teknologian parissa, ja hän on hyvin innoissaan sen mahdollisuuksista.

 

"Eri asiakkaat eri puolilla maailmaa tarvitsevat erilaisia ratkaisuja, ja vetypolttokennotekniikka voi hyvinkin olla yksi ratkaisu. Esimerkiksi Japanissa, Etelä-Koreassa ja Kaliforniassa edistetään vetypohjaisia ratkaisuja ja rakennetaan ajoneuvoille vedyn täyttöasemia", Paradis kertoo.

Kuinka vetypolttokennolla varustettu sähkökuorma-auto toimii?

  1. Polttokenno tuottaa sähköä sähkökemiallisella prosessilla, jossa käytetään vetyä ja happea.
  2. Polttokennojen tuottama sähkö käyttää sähköistä voimansiirtolinjaa. Järjestelmässä on sisäänrakennettu puskuriakku.
  3. Päästöinä tulee ainoastaan puhdasta vettä.

Vetypohjaisten ratkaisujen vahvuudet

Vetypohjaisten ratkaisujen merkittävin vahvuus on täydellinen päästöttömyys – kuorma-autosta tulee ympäristöön ainoastaan puhdasta vettä. Tämä johtuu siitä, että vety tuotetaan uusiutuvalla tavalla.

 

Toinen hyvä syy vetypolttokennoajoneuvojen kasvavaan suosioon on se, että niillä on perinteisiin ajoneuvoihin verrattavia ominaisuuksia, kuten polttoaineen tankkaus ja infrastruktuurin rakentaminen. Se on houkutteleva niille, jotka ovat varovaisia tekemään dramaattisia muutoksia, joita jotkut uudet tekniikat edellyttävät.

Haasteet vetypolttoaineen tuottamisessa

Keskeinen ongelma on se, miten ja missä vetypolttoainetta tuotetaan.

 

"Vetypolttoasemia ei ole vielä kovin tiheässä, vaikka ne yleistyvätkin jatkuvasti. Jotkut, kuten Asko, rakentavatkin omia tankkausasemia, jotta he hallitsevat omaa ekosysteemiään. Tarvitaan kestäviä ratkaisuja, joilla on vähemmän ympäristövaikutuksia."

 

Lisäksi kuorma-autossa tai linja-autossa on oltava runsaasti tilaa vetysäiliöitä varten. Nykyään saatavilla oleva, riittävän kantaman tarjoava ratkaisu vie paljon tilaa, jota voitaisiin muuten käyttää tavaroiden tai ihmisten kuljettamiseen.