Zdá se, že se nacházíte v .
Přejděte na stránky společnosti Scania pro více informací.
Česká republika
prodejní oblasti
Výrobní místo
Financování a pojištění

FINANCOVÁNÍ

FLEXIBILNÍ ŘEŠENÍ, VYŠŠÍ ZISKY

Díky našim odborným znalostem rizik a zůstatkových hodnot v odvětví přepravy víme, jak důležitou roli v podnikání hrají čísla. Proto jsme schopni doporučit vám vhodné finanční produkty – optimalizované s ohledem na daňové a právní prostředí ve vaší zemi.

POMOC S VÝBĚREM

FINANČNÍ MOŽNOST KE SCHVÁLENÍ

* Před rozhodnutím Vám doporučujeme se o možnostech poradit s účetním.

ANO NE ZAČÍT ZNOVU DALŠÍ INFORMACE

POSUŇTE SVÉ PODNIKÁNÍ DÁLE

Scania nabízí flexibilní financování podle vašeho obchodního plánu a rozpočtu – ať už pořizujete jediné vozidlo nebo rozšiřujete celý vozový park.

FINANČNÍ LEASING SCANIA
OPERATIVNÍ LEASING SCANIA
SMLOUVA O ÚVĚRU SCANIA
Fakta
Výhody

Scania Finance je vlastníkem vozidla. Po sjednanou dobu platíte podle plánu leasingové splátky a po uplynutí leasingu máte možnost vozidlo odkoupit, často za velmi příznivou zůstatkovou hodnotu. V průběhu leasingu odpovídáte za údržbu, daně a pojištění. 

• Úrok platíte jen z neumořené částky.

• Možné daňové výhody.

• Hodnota na protiúčet – výhodou pro vás je pečlivá údržba a používání.

• Vozidlo se promítne do rozvahy jako majetek. 

• Lze přidat další služby Scania.

Fakta
Výhody

Vlastníkem vozidla je Scania Finance. Za používání vozidla platíte pevnou měsíční sazbu a po vypršení smlouvy vozidlo vrátíte. Operativní leasing se často kombinuje se servisní smlouvou. Po dobu nájmu odpovídáte za údržbu, daně a pojištění. 

• Žádné riziko spojené se zůstatkovou hodnotou. 

• Předvídatelný a výhodný hotovostní tok díky pevným měsíčním splátkám.

• Měsíční platby splácíte z provozních výnosů a odečítáte je z daňového základu.

• Financování se nepromítá do rozvahy.

• Lze přidat další služby Scania.

Fakta
Výhody

Na základě smlouvy o úvěru Scania budete od prvního dne vlastníkem vozidla. Vezmete si úvěr, který bude zajištěn vozidlem, a budete ho splácet v pravidelných splátkách. Splácení probíhá podle sjednaného splátkového kalendáře. Daňové odpisy uplatňujete ve svém účetnictví a úrok platíte jen z neumořené částky.

• Daňové odpisy v účetnictví zákazníka.

• Hodnota na protiúčet – výhodou pro vás může být pečlivá údržba a používání.

• Úrok platíte jen z neumořené částky.

• Lze přidat další služby Scania.

„V podnikání je poměr hodnoty a ceny vším, zejména když jde o pojištění. A přesně to od společnosti Scania dostáváte.“

Klaus Ellinger

Vlastník a ředitel společnosti TSL GmbH, GroB-Umstadt/Richen