Zdá se, že se nacházíte v .
Přejděte na stránky společnosti Scania pro více informací.
Česká republika
prodejní oblasti
Výrobní místo
Financování a pojištění

zásady zpra­co­vá­ní osobních údajů

Společnost Scania Finance Czech Republic, spol. s r.o., se sídlem Sobínská 186, 252 19 Chrášťany, IČO: 256 57 496, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 58719 („Scania“), tímto poskytuje informace o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně práv souvisejících se zpracováním osobních údajů.

Ochrana soukromí a zpracování osobních údajů je pro společnost Scania prioritou a zpracování osobních údajů je považováno za přísně důvěrné a s osobními údaji je nakládáno v souladu s platnými a účinnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů EU 2016/679.

Scania, jakožto správce osobních údajů, shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) osobní údaje zejména následujících subjektů údajů:

·      klientů a dalších osob, tedy fyzických osob, které se společností Scania uzavřely kupní smlouvu, leasingovou smlouvu, smlouvu o nájmu dopravního prostředku, smlouvu o poskytnutí finančních služeb nebo smlouvu o nájmu dopravního prostředku s doplňkovým servisem (dále jen „Smlouva“) nebo se Společností vstupují do jednání za účelem uzavření Smlouvy nebo v souvislosti s uzavřením Smlouvy (dále jen „Klienti“);

·      osob jednajících za Klienta;

·      osob, které mohou být potenciálními klienty společnosti Scania;

·      osob, které mají vztah ke Klientovi nebo potenciálnímu klientovi (manželka, ručitel, zaměstnanec Klienta, řidič vozidla Klienta, zákazník Klienta apod.); nebo

·      návštěvníků internetových stránek www.scania.cz

(dále jen souhrnně jako „Subjekty údajů“).

Jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny v dokumentu ZDE.

INFO O GDPR POJIŠŤOVNY