Zdá se, že se nacházíte v .
Přejděte na stránky společnosti Scania pro více informací.
Česká republika
prodejní oblasti
Výrobní místo

ZPRÁVA MONITORING REPORT

SPRÁVA VOZOVÉHO PARKU

KOMPLETNÍ DATA O VŠECH VOZIDLECH

Z týdenní zprávy Monitoring Report jedním pohledem zjistíte, kde konkrétně je potřeba zlepšit výkon řidičů a vozidel.

K balíčku Monitorování patří i týdenní, měsíční a roční zprávy zasílané e-mailem. Díky jednoduchému přehledu vozového parku s indikátory výkonu a trendů snadno najdete potřebné podrobnosti, díky kterým budete moci snížit spotřebu paliva a emisí CO2.

Jedinečná data pro každé vozidlo zvlášť

Každý řádek představuje konkrétní vozidlo ve vozovém parku. Výkon vozidla je rozdělen do klíčových kategorií, jako například volnoběh a brzdění motorem.

Snadno lze také porovnat data v rámci celého vozového parku a zjistit tak výkon vozového parku, případně určit případy, které nějakým způsobem vybočují. Ocenili byste širší možnosti filtrování a třídění dat? Přečtěte si informace o balíčku Kontrola.

Červené a zelené šipky

Na detailech záleží. Jedním z klíčových faktorů může být rychlost. Příliš velká rychlost s sebou nese vyšší náklady a může značit potřebu nové strategie řízení. Pomalejší jízdou se dokonce lze i dostat do cíle rychleji, a to při nižší spotřebě paliva a nižším opotřebení pneumatik a brzd. Červené a zelené šipky označují změny v porovnání s předchozí zprávou. Pokud se na ně zaměříte, můžete určit trendy ve výkonu vozidel, aniž by bylo nutné procházet staré zprávy.

Nástroje online

Díky volně dostupné aplikaci Scania Fleet Management získáte přístup k funkci hlášení závad. Vaši řidiči tak budou moci závady hlásit okamžitě, včetně fotografií přímo z místa události.

Díky portálu Scania Fleet Management máte k dispozici nástroji pro plánování servisních prohlídek online. K dispozici budete mít informace o závadách, které řidiči ohlásí pomocí aplikace, a manažer servisu tak bude moci snadno rozhodnout o případných opatřeních.

Plánování servisních prohlídek vám pomůže zorganizovat servisní termíny pro vozidla ve vozovém parku podle doby řízení a vzdálenosti. Servisní specifikace se odesílají z portálu Scania Fleet Management přímo do servisu, což výrazně prodlužuje dobu provozuschopnosti.

Balíček Monitorování je zdarma až na 10 let. Oslovte zástupce společnosti Scania, aktivujte si balíček a připojte se k datům svého vozového parku. Systém Scania Fleet Management* lze použít u všech nových vozidel Scania. 

 

 

 * Společnost Scania usiluje o aktivní přístup k vývoji a zlepšování výrobků. Z tohoto důvodu si společnost vyhrazuje právo změnit technické údaje bez předchozího upozornění. Dále platí, že s ohledem na národní právní požadavky a právní požadavky EU nemusí být některé výrobky a služby dostupné na všech místních trzích. Další informace k tomuto tématu získáte u prodejce.