Zdá se, že se nacházíte v .
Přejděte na stránky společnosti Scania pro více informací.
Česká republika
prodejní oblasti
Výrobní místo
Městské a dálkové autobusy

MĚSTSKÉ A MEZIMĚSTSKÉ AUTOBUSY

DOSAŽENÍ UDRŽITELNÉ MOBILITY

Metropolitní oblasti jsou celosvětově ovlivněny vzrůstajícími požadavky na dopravu, která přichází ruku v ruce s urbanizací. To přináší potíže spojené s dopravními zácpami, emisemi a znečištěním, které mají vliv na obyvatele i na životní prostředí.

Problém by výrazně vyřešilo snížení počtu vozidel a jejich nahrazení hromadnou dopravou. K tomu je však nutné, aby byl systém hromadné dopravy atraktivní pro cestující. Emise se sníží ještě více, pokud budou do systému dopravy zařazena energeticky úsporná vozidla jezdící na elektřinu nebo obnovitelná paliva (podle provozu a místních podmínek). Autobusy a služby společnosti Scania umožňují, aby šla udržitelnost ruku v ruce s ekonomikou provozu, což je nezbytná podmínka k tomu, aby se dala udržitelná doprava realizovat v širokém měřítku.

Pohonné jednotky pro různé regionální potřeby

Snížení emisí v metropolitních oblastech záleží z větší míry na tom, jaké technologie jsou v různých typech provozu nejvhodnější. V některých dopravních provozech (zejména v centru města) jsou nejlepší volbou čistě elektrické autobusy za předpokladu, že využívaná elektřina pochází z obnovitelných zdrojů. V ostatních oblastech, jako je příměstská nebo regionální doprava, které mají často na svědomí vysoké procento emisí a spotřeby paliva, je možné největšího snížení dosáhnout konvenčními nebo hybridními elektrickými autobusy na palivo z obnovitelných zdrojů.

Díky kompletnímu portfoliu pohonných jednotek společnosti Scania si mohou úřady a provozovatelé vybrat technologii, která je pro místní podmínky nejvhodnější.

ENERGETICKÁ ÚSPORNOST

K dosažení energeticky nejúspornější provozu je třeba zvážit jednak vliv technologie produktů, jednak vliv faktorů daného využití. V případě elektrických autobusů může mít nízká spotřeba energie významný dopad na provozní dosah, zatímco při autobusech se spalovacím motorem může být výsledkem nižší spotřeba paliva a emise.

Společnost Scania řeší problematiku spotřeby ze všech úhlů. Prostřednictvím kvalitních autobusů přizpůsobených konkrétní provozu zajišťujeme nízkou spotřebu energie bez kompromisů v jiných faktorech, jako jsou výkon či přepravní kapacita. A díky našim službám podpory pro řidiče a kvalitní údržbě lze vozidla používat optimálním způsobem, čímž se ještě více minimalizuje spotřeba energie.

Bezpečné a vzhledné autobusy

Bezpečnost má v městském prostředí nejvyšší prioritu. Aby se předcházelo nehodám a minimalizovaly potenciální škody, autobusy Scania disponují nejmodernějšími bezpečnostními systémy a prvky, například pokročilým asistenčním systémem řidiče (ADAS), který zvyšuje pozornost řidiče a dokáže dokonce samostatně řídit vozidlo. Kromě toho mají  autobusy zesílenou karoserii a podvozek. Tyto prvky hrají důležitou roli při snižování rizika a ochraně řidiče, pasažérů, chodců, cyklistů a ostatních účastníků silničního provozu.

Tím, že vozidlo přináší příjemnou jízdu s nízkou hladinou hluku, vysoký komfort pasažérů a moderní design, hraje také důležitou roli při z atraktivnění městské dopravy.

EFEKTIVNÍ EKONOMIKA PROVOZU

Provozovatelé dopravy v městském prostředí vědí, jak je důležité udržovat náklady na minimu. Ve společnosti Scania je ziskovost zákazníků základem při vývoji produktů a služeb - vždy s ohledem na lidi.

ENERGETICKÁ ÚSPORNOST, KTERÁ SNIŽUJE NÁKLADY - spotřeba energie vozidla závisí na několika faktorech. Nejdůležitějším je samozřejmě výkon hnací soustavy, a rovněž specifikace vozidla a způsob použití produktu. V porovnání s předchůdcem dokáže nová generace autobusů Scania snížit spotřebu paliva a emise škodlivin až o 21% - bez kompromisů ve výkonu. Služby podpory pro řidiče kromě toho obvykle přispívají k 10% úspor a naše služba správy vozového parku umožňuje provádět analýzu s cílem dosáhnout další úspory.

ZABEZPEČENÍ DOSTUPNOSTI - vysoká míra využívání vozidla je klíčem k dosažení efektivního provozu z hlediska nákladů. Naše autobusy staví na ověřených technologiích a komponentech, výsledkem jsou spolehlivé, trvanlivé a robustní podvozky a hnací soustavy současně poskytující vynikající jízdní vlastnosti. Jsou navrženy pro zajištění ochrany citlivých a drahých komponent, čímž se minimalizují nákladné a časově náročné opravy. A naše celosvětová servisní síť poskytuje pokročilé služby v oblasti oprav a údržby podporované vynikající dostupností náhradních dílů.

PRVOTŘÍDNÍ PŘEPRAVNÍ KAPACITA - při plánování přepravy je nutné brát v úvahu množství důležitých faktorů, přičemž mezi dva nejdůležitější patří charakteristika cestování a počet cestujících. Zmenšení vozového parku i jen o jeden autobus může mít velký vliv na provozní náklady, například snížením nákladů na palivo a údržbu nebo z hlediska potřebného počtu řidičů. Díky jedné z největších přepravních kapacit na trhu umožňují autobusy Scania operátorům udržovat nízké náklady a zároveň zvýšit množství cestujících obsloužených veřejnou dopravou.

PRVOTŘÍDNÍ PRACOVIŠTĚ PRO ŘIDIČE - městské autobusy jsou neustále vystaveny riziku vnějšího poškození a pracovní prostředí řidičů je velmi náročné. Proto jsme vyvinuli místo řidiče, o kterém jsme přesvědčeni, že je na čele v rámci odvětví. Nabízí mimořádný komfort jízdy a asistenční systémy řidiče, které přinášejí vynikající ovladatelnost vozidla, díky čemuž zvyšují bezpečnost a pomáhají minimalizovat riziko nehody, a tím i vyhnout se zbytečným nákladům. Bezpečnostní prvky a vynikající ergonomie přinášejí výhody pro řidiče a operátorům zase eliminují problémy v důsledku pracovní neschopnosti řidičů a umožňují jim dosáhnout lepší retenci zaměstnanců.

NABÍDKA PRODUKTŮ

Naše portfolio sestává ze široké řady produktů s různými možnostmi, což umožňuje vytvářet přizpůsobené konfigurace a stejně důležité jsou i naše rozsáhlé balíčky služeb. To nám umožňuje nabízet vhodná řešení podle individuálních nároků a potřeb jednotlivých provozovatelů.

Do portfolia autobusů Scania patří také zájezdní autobus Scania Touring 

Nabídka servisu

Služby související s opravami a údržbou

Na míru vytvořené plány údržby zaručují maximální provozuschopnost, zvyšují produktivitu a celkově snižují výskyt provozních komplikací.

Datové služby

Každé vyrobené vozidlo Scania, je plné inteligentních technologií, pokročilých snímačů a bezdrátové konektivity. To nám umožňuje vytvářet služby, které zákazníkům přináší přímou obchodní hodnotu.

Služby pro řidiče

Umožňuje řidičům jezdit bezpečněji, úsporněji a dokáže snížit potřebu údržby.

SLUŽBY ZAVEDENÍ ELEKTROMOBILITY

Každé město nebo trasa zahrnuje jedinečné podmínky, které je třeba analyzovat s cílem najít správné produkty a řešení nabíjení. Společnost Scania vám poskytne poradenství a asistenci v souvislosti s nabíjecí infrastrukturou a optimální specifikací vozidel.

Autobusové systémy

Neuspokojivé dopravní systémy vedou v městských oblastech na celém světě k hospodářským, sociálním a environmentálním problémům. Autobusové systémy nabízejí rychlou cestu k efektivní veřejné dopravě s nízkými investičními náklady a současně jsou flexibilní a škálovatelné s ohledem na měnící se potřeby města a okolí. Společnost Scania poskytuje odborné znalosti při všech činnostech od plánování až po implementaci.

Další informace o autobusových systémech
Map

Promluvme si o obchodu

Vyhledání nejbližšího prodejce

Služba Scania Assistance

Jsme tu pro vás – 24 hodin denně, 365 dní v roce.

Zavolejte třeba hned
+420 724 212 881
Vyhledání nejbližšího prodejce