Zdá se, že se nacházíte v .
Přejděte na stránky společnosti Scania pro více informací.
Česká republika
prodejní oblasti
Výrobní místo
Pohonná řešení

Propojené motory

Mějte provoz pod kontrolou

Díky propojeným motorům Scania se již nemusíte obávat dlouhých nebo neplánovaných odstávek. Získáte lepší přehled o provozu všech svých motorů a budete je moci snadno monitorovat a spravovat.

Inteligentní propojení v reálném čase

Díky zasílání spolehlivých dat z odlehlých provozů v reálném čase můžete pomocí Propojených motorů Scania snadno propojit kancelář a provoz. Správci a další pracovníci tak mohou snadno sledovat dobu provozu a aktuální stav, polohu, rychlost, směr, vzory pohybu, spotřebu paliva a úroveň emisí jednotlivě u každého z vašich motorů.

Tato data lze využít k prodloužení času provozu, zvýšení jeho účinnosti a určení oblastí, které lze zlepšit. Intuitivní online portál umožňuje uživatelům rychleji reagovat na servisní problémy, zlepšit plánování údržby, nastavit zóny sledování, určit úzká místa, frekvenci zatížení a mnoho dalších parametrů. Může vám také pomoci získat přehled o výrobcích a zahájit jejich provoz v rámci platformy, čímž se sníží náklady a dopad na životní prostředí.

16171-003

Proaktivní podpora

 

Propojené motory posunují vynikající možnosti údržby a oprav na ještě vyšší úroveň. Kromě snadného odhalení drobných problémů ještě před prováděním údržby mohou technici společnosti Scania díky tomuto propojení motory diagnostikovat vzdáleně. U složitějších problémů to znamená, že vám mohou rychle poskytnout potřebné rady a získají přehled o potřebných náhradních dílech a vybavení. A výsledek? Prodloužení provozuschopnosti a zvýšení produktivity.

Naše nabídka služeb

Díky tomu, že společnost Scania toto propojení využívá již řadu let a připojila již téměř 350 000 vlastních vozidel, vám v této oblasti můžeme nabídnout širokou škálu zkušeností. Během této doby jsme dokázali vyvinout a odladit propojení u námořních motorů, průmyslových motorů a generátorů. A výsledek? Efektivní procesy a uživatelsky přívětivé nástroje, které zákazníkovi přináší užitek.

Balíčky zahrnují následující

Balíček Monitorování Control Package Balíček přístupu k datům
Hodiny provozu motoru
X
X
X
Spotřeba paliva
X
X
X
Nástroj pro plánování údržby (včetně hlášení poruch)
X
X
X
Zprávy o dopadu na životní prostředí
X
Poloha a sledování
X
X
Geofence zóny
X

Balíček pro dodavatele vybavení

Výrobci příslušenství mají přístup ke komplexním datům. Získaná data o tom, jak dlouho a jak často jsou stroje využívány, kolik spotřebují paliva a jaký dopad mají na životní prostředí, lze využít při dalším vývoji výrobků. Na vyžádání mohou výrobci využívající telematickou jednotku získat počáteční zprávu s informacemi o čase a místě uvedení zařízení do provozu, díky čemuž lze přesněji řídit záruční dobu.

Požadavky

Naše služby propojení vyžadují instalaci telematické jednotky Scania Communicator, která se dodává zdarma s každým motorem a může ji instalovat dodavatel vozidla, společnost Scania nebo některý z jejích partnerů. Pokud není jednotka v této fázi zapojena, je možné se s nejbližším prodejcem domluvit na schůzce a instalaci.

Služby související s opravami a údržbou

Pokud chcete náklady plně řídit a predikovat, nabízíme různé typy smluv od základních až po velmi komplexní. Chcete-li se o podmínkách servisních smluv dozvědět více, spojte se s místním zástupcem společnosti Scania nebo dodavatelem vozidla, plavidla či vybavení.

Kromě toho je nepřetržitě k dispozici služba Scania Assistance, která vám poskytne podporu a propojení s příslušným koordinátorem, který zná váš typ motoru a mluví vaším jazykem.

Map

Promluvme si o obchodu

Vyhledání nejbližšího prodejce

Služba Scania Assistance

Jsme tu pro vás – 24 hodin denně, 365 dní v roce.

Zavolejte třeba hned
+420 724 212 881
Vyhledání nejbližšího prodejce