Česká republika

ECOLUTION

MYSLEME V ŠIRŠÍM KONTEXTU

Revoluce v úsporách paliva

Řešení Ecolution by Scania je naše nejkomplexnější a nejvýkonnější řešení, které snižuje spotřebu paliva. Naše hluboké porozumění vašemu podnikání nám dovoluje optimalizovat vaše vozidlo, přizpůsobit management řidičů a zavést rozšířený program údržby. Výsledkem je nižší spotřeba paliva a nižší emise CO₂.

ANALÝZA

Na základě provozních údajů ze stávajícího vozidla vyvodíme, jak minimalizovat spotřebu paliva a emise.

ŘEŠENÍ

Společně optimalizujeme vaši specifikaci vozidla, způsob řízení a údržbu, a nabídneme nejlepší řešení.

VÝSLEDEK

Ecolution by Scania přináší průměrně 10% úsporu paliva i omezení emisí CO₂.

ZLEPŠENÍ PODNIKÁNÍ ZE ŠIRŠÍ PERSPEKTIVY

ANALÝZA

Ecolution by Scania se odvíjí od vašeho konkrétního druhu provozu. Každá volba je ušita na míru vašim potřebám. Abychom těmto potřebám porozuměli, analyzujeme několik oblastí vašeho provozu.

VAŠE PŘEPRAVA

Konkrétní požadavky ve vaší žádosti jsou přirozené.

VÁŠ NÁKLAD

Váha vašeho nákladu je také jedním z parametrů, které ovlivňují optimální výběr hnacího řetězce.

VAŠE TRASY

V úvahu se bere i topografie tras, rychlost a dopravní situace.

VAŠI ŘIDIČI

Analýza způsobu, jak vaši řidiči používají vozidlo, jim pomůže zlepšit účinnost využití paliva a snížit opotřebení.

ŘEŠENÍ

Výsledky analýzy pomohou specifikovat náš společný cíl. Cílové spotřeby paliva se snažíme dosáhnout prostřednictvím opatření v následujících oblastech.

VOZIDLO
ŘÍZENÍ
ÚDRŽBA
PARTNERSTVÍ
POHONNÝ ŘETĚZEC
SPOILERY
ALTERNATIVNÍ PALIVA
PŘEVODOVKA

Optimalizovaná specifikace

Vozidlo se volí a specifikuje tak, aby mělo v provozu nízkou spotřebu paliva, avšak bez negativního dopadu na efektivitu. To zahrnuje výběr motoru, převodovky a rozvodovek, spoilerů, podpůrných systémů a možné využití alternativních paliv, jako jsou bioplyn, etanol nebo bionafta.

Pohonný řetězec

Optimalizovaný hnací řetězec znamená sladění motoru s převodovkou a zadní nápravou v zájmu jejich optimálního výkonu – s ohledem na efektivní využívání paliva a očekávanou pracovní zátěž.

OPTIMALIZOVANÁ SPECIFIKACE

Vozidlo se volí a specifikuje tak, aby mělo v provozu nízkou spotřebu paliva, avšak bez negativního dopadu na efektivitu. To zahrnuje výběr motoru, převodovky a rozvodovek, spoilerů, podpůrných systémů a možné využití alternativních paliv, jako jsou bioplyn, etanol nebo bionafta.

Spoilery

Spoilery zlepšují aerodynamiku vozidla a výrazně snižují odpor vzduchu. Střešní i boční spoilery jsou k dispozici v různých velikostech a jejich výběr závisí na konkrétním přepravním úkolu.

OPTIMALIZOVANÁ SPECIFIKACE

Vozidlo se volí a specifikuje tak, aby mělo v provozu nízkou spotřebu paliva, avšak bez negativního dopadu na efektivitu. To zahrnuje výběr motoru, převodovky a rozvodovek, spoilerů, podpůrných systémů a možné využití alternativních paliv, jako jsou bioplyn, etanol nebo bionafta.

ALTERNATIVNÍ PALIVA

Emise CO2 lze dále snížit použitím alternativních paliv. Bionafta, plyn, RME a etanol jsou některé příklady využitelných alternativ. Společnost Scania se zavázala k jejich intenzivnějšímu využívání v závislosti na potřebách zákazníků.

OPTIMALIZOVANÁ SPECIFIKACE

Vozidlo se volí a specifikuje tak, aby mělo v provozu nízkou spotřebu paliva, avšak bez negativního dopadu na efektivitu. To zahrnuje výběr motoru, převodovky a rozvodovek, spoilerů, podpůrných systémů a možné využití alternativních paliv, jako jsou bioplyn, etanol nebo bionafta.

PŘEVODOVKA

Možnost výběru správné převodovky a převodového poměru náprav optimalizuje otáčky motoru podle profilu vašich přeprav. Systém Scania Opticruise automaticky volí nejefektivnější převodový stupeň.

ŠKOLENÍ ZAČÍNÁ
STARÉ JÍZDNÍ NÁVYKY
ZPĚTNÁ VAZBA – OKAMŽITÁ A MĚSÍČNÍ
PODPŮRNÉ SYSTÉMY

OPTIMALIZOVANÉ ŘÍZENÍ

Vzdělávání je investice do budoucna. Když se však jedná o školení řidičů, výsledky se dostavují okamžitě. Zlepší schopnosti vašich řidičů a vaše podnikání způsobem, o kterém možná ani netušíte nebo nevíte, že je možný. Trvalé zlepšení zaznamenají noví i zkušení řidiči.

ŠKOLENÍ ZAČÍNÁ

Prakticky ihned po zahájení školení řidičů Scania začne řidič jezdit defenzivně, čímž sníží spotřebu paliva až o 10 %.

OPTIMALIZOVANÉ ŘÍZENÍ

Vzdělávání je investice do budoucna. Když se však jedná o školení řidičů, výsledky se dostavují okamžitě. Zlepší schopnosti vašich řidičů a vaše podnikání způsobem, o kterém možná ani netušíte nebo nevíte, že je možný. Trvalé zlepšení zaznamenají noví i zkušení řidiči.

STARÉ JÍZDNÍ NÁVYKY

Bez ohledu na skvělé počáteční výsledky po úvodním školení řidičů ale stále hrozí sklouznutí zpět ke starým návykům.

OPTIMALIZOVANÉ ŘÍZENÍ

Vzdělávání je investice do budoucna. Když se však jedná o školení řidičů, výsledky se dostavují okamžitě. Zlepší schopnosti vašich řidičů a vaše podnikání způsobem, o kterém možná ani netušíte nebo nevíte, že je možný. Trvalé zlepšení zaznamenají noví i zkušení řidiči.

ZPĚTNÁ VAZBA – OKAMŽITÁ A MĚSÍČNÍ

Řidič dostává okamžitou zpětnou vazbu o svém způsobu jízdy. Měsíc po úvodním školení zavolá řidiči trenér, který mu poskytne zpětnou vazbu na základě informacích přijatých z telematické jednotky vozidla. Průběžná měsíční zpětná vazba zajistí další zlepšování – a s tím snižování spotřeby paliva.

OPTIMALIZOVANÉ ŘÍZENÍ

Vzdělávání je investice do budoucna. Když se však jedná o školení řidičů, výsledky se dostavují okamžitě. Zlepší schopnosti vašich řidičů a vaše podnikání způsobem, o kterém možná ani netušíte nebo nevíte, že je možný. Trvalé zlepšení zaznamenají noví i zkušení řidiči.

PODPŮRNÉ SYSTÉMY

Systémy, jako jsou Prediktivní tempomat Scania a Scania Driver Support, pomáhají řidiči, aby bylo dosaženo co nejnižší spotřeby paliva.

NASTAVENÍ SPOILERU
STAV PNEUMATIK
GEOMETRIE

OPTIMALIZOVANÁ ÚDRŽBA

Díky speciálně navržené smlouvě zajistíme, že vozidlo zůstane v nejlepším možném stavu. Pravidelný program údržby je rozšířen o kontrolu tlaku a stavu pneumatik, geometrie, nastavení spoileru a další.

NASTAVENÍ SPOILERU

Testování v aerodynamickém tunelu a testy spotřeby prokázaly, že spotřebu paliva výrazně ovlivňuje výška střešního spoileru v poměru k nástavbě. Úhel spoileru lze optimalizovat v servisu.

OPTIMALIZOVANÁ ÚDRŽBA

Díky speciálně navržené smlouvě zajistíme, že vozidlo zůstane v nejlepším možném stavu. Pravidelný program údržby je rozšířen o kontrolu tlaku a stavu pneumatik, geometrie, nastavení spoileru a další.

STAV PNEUMATIK

Nízký nebo vysoký tlak v pneumatikách může stát hodně peněz nebo dokonce být nebezpečný. Správný tlak v pneumatikách zajišťuje nízký valivý odpor, nejnižší možnou spotřebu paliva a také dlouhou životnost pneumatik.

OPTIMALIZOVANÁ ÚDRŽBA

Díky speciálně navržené smlouvě zajistíme, že vozidlo zůstane v nejlepším možném stavu. Pravidelný program údržby je rozšířen o kontrolu tlaku a stavu pneumatik, geometrie, nastavení spoileru a další.

GEOMETRIE

Špatná geometrie zvyšuje spotřebu paliva. Měření, a podle potřeby seřízení, geometrie náprav a kol sníží opotřebení pneumatik, a dlouhodobě tedy i náklady, díky jejich delší životnosti. Nesprávné seřízení o jeden stupeň obvykle znamená zvýšení spotřeby paliva o více než 1 %.

NASTAVENÍ CÍLE
MĚSÍČNÍ ZPRÁVA
KONTROLNÍ SCHŮZKY

SOUSTAVNÁ PÉČE

Klíčem k dosažení cíle je týmová spolupráce obou stran. Scania přebírá vedení všech úkonů, které vyžadují vaši účast, a průběžně vás informuje prostřednictvím měsíčních zpráv o pokroku. Poté následují čtvrtletní setkání s diskusemi o možnostech zlepšení celkové výkonnosti.

NASTAVENÍ CÍLE

Na základě stávajícího provozu se stanoví referenční spotřeba paliva. Analýza pak navrhne cílovou spotřebu paliva, kterou si společně odsouhlasíme. Spolupráce je pro nás klíčem. Na průběžné zlepšování výkonnosti dohlíží společnost Scania.

SOUSTAVNÁ PÉČE

Klíčem k dosažení cíle je týmová spolupráce obou stran. Scania přebírá vedení všech úkonů, které vyžadují vaši účast, a průběžně vás informuje prostřednictvím měsíčních zpráv o pokroku. Poté následují čtvrtletní setkání s diskusemi o možnostech zlepšení celkové výkonnosti.

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA

Každý měsíc obdržíte zprávu o pokroku vůči vaší referenční a cílové spotřebě paliva.

SOUSTAVNÁ PÉČE

Klíčem k dosažení cíle je týmová spolupráce obou stran. Scania přebírá vedení všech úkonů, které vyžadují vaši účast, a průběžně vás informuje prostřednictvím měsíčních zpráv o pokroku. Poté následují čtvrtletní setkání s diskusemi o možnostech zlepšení celkové výkonnosti.

KONTROLNÍ SCHŮZKY

Jednou za tři měsíce se sejdeme a podíváme se na celkovou výkonnost, prodiskutujeme oblasti ke zlepšení a definujeme aktivity pro soustavné zdokonalování.

VÝSLEDEK

Ecolution by Scania potěší vašeho účetního i životní prostředí. Zlepšení v podobě úspor se dostaví ihned a bude dlouhodobé.

ÚSPORA PALIVA

Ecolution by Scania funguje. V porovnání s referenčním vozidlem činí úspora paliva na stávajících vozidlech využívajících službu Ecolution více než 10 %. Ušetříte ihned a úspory potrvají po celou dobu programu Ecolution.

ÚSPORA EMISÍ

Ecolution by Scania výrazně sníží vaše náklady, a i když pojedete stejně rychle, emise budou nižší. Je to velký skok směrem ke snižování uhlíkové stopy.

CESTA K ÚSPĚCHU

„Ecolution je efektivní způsob, jak ušetřit a vydělat peníze. Nejlepší výsledek úspory paliva u jednoho řidiče byl 16 %.“

Jesper Bundgaard Madsen

CEO společnosti Vendelbo Spedition A/S, Dánsko

PROMLUVME SI O ŘEŠENÍ ECOLUTION

Rádi vám poskytneme bezplatnou analýzu programu Ecolution.

+420 251 095 333

Požádejte o zavolání
Map

Promluvme si o obchodu

Vyhledání nejbližšího prodejce

Služba Scania Assistance

Jsme tu pro vás – 24 hodin denně, 365 dní v roce.

Zavolejte třeba hned
+420 225 020 225
Vyhledání nejbližšího prodejce