Zdá se, že se nacházíte v .
Přejděte na stránky společnosti Scania pro více informací.
Česká republika
prodejní oblasti
Výrobní místo

Velký zájem o zelené dluhopisy vydané společností Scania

Společnost Scania vydala svůj první zelený dluhopis. Na vydání se podílelo asi 30 severských bank, pojišťovacích společností a správců penzijních fondů. Tato nabídka umožnila společnosti Scania získat další půjčky v celkové výši 1,25 miliardy SEK se 4letou splatností. O tuto částku budou společností zvýšeny její investice vynakládané v souvislosti s přechodem na výrobu elektrických vozidel.

scania truck and scania bus

Společnost Scania nyní vydala svůj první zelený dluhopis. Na vydání se podílelo asi 30 severských bank, pojišťovacích společností a správců penzijních fondů. Tato nabídka umožnila společnosti Scania získat další půjčky v celkové výši 1,25 miliardy SEK se 4letou splatností. O tuto částku budou společností zvýšeny její investice vynakládané v souvislosti s přechodem na výrobu elektrických vozidel.

Blížil se konec roku 2020, kdy společnost Scania získala – jako první výrobce nabízející pouze užitková vozidla – schválení pro svůj rámec emise vlastních zelených dluhopisů.

„Velký zájem o naše zelené dluhopisy potvrzuje ochotu finančního společenství navazovat partnerské vztahy, které jsou potřebné k postupnému odstranění celosvětové závislosti na fosilních zdrojích. Současně potvrzuje také důvěru tohoto finančního společenství v naši snahu stát se hybnou sílu přechodu k udržitelnému přepravnímu systému,“ říká Johan Haeggman, finanční ředitel společnosti Scania.

Emisní rámec zelených dluhopisů představuje základ pro rozpoznávání, vybírání, ověřování a ohlašování projektů, u kterých existuje oprávnění k tomu, aby byly financovány právě z výnosů zelených dluhopisů. Zavedená norská organizace CICERO Shades of Green posoudila tento rámec jako „tmavě zelený“, což je hodnocení, které je udělováno projektům a řešením odpovídajícím dlouhodobé vizi budoucnosti s nízkými emisemi uhlíku a stálým klimatem.

V oblasti snižování emisí uhlíku si společnost Scania stanovila ctižádostivé cíle, které jsou v souladu s vědecky podloženými klimatickými cíli zveřejněnými stejnojmennou iniciativou. Tyto cíle zahrnují snížení emisí uhlíku pocházejících z vlastní činnosti společnosti na polovinu od roku 2015 do roku 2025 a současně snížení emisí CO2 vznikajících provozem jejích nákladních vozidel, autobusů a spalovacích motorů o 20 procent ve stejném období, přičemž uvedená druhá skupina emisí představuje v případě společnosti Scania více než 95 procent celkového dopadu na životní prostředí. Společnost Scania přitom již dosáhla svého cíle stanoveného pro rok 2020 a spočívajícího v přechodu všech jejích deseti hlavních výrobních objektů v celém světě na využívání elektrické energie pocházející z nefosilních zdrojů.

Výnosy ze zelených dluhopisů vydaných společností Scania budou směrovány výlučně do oblasti financování projektů, které budou mít výrazný vliv na snižování emisí CO2. Tyto projekty by mohly zahrnovat zvyšování výkonu těžkých elektrických nákladních vozidel a autobusů, rozvoj veřejných dopravních systémů založených na používání elektrických autobusů a budování účinné nabíjecí infrastruktury pro elektrické nákladní vozidla a autobusy.

V souladu se zásadami zelených dluhopisů budou výnosy spravovány prostřednictvím samostatných účtů a informace o jejich přidělování budou transparentně zveřejňovány společně s údaji o dosaženém snížení emisí uhlíku.

 

Podrobnější informace poskytne:
Viktor Tamayo, PR and Communication Coordinator CZ & SK
Telefon: +420 602 344 874
E-mail: viktor.tamayo@scania.cz