Zdá se, že se nacházíte v .
Přejděte na stránky společnosti Scania pro více informací.
Česká republika
prodejní oblasti
Výrobní místo

Služby a partnerství se společností Scania – cesta k profitabilitě

Cesta k udržitelné profitabilitě je pro mnoho dopravců dlážděna tvrdými zkouškami. Výzev je mnoho a marže jsou těsné, takže nepředvídané výdaje nebo ztráta příjmu se mohou rychle stát významným problémem. Partnerství se společností Scania, které pokrývá všechny typy služeb – fyzické, digitální a finanční – je pro dopravce jednou z cest k získání klidu a podmínek, které jsou pro dlouhodobou ziskovost jejich společnosti zásadní.

“Zákazníci společnosti Scania, působící ve stavebním sektoru, jsou téměř vždy součástí většího procesu a jsou proto zároveň důležitými články pracovních postupů, ve kterých je přerušení provozu nepřijatelné,” říká Anders Lampinen, produktový ředitel divize stavebních strojů Scania. “Je proto naprosto klíčové přizpůsobit komplexní řešení, které udrží celé soukolí v pohybu a dopravce je vždy schopen doručit své dodávky včas.”

Spojené znalosti

Scania vytvořila celý ekosystém služeb různých druhů, z nichž všechny mají v zásadě stejný účel: umožnit zákazníkům společnosti zůstat profitabilní a získat přiměřenou návratnost jejich investic díky partnerství se společností Scania. To je založeno na dobře známých službách, jako smlouvy o opravách a údržbě a správách vozového parku. Nabídka společnosti je ale podstatně širší.       

“Zejména skutečnost, že všechna vozidla Scania jsou již řadu let připojena, vytvořila řadu nových příležitostí,” říká Lampinen. “Tyto znalosti přirozeně přispívají zákazníkům jak v rámci jejich vlastních činností, tak také proto, že dokážeme monitorovat způsob využívání vozidel a například navrhnout flexibilní údržbu nebo preventivní výměnu dílů.”

Přizpůsobené školení

Inovace služby Scania Driver Services spočívá v tom, že v roce 2017 začala řada trhů nabízet výcvik řidičů, založený na typu jejich působnosti, který lze také přizpůsobit pro stavební práce. Školení řidičů je zavedenou službou v dálkových operacích, kde je pozornost zaměřena především na ekologickou jízdu a bezpečnost silničního provozu, avšak Scania v minulosti neměla ve své nabídce vlastní služby pro stavební účely. Nově vyvinutými moduly jsou Produktivita, Bezpečnost a Zajištění a Environmentální výkon. Mohou být využity jako rámec pro přizpůsobení výcviku řidičů na základě místních požadavků.

“Dostáváme velmi kladné ohlasy,” říká Lampinen. “Řízení stavebního vozidla je v mnoha ohledech náročnější, než řízení dálkového vozu. Stavební vozy působí v různých prostředích, od dálnice až po místa, kde vůbec žádnou silnici nenajdete. Přidejte k tomu faktory, jako je zatížení, sklápění, zajištění zboží, jízda v terénu a další faktory, které řidiče mohou ovlivňovat, a uvidíte, o jak mnohostranný úkol se jedná.”

Pro kohokoli, kdo řídí vozidlo Scania, je pomoc v každodenním životě k dispozici, ať už přímo nebo prostřednictvím přidružených služeb, které Scania nabízí. Kromě toho, že samo vozidlo poskytuje zpětnou vazbu řidiči ohledně jeho očekávání v souvislosti s akcelerací, brzdění atd., řidiči mohou získat tipy pro zlepšení svých schopností také přes aplikaci Scania Fleet (za předpokladu, že jejich dopravce má předplatné Scania FMS nebo řidič prošel školením). Řidičům, kteří prošli školením, se navíc dostává osobního vedení od instruktora, vyškoleného ve Scania Academy.

Bezpečné financování

Aspektem, který je při výběru nákladního vozidla nebo podnikání v oblasti nákladní dopravy minimálně z počátku často zanedbáván, je jeho financování a pojištění. Pozornost je většinou upřena na výkon, nosnost nákladu a barvu, zatímco zásadní ekonomické aspekty jsou na seznamu priorit často níže.

“Ekonomika je jedním z náročných úkolů, se kterými se stavební dopravci musí vypořádat,” říká Lampinen. “Musí se potýkat s těžkými podmínkami, které mají za následek opotřebení zařízení, zatímco úkoly jsou velmi různorodé a příjem během roku je často nerovnoměrně rozložen. Pokud je nákup financován prostřednictvím Scania Finance, po konzultaci se zástupcem společnosti je možné najít řešení, jak vyrovnat splátky v závislosti na výkyvech, které ovlivňují příjem. Dopravci jsou vždy zároveň zaručeny rychlé a odpovídající opravy, protože pochopitelně máme společný zájem o vozidlo a finanční prostředky dopravce i po provedení nákupu.”

Ve svých obchodních konzultacích se zákazníky za sebou Scania nechala tradiční postoj v odvětví, kdy je na financování nákladních vozidel nahlíženo zejména z hlediska udržení viditelných nákladů. Pro dosažení nejlepší možné provozní ekonomiky v průběhu času je do celkové kalkulace potřeba přibrat celkový obraz. Proměnné, jako výdělečná kapacita, provozní doba a financování jsou pak klíčové.

“Tajemství, o kterém bychom vám chtěli říci víc, spočívá v přizpůsobení komplexního řešení a revizi a vyhodnocení věcí, kterých si myslíte, že znáte, a zároveň aspektů, které jste nikdy předtím v úvahu nebrali,” říká Lampinen. “Staré koleje jsou zřídka kdy tou správnou cestou, ale naše prodejní síla má nástroje, znalosti a data pro návrh optimálního řešení. To může zahrnovat na pohled jemné detaily, jako například výběr převodového poměru zadní nápravy, který má z dlouhodobého hlediska výrazný vliv na všechno od úspory paliva až po počet dnů, kdy je vozidlo skutečně v provozu a vytváří příjem.”    

Sledování přívěsu

Scania Fleet Management, tedy správa vozového parku, je nyní rozšířen o funkci sledování přívěsů, Scania Trailer Control. Umožňuje dopravním společnostem přístup k důležitým informacím o takových věcech, jako je poloha a teplota v oblasti nákladu - extrémně důležité pro všechny druhy přepravy s termoregulací– a to přímo v portálu Scania Fleet Management. Další funkce budou brzy zavedeny, např. informace o důležitých faktorech, jako je váha na nápravách, tlak pneumatik a stav brzd. Scania Trailer Control v současnosti dokáže zpracovávat data od 35 výrobců přívěsů prostřednictvím zabudovaného telematického systému.

Digitální provoz na Scania One

Scania One, nově vytvořený prodejní kanál pro nabídku digitálních služeb Scania, byl představen v tomto roce. Prostřednictvím Scania One mají zákazníci přístup k vlastním službám společnosti Scania i jiným přes tablet s operačním systémem Android.

Scania One usnadňuje digitální interakci se společností Scania, což zvyšuje hodnotu investic zákazníků ve vozidlech i službách a vytváří podmínky pro udržitelnou ziskovost.

Po spuštění Scania One obsahuje Scania Fleet Management systém monitoringu a analýzy v reálném čase, který dopravcům pomáhá například s plánováním vozového parku tím, že poskytuje údaje o poloze a požadavcích na údržbu. Dalšími příklady aplikací jsou „Guide me“, jedinečná, digitální verze příručky operátora, která využívá rozšířenou realitu, která pomáhá řidiči rychle získat informace o různých funkcích ve vozidle a „Check before drive“, digitální, na značce závislý kontrolní seznam před jízdou. První trh, na kterém se Scania One komerčně představilo, je Německo.

Scania se stará o vozový park

Další na údržbě založenou službou, kterou společnost Scania nedávno představila a která je nyní uváděna na evropské trhy, je Scania Fleet Care. V rámci této služby Scania přebírá celkovou odpovědnost za plánování veškeré údržby a oprav. Cílem je zvýšení celkové provozní doby vozového parku zákazníka a současně zlepšit kontrolu nákladů a předvídatelnost.

“Mezi zákazníky panuje názor, že nikdo nemá rozsáhlejší znalosti o dlouhodobém plánování údržby pro naše zákazníky, než vlastní odborníci společnosti Scania,” říká Lampinen. “Tím, že na společnosti Scania nechají plánování údržby a preventivní výměny dílů, se dopravci mohou soustředit na vlastní činnost s vědomím, že jejich pracovní nástroj je v těch nejlepších rukách.”

Podrobnější informace poskytne:

Viktor Tamayo, PR and Communication Coordinator CZ & SK

Telefon +420 602 344 874

E-mail viktor.tamayo@scania.cz